Ngọt ngào ngậm chút đắng nhẹ, sexy nóng bỏng như vị của tình yêu, đó đó là caramen