Kế toán nhà hàng – hotel được hạch toán theo 2 cách phổ biến là phương pháp kiểm kê chu trình và phương thức kiểm kê thường xuyên. Việc lựa chọn phương pháp kế toán tồn kho áp dụng tại doanh nghiệp lớn phải căn cứ vào đặc điểm, tính chất, số lượng, chủng một số loại vật tư, hàng hoá. Và yêu cầu làm chủ để có sự vận dụng phù hợp và yêu cầu được thực hiện đồng hóa trong niên độ kế toán. Trong nội dung bài viết này, kế toán tài chính Việt Hưng phía dẫn độc giả cách hạch toán kế toán nhà hàng quán ăn – khách sạn theo phương thức kiểm kê định kỳ.

Bạn đang xem: Bài tập kế toán nhà hàng khách sạn

*

Khi kế toán áp dụng hạch toán theo phương thức kiểm kê chu trình thì:

Không theo dõi, phản chiếu thường xuyên, liên tục;Chỉ phản ánh hàng tồn đầu kỳ và cuối kỳ, không phản ảnh hàng xuất vào kỳ.

Phương pháp kiểm kê chu trình là phương pháp căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế. Để bội nghịch ánh giá trị hàng tồn kho cuối kỳ trên sổ kế toán tài chính tổng hợp và từ kia tính ra trị giá đồ dùng tư, mặt hàng hoá sẽ xuất.

Xem thêm: Cần Bán Đất Đường Châu Thị Vĩnh Tế Đà Nẵng Mới Nhất 7/2021, Bot Protection

Trị giá vật tứ xuất kho = Trị giá vật tứ tồn thời điểm đầu kỳ + Tổng giá bán vật tư mua vào trong kỳ – Trị giá vật tứ tồn cuối kỳ


NỘI DUNG CHÍNH

Hạch toán kế toán nhà hàng – khách sạn theo phương pháp kiểm kê định kỳ

Hạch toán kế toán quán ăn – hotel theo phương thức kiểm kê định kỳ

Khóa học thực hành kế toán quán ăn khách sạn

Khóa học thực hành thực tế kế toán tổng phù hợp trong khách hàng sạn

Hạch toán kế toán nhà hàng quán ăn – hotel theo phương thức kê khai thường xuyên

Hạch toán 611

Kết chuyển trị giá NVL, CCDC tồn kho vào đầu kỳ kế toán tài chính (theo kết quả kiểm kê cuối kỳ trước). Ghi:

Nợ TK 611 – mua hàng (6111 – sở hữu NVL)

Có TK 152 – NVL

Có TK 153 – CCDC

Khi cài đặt NVL, CCDC, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ. Thì giá gốc NVL, CCDC cài vào được phản ánh vào TK 611 ko có thuế GTGT. Ghi:

Nợ TK 611 – download hàng (giá tải chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 331 – Phải trả mang lại người bán (3311).

Trị giá thực tế NVL, CCDC xuất sử dụng mang lại sản xuất, kinh doanh trong kỳ. Ghi:

Nợ các TK 621, 623, 627, 641, 642, 241,…

Có TK 611 – mua hàng (6111)

Căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế. Kế toán phải xác định trị giá thực tế NVL tồn kho vào cuối kỳ kế toán và trị giá thực tế NVL, CCDC xuất vào sử dụng hoặc xuất bán.Kết chuyển trị giá thực tế NVL, CCDC tồn kho cuối kỳ (theo kết quả kiểm kê), ghi:

Nợ TK 152 – NVL

Nợ TK 153 – CCDC

Có TK 611 – sở hữu hàng (6111)

*
Khách sạn Mal

Hạch toán 631

Kết chuyển chi phí sản xuất, khiếp doanh, bỏ ra phí dịch vụ dở dang đầu kỳ kế toán vào mặt Nợ TK 631 “Giá thành sản xuất”. Ghi:

Nợ TK 631 – Giá thành sản xuất

Có TK 154 – đưa ra phí sản xuất, sale dở dang

Kết chuyển đưa ra phí NVL trực tiếp vào TK giá thành sản xuất vào thời điểm cuối kỳ kế toán, ghi:

Nợ TK 631 – Giá thành sản xuất

Nợ TK 632 – phần quá trên nấc bình thường

Có TK 621 – chi phí NVL trực tiếp

Kết chuyển bỏ ra phí nhân công trực tiếp vào tài khoản giá thành sản xuất vào vào cuối kỳ kế toán. Ghi:

Nợ TK 631 – Giá thành sản xuất

Nợ TK 632 – phần thừa trên mức bình thường

Có TK 622 – đưa ra phí nhân công trực tiếp.

Tính toán phân bổ và kết chuyển bỏ ra phí sản xuất tầm thường vào tài khoản giá thành sản xuất theo từng loại sản phẩm, lao vụ, dịch vụ,…vào cuối kỳ kế toán. Ghi:

Nợ TK 631 – Giá thành sản xuất

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (chi phí sản xuất thông thường cố định không được phân bổ)

Có TK 627 – đưa ra phí sản xuất chung

Tiến hành kiểm kê và xác định giá trị sản phẩm, dịch vụ dở dang cuối kỳ kế toán, ghi:

Nợ TK 154 – chi phí sản xuất, sale dở dang

Có TK 631 – Giá thành sản xuất

Giá thành dịch vụ hoàn thành, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Có TK 631 – Giá thành sản xuất

Sử dụng dịch vụ tiêu dùng (nội bộ) ghi:

Nợ TK 641, 642

Có TK 631

Kế toán viên áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ ở phần đa doanh nghiệp có khá nhiều chủng loại vật tư, quý giá thấp và được xuất thường xuyên. Hy vọng bài viết bổ sung thêm con kiến thức, thông tin hữu ích cho mình đọc.