*

*

Tin tức, sự kiệnTổ chức hành chínhTuyên truyền - VBPLThông tin chỉ đạo, điều hànhQuy hoạchKinh tế - xã hộiDự án, đấu thầu, đấu giáHỗ trợ doanh nghiệp
*
*

Ủy ban quần chúng. # thị xã mùi hương Trà ban hành Kế hoạch đào tạo, tu dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- đóng góp phần xây dựng lực lượng cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có khả năng chính trị vững vàng vàng, tinh thông nghiệp vụ, có trình độ, năng lực đáp ứng nhu cầu yêu cầu ship hàng phát triển kinh tế tài chính - làng mạc hội của địa phương.

Bạn đang xem: Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước

- lắp thêm kiến thức, kỹ năng, cách thức thực hiện nay nhiệm vụ, công vụ; tiếp tục tăng nhanh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường đạt chuẩn; tu dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thị làng mạc theo tiêu chuẩn chỉnh ngạch, tiêu chuẩn chức danh công việc và nghề nghiệp và theo vị trí câu hỏi làm.

2. Yêu cầu

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo an toàn theo công ty trương, triết lý phát triển kinh tế - thôn hội của thị thôn năm 2021.

- bằng vận nguồn lực bảo đảm an toàn cho công tác huấn luyện và công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đào tạo, bồi dưỡng có trọng tâm, trọng yếu theo từng đối tượng, những nội dung mới, tạo đk để cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu ước theo quy định, đảm bảo an toàn chất lượng những lớp đào tạo, bồi dưỡng, ko dàn trải, thiếu thốn hiệu quả.

- Đề cao ý thức tự học và bài toán lựa chọn chương trình tu dưỡng theo yêu mong vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức.

- Đảm bảo công khai, khác nhau trong công tác đào tạo, tu dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

- né trùng lặp đối tượng học viên, văn bản chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nguồn ghê phí.

II. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

1. Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại những cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực nằm trong Ủy ban quần chúng. # thị xã.

2. Cán bộ, công chức xã, phường và phần đông người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường.

III. NỘI DUNG, NGUYÊN TẮC VÀ SỐ LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

1. Ngôn từ và cách thức đào tạo, bồi dưỡng

1.1. Đào chế tạo lý luận thiết yếu trị Cao cấp, Trung cấp: Đào tạo chuẩn hóa chức vụ lãnh đạo cùng cán bộ, công chức, viên chức trong nguồn quy hoạch. Triển khai theo dụng cụ của Thị ủy và thông báo chiêu sinh của Trường thiết yếu trị Nguyễn Chí Thanh và những học viện trong nước.

1.2. Bồi dưỡng kiến thức làm chủ nhà nước

- tu dưỡng kiến thức, kỹ năng thống trị nhà nước theo tiêu chuẩn chức danh công chức; tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chỉnh chức vụ lãnh đạo, cai quản lý.

- update kiến thức, kỹ năng, phương pháp quản lý siêng ngành; kiến thức, phương pháp thực hiện tại nhiệm vụ, công vụ được giao.

- cập nhật kiến thức pháp luật, văn hóa truyền thống công sở, nâng cấp ý thức đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp.

- Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc chống - bình yên theo những chương trình vẻ ngoài cho cán bộ, công chức, viên chức.

- cập nhật và nâng cao kiến thức, năng lượng hội nhập quốc tế.

- Bồi dưỡng kỹ năng anh văn, tin học tập theo chuẩn chỉnh quy định.

Phòng Nội vụ thị làng căn cứ thông tin của Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành cấp tỉnh, tham mưu chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xóm cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. Đồng thời trình Ban hay vụ Thị ủy xin chủ ý cử đi đào tạo so với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, thống trị thuộc phân cung cấp quản lý. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan liêu tham mưu chủ tịch Ủy ban quần chúng thị xóm tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo thẩm quyền cai quản lý.

2. Con số cán bộ, công chức, viên chức gia nhập đào tạo, bồi dưỡng

2.1. Cán bộ, công chức, viên chức thị xã

a) Lý luận chủ yếu trị: tiến hành theo kế hoạch đào tạo và huấn luyện hàng năm của Ban hay vụ Thị ủy.

b) kiến thức quản lý nhà nước:

- bồi dưỡng lãnh đạo cung cấp phòng: 05 người.

- Bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính: 12 người.

- Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chăm viên: 05 người.

- tu dưỡng tiếng Anh bậc 4/6: 05 người.

Xem thêm: Mênh Mông Không Bằng Nhà Mình, Lời Bài Hát Mẹ Tôi Lyric Mẹ Tôi

- tu dưỡng kiến thức thống trị giáo dục: 10 người.

2.2. Cán bộ, công chức xã, phường và đông đảo người vận động không chuyên trách sinh hoạt xã, phường

a) Lý luận chính trị: thực hiện theo kế hoạch đào tạo và giảng dạy hàng năm của Ban thường xuyên vụ Thị ủy.

b) kiến thức cai quản nhà nước:

- Bồi dưỡng chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, ủy ban nhân dân xã: 15 người

- Bồi dưỡng chức vụ Bí thư, Phó túng thư Đảng ủy xã: 15 người

- Bồi dưỡng chức vụ Người đứng đầu các tổ chức thiết yếu trị-xã hội xã: 40 người.

- Bồi dưỡng kỹ năng QLNN về lao hễ và người dân có công: 08 người

- tu dưỡng chức danh chỉ đạo trưởng Ban CHQS xã: 15 người

- Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng: 07 người

- Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên: đôi mươi người.

- Bồi dưỡng kỹ năng QLNN chương trình nhân viên chính: 10 người.

- bồi dưỡng tiếng Anh bậc 3/6: 05 người

2.3. Cán bộ, công chức, viên chức cung cấp thị thôn và cấp cho xã

- bồi dưỡng Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: 370 tín đồ (trong đó: Đại biểu HĐND thị làng mạc 32 người; Đại biểu HĐND xã, phường 338 người).

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức kinh tế xã hội: trăng tròn người.

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về pháp luật: 20 người.

2.4. quanh đó ra, còn cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nhiệm vụ theo chiến lược của Trung tâm tu dưỡng chính trị thị xã, thay thể:

- tu dưỡng nghiệp vụ công tác thống trị nhà nước về những Hội làng mạc hội với tín ngưỡng, tôn giáo.

- tu dưỡng nghiệp vụ làm chủ đô thị, đầu tư chi tiêu xây dựng.

- tu dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên với môi trường.

- tu dưỡng công tác quản lý nhà nước về tài chính, túi tiền và thi công kế hoạch vạc triển tài chính - thôn hội.

- bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý đối kháng thư, xử lý khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân và xử lý vi phạm hành chính nhà nước.

2.5. Bồi dưỡng kỹ năng quốc chống - an ninh: triển khai theo lý giải và thông báo chiêu sinh của Hội đồng giáo dục đào tạo Quốc chống - an ninh tỉnh, Bộ chỉ đạo Quân sự tỉnh, Ban lãnh đạo Quân sự thị xã.

3. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng

- Đối cùng với đào tạo, tu dưỡng về lý luận bao gồm trị, kỹ năng Quốc chống - An ninh, bồi dưỡng kiến thức làm chủ nhà nước ngạch chuyên viên, nhân viên chính, nhân viên cao cấp, thống trị giáo dục và cai quản lãnh đạo, bồi dưỡng chuyên môn, nhiệm vụ và một trong những nội dung công tác đào tạo, bồi dưỡng khác với phép tắc tại Điểm 1.2 Mục III chiến lược này thực hiện từ nguồn kinh phí đào tạo, tu dưỡng của Ủy ban quần chúng. # tỉnh, Ủy ban nhân dân thị xã, Ủy ban nhân dân những xã, phường và một vài nguồn khác;

- Nguồn kinh phí đào tạo nâng cao trình độ vị cơ quan tiền trực tiếp quản lý, áp dụng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nguồn đưa ra thường xuyên, hoặc nguồn kinh phí khác hoàn toàn có thể hỗ trợ một trong những phần chi chi phí (học phí, giáo trình) cho cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian học tập. Nội dung hỗ trợ này buộc phải được phương tiện trong Quy chế chi phí nội cỗ của cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức được chủ tịch Ủy ban quần chúng. # thị xã quyết định cử đi đào tạo và huấn luyện được hưởng chính sách hỗ trợ đào đạo, bồi dưỡng theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Nội vụ thị xã

- Tham mưu quản trị Ủy ban quần chúng thị làng mạc phối hợp với Sở Nội vụ, Ban tổ chức Thị ủy, những cơ quan, đơn vị chức năng có tương quan và những cơ sở đào tạo và giảng dạy trong công tác làm việc đào tạo, bồi dưỡng. Đồng thời, tư vấn cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng theo quy định;

- Theo dõi, đánh giá đôn đốc các cơ quan, solo vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường trong việc lựa chọn cử cán bộ, công chức, viên chức gia nhập đào tạo, tu dưỡng theo quy định;

- tham mưu Ủy ban quần chúng. # thị xã report công tác đào tạo, tu dưỡng theo định kỳ gửi những cấp thẩm quyền theo quy định.

2. Chống Tài chính - planer thị xã

- bỏ ra trả chế độ đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của lao lý trên đại lý kế hoạch phê duyệt, ra quyết định cử đi huấn luyện và giảng dạy bồi dưỡng của chủ tịch Ủy ban dân chúng thị xã;

- sắp xếp kinh phí tổn theo chiến lược được Ủy ban nhân dân thị buôn bản phê duyệt; làm chủ và hướng dẫn những cơ quan, đơn vị chức năng liên quan thực hiện có công dụng nguồn kinh phí đầu tư đào tạo, tu dưỡng cán bộ, công chức theo như đúng quy định.

3. Những cơ quan, 1-1 vị, Ủy ban dân chúng xã, phường

- Tạo đk cho cán bộ, công chức, viên chức; phần đông người vận động không chăm trách xã, phường đi tập huấn, đào tạo, tu dưỡng theo quy định;

- Thực hiện tốt các bao gồm sách chế độ đối cùng với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo điều khoản hiện hành;

- tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, kỷ pháp luật trong câu hỏi tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

- Phối phù hợp với Trung tâm tu dưỡng Chính trị thị làng tổ chức những lớp đào tạo, tu dưỡng về nhiệm vụ chuyên ngành sau thời điểm có chủ ý phê chăm nom của Ban hay vụ Thị ủy đối với cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc thẩm quyền quản lí lý.

Thủ trưởng những cơ quan siêng môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, quản trị Ủy ban nhân dân các xã, phường có trách nhiệm triển khai tiến hành Kế hoạch này và định kỳ báo cáo tình hình triển khai về Ủy ban quần chúng. # thị làng mạc (qua chống Nội vụ thị xã) theo quy định.