Vào rất nhiều ngày ttránh nóng ran, không gì hoàn hảo và tuyệt vời nhất rộng là được nhâm nhi đa số que kem