*

1- Toà công ty Chung cư mini 8 tầng Phố Giáp Nhất, ngay gần cầu Cống Mọc, Phường Giáp Nhất bắt đầu hoàn thành phải dịch vụ thuê mướn gấp.