Giải Toán 6 Kết nối tri thức Chương 3: Số nguyên

Loạt bài Giải bài tập Toán 6 Chương 3: Số nguyên bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Toán lớp 6 giúp bạn dễ làm làm bài tập về nhà và học tốt hơn môn Toán 6.

Đang xem: Bài tập toán lớp 6 chương 3

*

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 13: Tập hợp các số nguyên

Hoạt động 1 trang 58 Toán lớp 6 Tập 1: Số – 3 đọc là “âm 3”. Tương tự, hãy đọc các số âm mà em thấy trên bản đồ thời tiết (H.3.1) và trên chiếc nhiệt kế (H.3.2)

*

Lời giải:

* Trên hình 3.1

+) Số -2 đọc là “âm 2”

+) Số -8 đọc là “âm 8”

+) Số -11 đọc là “âm 11”

*Trên hình 3.2

+) Số -20 đọc là “âm 20”

+) Số -20 đọc là “âm 20”

+) Số -30 đọc là “âm 30”

Hoạt động 2 trang 58 Toán lớp 6 Tập 1: Bằng cách sử dụng dấu ” –”, hãy viết các số âm được nói đến trong Hình 3.3.

*

Lời giải:

+) Âm 65 viết là -65

+) Âm 30 viết là -30

Luyện tập 1 trang 58 Toán lớp 6 Tập 1:

a) Viết ba số nguyên dương và ba số nguyên âm;

b) Đọc các số mà em đã viết.

Lời giải:

a) Ba số nguyên dương là: 5; 6; 9 và ba số nguyên âm là: -1; -10; -15

b) Đọc các số đã viết:

+) 5: Năm; 6: Sáu; 9: Chín

+) – 1: âm 1; – 10: âm 10; – 15: âm 15

Câu hỏi 1 trang 59 Toán lớp 6 Tập 1: Khi được hỏi còn tiền không, Nam hóm hỉnh đáp: “Mình còn âm mười nghìn đồng”. Em hiểu câu nói đó của Nam có nghĩa là gì?

Lời giải:

Khi được hỏi còn tiền không, Nam hóm hỉnh đáp: “Mình còn âm mười nghìn đồng”. Ta hiểu câu nói đó của Nam là Nam đang nợ ai đó 10 nghìn đồng.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Luật Lấy Bao Nhiêu Điểm Chuẩn Đại Học Luật Hà Nội Năm 2021

Vận dụng 1 trang 59 Toán lớp 6 Tập 1:

*

Ông M nhận được hai tin nhắn từ một ngân hàng với nội dung như sau:

1. “Tài khoản … 010. Số tiền giao dịch: + 160 000. …”

2. “Tài khoản … 010. Số tiền giao dịch: – 4 000 000. …”

Em hãy giải thích ý nghĩa của số âm và số dương trong mỗi tin nhắn trên.

Lời giải:

1. Số dương trong tin nhắn trên tức là tài khoản của ông được cộng thêm tiền. Cụ thể là được cộng 160 000 đồng.

Xem thêm:

2. Số âm trong tin nhắn trên tức là tài khoản của ông bị trừ tiền. Cụ thể là bị trừ 4 000 000 đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *