hiện tại nay, hệ thống các văn phiên bản QPPL luôn luôn có sự biến đổi theo thời gian. Vày thế, để tiện lợi trong việc tra cứu các văn bản và áp dụng các quy định luật pháp về khu đất đai, Thư Ký biện pháp xin trân trọng gửi đến Quý quý khách và Thành viên cục bộ các văn bạn dạng hướng dẫn phương pháp Đất đai 2013 (còn hiệu lực thi hành) trên bảng dưới đây.


*
Mục lục nội dung bài viết

 Toàn bộ văn phiên bản hướng dẫn luật đất đai 2013

Loại văn bản

STT

Văn bản hướng dẫn Luật Đất đai 2013

Ngày có hiệu lực

Nghị định

1

Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền mướn đất, thuê phương diện nước

2

Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền thực hiện đất

3

Nghị định 43/2014/NĐ-CP chỉ dẫn thi hành biện pháp Đất đai

4

Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá chỉ đất

5

Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi đơn vị nước tịch thu đất

6

Nghị định 35/2015/NĐ-CP về cai quản lý, áp dụng đất trồng lúa

7

Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định phương tiện về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê khía cạnh nước

8

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị triết lý dẫn cách thức đất đai

9

Nghị định 35/2017/NĐ-CP điều khoản về thu tiền thực hiện đất, thu tiền mướn đất, thuê khía cạnh nước trong Khu khiếp tế, Khu technology cao

10

Nghị định 123/2017/NĐ-CP sửa thay đổi Nghị định về thu tiền áp dụng đất, thu tiền mướn đất, thuê khía cạnh nước

11

Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa thay đổi Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, áp dụng đất trồng lúa

12

Nghị định 96/2019/NĐ-CP luật về form giá đất

Thông tư

13

Thông bốn 24/2014/TT-BTNMT về làm hồ sơ địa do vì Bộ trưởng bộ Tài nguyên và môi trường xung quanh ban hành

14

Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và tài sản khác nối sát với đất do bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường thiên nhiên ban hành

15

Thông tứ 34/2014/TT-BTNMT nguyên lý về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai do bộ trưởng liên nghành Bộ khoáng sản và môi trường xung quanh ban hành

16

Thông tư 35/2014/TT-BTNMT về điều tra, reviews đất đai do bộ trưởng liên nghành Bộ tài nguyên và môi trường thiên nhiên ban hành

17

Thông tứ 47/2014/TT-BTNMT quy định kỹ thuật thành lập phiên bản đồ hành chính các cấp do bộ trưởng liên nghành Bộ khoáng sản và môi trường xung quanh ban hành

18

Thông bốn 02/2015/TT-BTNMT giải đáp Nghị định 43/2014/NĐ-CP với Nghị định 44/2014/NĐ-CP do bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường xung quanh ban hành

19

Thông tứ 60/2015/TT-BTNMT chính sách về chuyên môn điều tra, đánh giá đất đai do bộ trưởng Bộ khoáng sản và môi trường thiên nhiên ban hành

20

Thông tư 33/2016/TT-BTNMT Định mức tài chính - nghệ thuật điều tra, đánh giá đất đai do bộ trưởng Bộ khoáng sản và môi trường xung quanh ban hành

21

Thông tư 33/2017/TT-BTNMT về hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị kim chỉ nan dẫn quy định đất đai và sửa thay đổi thông bốn hướng dẫn thi hành vẻ ngoài đất đai do bộ trưởng liên nghành Bộ khoáng sản và môi trường ban hành

22

Thông tứ 25/2014/TT-BTNMT về bạn dạng đồ địa chính do Bộ trưởng cỗ Tài nguyên và môi trường ban hành

23

Thông bốn 27/2018/TT-BTNMT quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bạn dạng đồ hiện trạng sử dụng đất.