(Chinhphu.vn) - cỗ Y tế vẫn dự thảo Thông tứ hướng dẫn một trong những điều về vị trí câu hỏi làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế với định mức biên chế công chức vào cơ quan, tổ chức triển khai thuộc ngành y tế.


*
Ảnh minh họa
Theo dự thảo, định mức biên chế trong số cơ quan, tổ chức cấp vụ được đề xuất như sau: Lãnh đạo Bộ bố trí không thật 6 biên chế; vụ thuộc Bộ tối thiểu 15 công chức, Văn chống Bộ tối thiểu 62 công chức, thanh tra Bộ tối thiểu 39 công chức, cục thuộc Bộ tối thiểu 30 công chức; phòng cùng tương đương thuộc cục, vụ bố trí tối thiểu 7 công chức.

Bạn đang xem: Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước

Định mức biên chế tổng cục thuộc Bộ với tổ chức thuộc tổng cục được đề xuất như sau: Lãnh đạo tổng cục bố trí không thực sự 5 công chức; vụ, văn chống thuộc tổng cục tối thiểu 15 công chức; chống thuộc văn chống tổng cục bố trí tối thiểu 5 công chức.

Theo dự thảo, định mức biên chế trong cục thuộc Bộ như sau: Lãnh đạo cục bố trí không thật 4 biên chế công chức; phòng và tương đương thuộc cục bố trí tối thiểu 7 công chức.

Định mức biên chế thuộc sở

Định mức biên chế trong những cơ quan, tổ chức hành thiết yếu thuộc sở y tế đề xuất như sau: Lãnh đạo sở bố trí không quá 4 lãnh đạo; văn phòng sở bố trí tối thiểu 7 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở của Hà Nội với TPHCM, tối thiểu 6 biên chế công chức đối với chống thuộc sở của cấp tỉnh loại I, tối thiểu 5 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II với loại III.

Phòng siêng môn, nghiệp vụ: Bố trí tối thiểu 7 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở của Hà Nội với TPHCM, tối thiểu 6 biên chế công chức đối với chống thuộc sở của cấp tỉnh loại I, tối thiểu 5 biên chế công chức đối với chống thuộc sở của cấp tỉnh loại II với loại III.

Thanh tra sở bố trí tối thiểu 7 biên chế công chức; bỏ ra cục thuộc sở bố trí tối thiểu 12 biên chế công chức.

Định mức biên chế phòng y tế cấp huyện: Mỗi chống y tế tối thiểu 2 công chức. Riêng phòng y tế các quận thuộc Hà Nội và TPHCM mỗi phòng y tế tối thiểu 15 công chức.

Xem thêm: Tờ Khai Thuế Môn Bài Cho Thuê Nhà, Cách Tính Thuế Cho Thuê Nhà Năm 2020

Định mức số lượng công chức cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức

Theo dự thảo, số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức hành chủ yếu thuộc Bộ Y tế được đề xuất như sau: Số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp vụ bố trí không thật 3 công chức.

Cơ quan, tổ chức căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phân tích, đánh giá chỉ thực trạng việc sử dụng biên chế hiện có để thực hiện những nhiệm vụ được giao; so sánh những công việc phạt sinh, thay đổi; xác định khối lượng công việc từng vị trí việc làm cho và đề xuất số lượng biên chế phù hợp.

Mời bạn đọc coi toàn văn dự thảo với góp ý tại đây.