Hợp đồng mua bán đất giấy tay là giấy tờ bắt buộc phải bao gồm trong hồ sơ làm giấy tờ thủ tục chuyển nhượng đơn vị đất. Cùng khám phá về mẫu hợp đồng giao thương đất viết tay sau đây.

Bạn đang xem: Hợp đồng mua bán đất viết tay

*
*
Để bao gồm đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực quy định nêu trên – gọi tổng đài tứ vấn pháp luật (24/7): 1900 6198Mọi vướng mắc trong lĩnh vực điều khoản đất đai đều có thể được cung ứng bởi team ngũ khí cụ sư và nhân viên pháp lý hóa học lượng. Để tò mò chi tiết, vui vẻ truy cập: Dịch vụ pháp luật về đất đai của bạn Luật tnhh Everest

Mẫu vừa lòng đồng mua bán đất viết tay mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – thoải mái – Hạnh phúc——————

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Số: ……………./HĐCNQSDĐ,TSGLĐ)Hôm nay, ngày ……. Mon ……. Năm ….., Tại: ……………………………………Chúng tôi bao gồm có:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A):

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):

Hai bên gật đầu thực hiện nay việc chuyển nhượng quyền thực hiện đất và tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG

1.1. Quyền áp dụng đấtQuyền sử dụng đất của mặt A so với thửa khu đất theo ví dụ như sau:– Thửa khu đất số: ……………………………………………………………………………– Tờ phiên bản đồ số: …………………………………………………………………………– Địa chỉ thửa đất: ………………………………………………………………………– diện tích: …………………………m2 (Bằng chữ:……………………………….)– hiệ tượng sử dụng: …………………………………………………………………+ sử dụng riêng: ………………………………………………………………….m2+ thực hiện chung: ………………………………………………………………..m2– mục tiêu sử dụng: …………………………………………………………………– Thời hạn sử dụng: …………………………………………………………………– xuất phát sử dụng: ………………………………………………………………Những tiêu giảm về quyền áp dụng đất (nếu có): …………………………………2.2. Tài sản gắn liền với khu đất là: ………………………………………………………Giấy tờ về quyền sở hữu gia tài có: …………………………………

ĐIỀU 2: GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Giá chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất với tài sản nối sát với khu đất nêu trên Điều 1 của vừa lòng đồng này là: …………………đồng.(Bằng chữ: ………………………………………….đồng Việt Nam).2.2. Thủ tục thanh toán: ………………………………………………………2.3. Việc thanh toán giao dịch số chi phí nêu trên khoản 1 Điều này do hai bên tự tiến hành và phụ trách trước pháp luật.

ĐIỀU 3: VIỆC ĐĂNG KÝ TẶNG cho QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT VÀ LỆ PHÍ

3.1. Việc đăng ký chuyển nhượng quyền thực hiện đất với tài sản gắn liền với đất tại cơ quan tất cả thẩm quyền theo qui định của luật pháp do bên A phụ trách thực hiện.3.2. Lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất và tài sản gắn sát với đất theo phù hợp đồng này do mặt A phụ trách nộp.

ĐIỀU 4: VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

4.1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất với tài sản gắn liền với khu đất nêu tại Điều 1 của phù hợp đồng này thuộc với sách vở về quyền áp dụng đất, sách vở và giấy tờ về quyền download tài sản gắn liền với khu đất cho bên B vào thời điểm ……………………………………..4.2. Bên B tất cả nghĩa vụ tiến hành đăng ký quyền thực hiện đất, đk quyền download tài sản nối sát với khu đất tại cơ quan tất cả thẩm quyền theo hình thức của pháp luật.

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng ủy quyền quyền áp dụng đất cùng tài sản nối liền với khu đất theo phù hợp đồng này do bên ………………… phụ trách nộp.

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

6.1. Nghĩa vụ của mặt A:a) chuyển nhượng bàn giao đất, tài sản nối liền với đất cho bên B đủ diện tích, đúng hạng đất, các loại đất, vị trí, số hiệu, triệu chứng đất với tài sản nối sát với đất như sẽ thoả thuận;b) Giao giấy tờ có tương quan đến quyền áp dụng đất, quyền sở hữu tài sản nối sát với khu đất cho bên B.6.2. Quyền của bên A:Bên A tất cả quyền được trao tiền ủy quyền quyền áp dụng đất, tài sản nối liền với đất; trường hợp bên B đủng đỉnh trả chi phí thì mặt A gồm quyền:a) Gia hạn để bên B chấm dứt nghĩa vụ; giả dụ quá thời hạn này mà nghĩa vụ vẫn không được hoàn thành thì theo yêu cầu của bên A, mặt B vẫn phải tiến hành nghĩa vụ và đền bù thiệt hại;b) bên B đề nghị trả lãi đối với số tiền lờ lững trả theo lãi suất cơ phiên bản do ngân hàng Nhà nước chào làng tương ứng với thời hạn chậm trả tại thời gian thanh toán.

Xem thêm: Nhã Về Nhà Đi Con - Và Những Người Thứ Ba Bị Ghét Nhất Màn Ảnh Việt

ĐIỀU 7: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

7.1. Nghĩa vụ của bên B:a) Trả đủ tiền, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thoả thuận cho mặt A;b) Đăng cam kết quyền áp dụng đất, quyền thiết lập tài sản gắn liền với đất theo nguyên lý của lao lý về khu đất đai;c) bảo đảm quyền của người thứ ba so với đất đưa nhượng;d) thực hiện các nhiệm vụ khác theo nguyên tắc của pháp luật về đất đai.7.2. Quyền của bên B:a) yêu cầu mặt A giao đến mình sách vở và giấy tờ có tương quan đến quyền sử dụng đất;b) yêu cầu mặt A giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu, chứng trạng đất và tài sản gắn liền với đất như sẽ thoả thuận;c) Được cấp giấy ghi nhận quyền áp dụng đất, quyền thiết lập tài sản gắn liền với khu đất được đưa nhượng;d) Được thực hiện đất, tài sản nối liền với đất theo như đúng mục đích, đúng thời hạn.

ĐIỀU 8: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng này, nếu tạo ra tranh chấp, các bên bên nhau thương lượng giải quyết trên vẻ ngoài tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường đúng theo không giải quyết và xử lý được thì một trong những hai bên gồm quyền khởi kiện để yêu mong toà án có thẩm quyền giải quyết và xử lý theo nguyên lý của pháp luật.

ĐIỀU 9: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B phụ trách trước pháp luật về hầu hết lời cam đoan sau đây:9.1. Mặt A cam đoan:a) Những tin tức về nhân thân, về thửa đất với tài sản gắn liền với đất vẫn ghi trong vừa lòng đồng này là đúng sự thật;b) Thửa đất thuộc trường thích hợp được chuyển nhượng quyền thực hiện đất theo khí cụ của pháp luật;c) Tại thời điểm giao kết hợp đồng này:– Thửa đất cùng tài sản gắn sát với đất không tồn tại tranh chấp;– Quyền sử dụng đất và các tài sản nối sát với đất không bị kê biên để bảo vệ thi hành án;d) việc giao kết hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không xẩy ra lừa dối, không bị nghiền buộc;e) triển khai đúng và đầy đủ các thoả thuận sẽ ghi trong hòa hợp đồng này.9.2. Bên B cam đoan:a) Những tin tức về nhân thân sẽ ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;b) Đã chu đáo kỹ, hiểu rõ về thửa đất cùng tài sản gắn liền với khu đất nêu tại Điều 1 của đúng theo đồng này cùng các sách vở về quyền áp dụng đất, quyền cài tài sản nối liền với đất;c) việc giao phối hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không xẩy ra lừa dối, không bị nghiền buộc;d) tiến hành đúng và khá đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong hòa hợp đồng này.

ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

10.1. Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và công dụng hợp pháp của chính mình được thỏa thuận trong hợp đồng này.10.2. Phía hai bên đã tự phát âm lại thích hợp đồng này, sẽ hiểu và đồng ý tất cả các pháp luật đã ghi trong phù hợp đồng.10.3. đúng theo đồng này có hiệu lực kể từ ngày …… mon ……. Năm …… đến ngày …… tháng ….. Năm ……Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một phiên bản và có mức giá trị như nhau.

BÊN A(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)BÊN B(Ký, điểm chỉ cùng ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày …….. Mon ………. Năm ……….. , tại: ………………………………Tôi , Công hội chứng viên chống Công bệnh số …………. Thức giấc (thành phố)…………

CÔNG CHỨNG:– hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền quyền áp dụng đất và tài sản nối liền với đất được giao ước giữa bên A là ………………………………… và mặt B là ………………………………………..; các bên vẫn tự nguyện văn bản thoả thuận giao phối hợp đồng;– Tại thời khắc công chứng, những bên sẽ giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự cân xứng theo chế độ của pháp luật;– ngôn từ thoả thuận của các phía bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức nghề nghiệp xã hội;– …………………………………………………………– thích hợp đồng này được làm thành ………. Bản chính (mỗi bạn dạng chính gồm ……. Tờ, ……..trang), giao cho:+ mặt A …… bạn dạng chính;+ mặt B ……. Phiên bản chính;Lưu tại phòng Công hội chứng một phiên bản chính.Số ………………………….., quyển số …………….TP/CC-SCC/HĐGD.