*

Bạn đang xem: Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản

*
*
Contribute
1. Về hạch toán kế toán

Theo mức sử dụng tại Khoản 1 Điều 46 Thông tư 200/2014/TT-BTC về  phép tắc kế toán thông tin tài khoản 241 – tạo cơ bản dở dang thì bỏ ra phí thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ phiên bản là toàn bộ chi phí cần thiết để xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật công trình. Chi phí đầu bốn XDCB được xác định trên cơ sở khối lượng công việc, hệ thống định mức, chỉ tiêu khiếp tế - kỹ thuật và các chế độ chính sách của Nhà nước, đồng thời phải phù hợp những yếu tố khách quan lại của thị trường vào từng thời kỳ và được thực hiện theo quy chế về quản lý  đầu tư XDCB. Chi phí đầu bốn XDCB, bao gồm: chi phí xây dựng, bỏ ra phí thiết bị, đưa ra phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bỏ ra phí quản lý dự án, đưa ra phí tư vấn đầu tứ xây dựng, chi phí khác. Khi công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, nếu như quyết toán được chăm bẵm ngay thì địa thế căn cứ vào cực hiếm tài sản kết thúc qua đầu tư chi tiêu được cẩn thận để ghi tăng giá trị gia tài cố định. Trường hợp quyết toán dự án không được duyệt thì doanh nghiệp ghi tăng nguyên giá TSCĐ theo giá tạm tính (giá tạm tính phải căn cứ vào đưa ra phí thực tế đã bỏ ra để có được TSCĐ) cơ mà sau đó phải điều chỉnh lại quý hiếm tài sản thắt chặt và cố định theo quyết toán vốn đầu tư chi tiêu xây dựng cơ bản được phê duyệt.

Như vậy, công ty chỉ hạch toán vào tài khoản 241 - chế tạo cơ phiên bản dở dang những khoản chi tiêu liên quan liêu trực tiếp nối việc triển khai các dự án chi tiêu xây dựng cơ bản. Giá cả đầu tứ xây dựng cơ bản không bao hàm phần thuế giá bán trị tăng thêm được khấu trừ.

2. Về quản lý, quyết toán chi tiêu đầu tứ xây dựng nhằm ghi tăng giá trị gia sản cố định

" />

Xem thêm: Bán Chung Cư Hoàng Văn Thụ Quy Nhơn, Bot Protection

*

Tài khoản email *
Mật khẩu *
Tài khoản hoặc mật khẩu sai Tài khoản chưa được kích hoạt
Đăng nhậpQuên mật khẩu