MARINA hotel J.S.C

Công Ty cp Khách Sạn Bến Du Thuyền - MARINA khách sạn J.S.C có showroom tại 25B Đặng tất - Phường Vĩnh Hải - tp Nha Trang - Khánh Hòa. Mã số thuế 4201390847 Đăng ký & quản lý bởi cục Thuế tỉnh Khánh Hoà

Ngành nghề sale chính: Kinh doanh bất động đậy sản, quyền thực hiện đất thuộc công ty sở hữu, chủ thực hiện hoặc đi thuê

Cập nhật: 6 năm trước


Từ khóa: 4201390847, 0583524426, MARINA hotel J.S.C, Khánh Hòa, tp Nha Trang, Phường Vĩnh Hải, Lê Minh Hà


Ngành nghề kinh doanh

STT tên ngành Mã ngành
1 Đóng tàu với cấu khiếu nại nổi 30110
2 Đóng thuyền, xuồng thể thao cùng giải trí 30120
3 Xây dựng nhà các loại 41000
4 Xây dựng công trình xây dựng công ích 42200
5 Xây dựng công trình xây dựng kỹ thuật dân dụng khác 42900
6 Bán buôn vật dụng khác mang đến gia đình 4649
7 Bán buôn đồ vật móc, thiết bị cùng phụ tùng sản phẩm khác 4659
8 Vận tải hành khách đường đi bộ khác 4932
9 Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021
10 Hoạt động dịch vụ cung cấp trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222
11 Hoạt hễ dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ hàng không 5223
12 Dịch vụ tồn tại ngắn ngày 5510
13 Nhà mặt hàng và các dịch vụ ăn uống uống giao hàng lưu động 5610
14 Dịch vụ ship hàng đồ uống 5630
15 Kinh doanh bất tỉnh sản, quyền sử dụng đất thuộc nhà sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 68100
16 Đại lý du lịch 79110
17 Điều hành tua du lịch 79120
18 Dịch vụ cung ứng liên quan liêu đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 79200
19 Hoạt hễ thể thao khác 93190

*

Cơ sở dữ liệu thông tin doanh nghiệp là trang web cung cấp, tra cứu vớt miễn phí thông tin doanh nghiệp.