Mô tả công ty

*
Không yêu cầu

Bạn đang xem: Công ty cổ phần thương mại hà anh

*
Kế toán - Kiểm toán
*
Hà Nội
*
Toàn thời gian cố định
*
Đại học trở lên
- Tiếp nhận chuyển giao công nghệ dây truyền sản xuất của nhà máy.- Nghiên cứu, am hiểu máy móc thiết bị đảm bảo hệ thống vận hành hiệu quả, khắc phục lỗi phát sinh.- Tham gia viết các tài liệu giải pháp, tài liệu đào tạo, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật.- Tham mưu kỹ thuật Ban Giám Đốc.- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc công ty.
- Xây dựng hồ sơ dự thầu.- Chịu trách nhiệm chính về mặt kỹ thuật của các hợp đồng và các đơn hàng.- Kết hợp với phòng mua hàng dịch thuật một số tài liệu liên quan đến gói thầu và các hợp đồng( Làm hồ sơ thầu).- Dịch thuật một số tài liệu, kỹ thuật nước ngoài, tham mưu kỹ thuật.- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc công ty.

Xem thêm: Cho Thuê Nhà Nguyên Căn Thủ Đức Giá Rẻ Tháng 07/2021, Thuê Nhà Nguyên Căn Tp

- Phiên dịch tại các cuộc họp giữa Giám Đốc công ty với đối tác.- Phiên dịch các tài liệu liên quan đến máy móc thiết bị, văn bản chuyên ngành kỹ thuật….. từ tiếng trung sang tiếng việt.- Kết hợp với phòng kỹ thuật dịch tài liệu liên quan đến kỹ thuật- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
- Xây dựng hồ sơ dự thầu.- Chịu trách nhiệm chính về mặt kỹ thuật của các hợp đồng và các đơn hàng.- Kết hợp với phòng mua hàng dịch thuật một số tài liệu liên quan đến gói thầu và các hợp đồng( Làm hồ sơ thầu).- Dịch thuật một số tài liệu, kỹ thuật nước ngoài, tham mưu kỹ thuật.- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc công ty.
- Tiếp nhận chuyển giao công nghệ dây truyền sản xuất của nhà máy.- Nghiên cứu, am hiểu máy móc thiết bị đảm bảo hệ thống vận hành hiệu quả, khắc phục lỗi phát sinh.- Tham gia viết các tài liệu giải pháp, tài liệu đào tạo, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật.- Tham mưu kỹ thuật Ban Giám Đốc.- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc công ty.
Cán bộ Kỹ Thuật Dự án- Phụ trách các vấn đề kỹ thuật liên quan đến dự án-Phối hợp với Phòng Dự án xác định nhu cầu của chủ đầu tư- Xây dựng và chốt danh mục sản phẩm kỹ thuật thiết bị, thông số kỹ thuật đáp ứng cho các dự án-Xây dựng giải pháp kỹ thuật, viết báo cáo thuyết minh cho cho các dự án-Phiên dịch, biên dịch tài liệu, thông số kỹ thuật liên quan đến dự án- Tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật, công nghệ từ đối tác cung cấp sản phẩm.- Xây dựng phương án kỹ thuật cho dự án và đưa vào hồ sơ thầu, liên hệ, cung cấp hồ sơ năng lực và thực hiện đấu thầu dự án.- Tham mưu kỹ thuật Ban Giám Đốc.- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc công ty.
- Giao dịch và theo dõi, quản lý đơn đặt hàng với nhà cung cấp trong và ngoài nước; - Liên hệ, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến với nhà cung cấp trong và ngoài; - Giao dịch, đàm phán giá và điều khoản thanh toán trong hợp đồng;- Cập nhật, quản lý hệ thống nhà cung cấp trong và ngoài nước và đơn hàng được giao; - Tham gia tìm kiếm, phát triển vật tư, nguyên phụ liệu và nhà cung cấp mới; - Một số công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng mua hàng Với nhân viên mua hàng tiếng Trung: 06 tháng đầu làm việc tại Hà Nội, sau đó làm việc tại nhà máy tại Hải Dương
- Phụ trách các vấn đề kỹ thuật liên quan đến dự án- Phối hợp với Phòng Dự án xác định nhu cầu của chủ đầu tư- Xây dựng và chốt danh mục sản phẩm kỹ thuật thiết bị, thông số kỹ thuật đáp ứng cho các dự án- Xây dựng giải pháp kỹ thuật, viết báo cáo thuyết minh cho cho các dự án- Phiên dịch, biên dịch tài liệu, thông số kỹ thuật liên quan đến dự án - Tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật, công nghệ từ đối tác cung cấp sản phẩm.- Xây dựng phương án kỹ thuật cho dự án và đưa vào hồ sơ thầu, liên hệ, cung cấp hồ sơ năng lực và thực hiện đấu thầu dự án.- Tham mưu kỹ thuật Ban Giám Đốc.- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc công ty.
1. Mục đích công việc Tham mưu, giám sát và chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đến hạch toán, kế toán của Công ty.2. Trách nhiệm chính Thực hiện công tác tham mưu:- Tham mưu về tổ chức bộ máy kế toán, quản lý tài chính Công ty. Công tác định hướng.- Thiết lập chính sách và định hướng phát triển của phòng TCKT.- Thiết lập mục tiêu và định hướng chất lượng theo tiêu chuẩn của phòng. Giám sát, chỉ đạo thực hiện công việc liên quan đến công tác kế toán của công. ty. Thực hiện các công việc khác liên quan hoặc theo yêu cầu của Giám đốc Công ty. 3. Kết quả công việc- Có ý kiến và tổng hợp các ý kiến để tham mưu về tất cả các vấn đề thuộc nghiệp vụ của phòng TCKT.- Đảm bảo tất cả nhân viên trong phòng hiểu và tuân thủ đúng chế độ, nội quy, kỷ luật, nắm được chủ trương, chính sách của Công ty. - Nhân viên trong phòng được phân công, giao việc hợp lý, đánh giá và đề xuất khen thưởng, xử phạt công bằng, khách quan, đúng quy định.- Báo cáo kế hoạch hàng tuần, hàng tháng và kết quả thực hiện của phòng.