Hướng nhà đến NỮ sinh năm 1986

Năm sinch âm lịch: Bính Dần

Quẻ mệnh: Khảm (Thuỷ) nằm trong Đông Tứ mệnh

Ngũ hành: Lửa trong lò (Lò Trung Hoả)

Hướng nhà: Hướng Nam (Hướng tốt), Thuộc Đông Tđọng trạch

HƯỚNG TỐT:

Hướng Bắc (Phục vị): Được sự trợ giúp .

Bạn đang xem: Hướng nhà hợp tuổi bính dần

Hướng Đông (Thiên y): Gặp thiên thời được bảo hộ .

Hướng Nam (Diên niên): Mọi sự ổn định định

Hướng Đông Nam (Sinh khí): Phúc lộc chu toàn .

HƯỚNG XẤU:

Hướng Tây Bắc (Lục sát): Nhà tất cả sát khí .

Hướng Đông Bắc (Ngũ qủi) : Gặp tai hoạ .

Hướng Tây (Hoạ hại): Nhà có hung khí .

Hướng Tây Nam (Tuyệt mệnh): Chết chóc .

Xem chi tiết sơ đồ dùng bát tai ác hình mặt phải


MỤC LỤC

HƯỚNG NHÀHƯỚNG BẾP1. Bếp làm bếp Tọa phương thơm Bắc:2. Bếp làm bếp Tọa phương Đông Bắc:3. Bếp đun nấu Tọa phương thơm Đông:5. Bếp đun nấu Tọa pmùi hương Nam:6. Bếp nấu ăn Tọa pmùi hương Tây Nam:7. Bếp nấu bếp Tọa phương thơm Tây:8. Bếp làm bếp Tọa Hướng Tây Bắc:

HƯỚNG NHÀ

XEM HƯỚNG XÂY NHÀ ĐẸPhường THEO PHONG THỦY CHO GIA CHỦ MỆNH HỎA TUỔI BÍNH DẦN 1986

1. Cửa bao gồm Hướng pmùi hương Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Bắc bao gồm sao Phục Vị nằm trong Mộc, đấy là một Cát tinch.

• Theo Huyền Không, phương Bắc vào vận 8 được phi tinch sao Tứ Lục thuộc Mộc, đấy là một Bình tinh.

• Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Tdiệt ko sinh ko xung khắc (bình hòa) với phiên bản mệnh Thổ của thân công ty, Bình

Đánh giá: 8/10 điểm

2. Cửa chính Hướng pmùi hương Đông Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Đông Bắc có sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đó là một Hung tinh.

• Theo Huyền Không, phương Đông Bắc vào vận 8 được phi tinh sao Nhị Hắc trực thuộc Thổ, đó là một Hung tinh.

• Pmùi hương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ ko sinh ko tương khắc (bình hòa) với phiên bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình

Đánh giá: 3.5/10 điểm

3. Cửa chính Hướng pmùi hương Đông:

• Theo Bát Trạch, phương Đông bao gồm sao Thiên Y trực thuộc Thổ, đó là một Cát tinh.

• Theo Huyền Không, phương thơm Đông vào vận 8 được phi tinc sao Lục Bạch nằm trong Klặng, đây là một Cát tinc.

• Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc khắc chế và kìm hãm cùng với phiên bản mệnh Thổ của thân chủ, Hung

*Đánh giá: 9/10 điểm

4. Cửa bao gồm Hướng phương Đông Nam:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Đông Nam gồm sao Sinh Khí trực thuộc Mộc, đấy là một Cát tinh

. • Theo Huyền Không, phương Đông Nam vào vận 8 được phi tinh sao Thất Xích trực thuộc Kyên, đấy là một Bình tinch.

• Phương thơm Đông Nam là cung Tốn, trực thuộc Mộc tương khắc và chế ngự với bản mệnh Thổ của thân chủ, Hung

Đánh giá: 7.5/10 điểm

5. Cửa chính Hướng pmùi hương Nam:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Nam gồm sao Diên Niên thuộc Klặng, đây là một Cát tinh.

• Theo Huyền Không, pmùi hương Nam vào vận 8 được phi tinc sao Tam Bích ở trong Mộc, đó là một Bình tinh.

• Pmùi hương Nam là cung Ly, ở trong Hỏa tương sinh với bạn dạng mệnh Thổ của thân chủ, Cát

Đánh giá: 8.5/10 điểm

6. Cửa chủ yếu Hướng phương Tây Nam:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Tây Nam gồm sao Tuyệt Mệnh nằm trong Kyên ổn, đấy là một Hung tinch.

• Theo Huyền Không, phương thơm Tây Nam vào vận 8 được phi tinch sao Ngũ Hoàng trực thuộc Thổ, đó là một Hung tinch.

• Phương thơm Tây Nam là cung Khôn, trực thuộc Thổ ko sinch không tương khắc (bình hòa) cùng với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình

Đánh giá: 3.5/10 điểm

7. Cửa chủ yếu Hướng phương Tây:

• Theo Bát Trạch, phương Tây có sao Họa Hại trực thuộc Thổ, đó là một Hung tinh.

• Theo Huyền Không, pmùi hương Tây vào vận 8 được phi tinc sao Nhất Bạch ở trong Tbỏ, đó là một Cát tinch.

• Phương Tây là cung Đoài, thuộc Klặng không sinh không tự khắc (bình hòa) cùng với bạn dạng mệnh Thổ của thân công ty, Bình

Đánh giá: 6.5/10 điểm

8. Cửa thiết yếu Hướng phương thơm Tây Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc bao gồm sao Lục Sát ở trong Thủy, đó là một Hung tinch.

• Theo Huyền Không, pmùi hương Tây Bắc vào vận 8 được phi tinc sao Cửu Tử trực thuộc Hỏa, đấy là một Cát tinc.

• Phương thơm Tây Bắc là cung Càn, trực thuộc Kim ko sinh ko tự khắc (bình hòa) với bản mệnh Thổ của thân nhà, Bình

Đánh giá: 6.5/10 điểm

HƯỚNG BẾP

XEM HƯỚNG ĐẸPhường. PHONG THỦY ĐẶT PHÒNG BẾP CHO NGƯỜI BÍNH DẦN MỆNH HỎA SINH NĂM 1986

1. Bếp nấu nướng Tọa phương Bắc:

• Theo Bát Trạch, pmùi hương Bắc gồm sao Phục Vị nằm trong Mộc, đó là một Cát tinch.

• Theo Huyền Không, pmùi hương Bắc vào vận 8 được phi tinh sao Tứ Lục thuộc Mộc, đó là một Bình tinch.

• Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Tbỏ không sinh không tương khắc (bình hòa) cùng với bạn dạng mệnh Thổ của thân công ty, Bình

1.1. Bếp thổi nấu tọa Bắc hướng Bắc:

• Theo Bát Trạch, pmùi hương Bắc bao gồm sao Phục Vị thuộc Mộc, đây là một Cát tinch.

• Phương Bắc là cung Khảm, nằm trong Tbỏ ko sinch không tương khắc (bình hòa) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình

Đánh giá: 4.5/10 điểm

1.2. Bếp nấu bếp tọa Bắc phía Đông Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Đông Bắc gồm sao Ngũ Quỷ nằm trong Hỏa, đây là một Hung tinc.

• Phương thơm Đông Bắc là cung Cấn, trực thuộc Thổ ko sinh không tương khắc (bình hòa) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình

Đánh giá: 2.5/10 điểm

1.3. Bếp thổi nấu tọa Bắc hướng Đông:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Đông tất cả sao Thiên Y ở trong Thổ, đó là một Cát tinc.

• Pmùi hương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc tương khắc và chế ngự cùng với phiên bản mệnh Thổ của thân nhà, Hung

Đánh giá: 4/10 điểm

1.4. Bếp nấu bếp tọa Bắc phía Đông Nam:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Đông Nam gồm sao Sinh Khí thuộc Mộc, đây là một Cát tinch.

• Phương Đông Nam là cung Tốn, ở trong Mộc tương khắc và chế ngự cùng với bạn dạng mệnh Thổ của thân công ty, Hung

Đánh giá: 4/10 điểm

1.5. Bếp làm bếp tọa Bắc hướng Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Nam tất cả sao Diên Niên nằm trong Kyên ổn, đó là một Cát tinch.

• Phương thơm Nam là cung Ly, ở trong Hỏa tương sinh với bạn dạng mệnh Thổ của thân công ty, Cát

Đánh giá: 5/10 điểm

1.6. Bếp thổi nấu tọa Bắc phía Tây Nam:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Tây Nam gồm sao Tuyệt Mệnh nằm trong Kyên, đấy là một Hung tinc.

• Phương Tây Nam là cung Khôn, trực thuộc Thổ ko sinc không khắc (bình hòa) cùng với bạn dạng mệnh Thổ của thân chủ, Bình

Đánh giá: 2.5/10 điểm

1.7. Bếp nấu bếp tọa Bắc phía Tây:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Tây có sao Họa Hại ở trong Thổ, đấy là một Hung tinh.

• Phương thơm Tây là cung Đoài, thuộc Klặng không sinch ko xung khắc (bình hòa) cùng với bạn dạng mệnh Thổ của thân chủ, Bình

Đánh giá: 2.5/10 điểm

1.8. Bếp nấu ăn tọa Bắc hướng Tây Bắc:

• Theo Bát Trạch, pmùi hương Tây Bắc gồm sao Lục Sát ở trong Tdiệt, đó là một Hung tinch.

• Phương Tây Bắc là cung Càn, nằm trong Kyên không sinch ko xung khắc (bình hòa) cùng với bạn dạng mệnh Thổ của thân công ty, Bình

Đánh giá: 2.5/10 điểm

2. Bếp nấu Tọa pmùi hương Đông Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc tất cả sao Ngũ Quỷ nằm trong Hỏa, đấy là một Hung tinh.

• Theo Huyền Không, phương thơm Đông Bắc vào vận 8 được phi tinh sao Nhị Hắc ở trong Thổ, đó là một Hung tinc.

• Phương thơm Đông Bắc là cung Cấn, nằm trong Thổ không sinch không xung khắc (bình hòa) cùng với bản mệnh Thổ của thân công ty, Bình

2.1. Bếp thổi nấu tọa Đông Bắc hướng Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Bắc gồm sao Phục Vị trực thuộc Mộc, đó là một Cát tinh.

• Phương thơm Bắc là cung Khảm, ở trong Tdiệt ko sinch ko tự khắc (bình hòa) với phiên bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình

Đánh giá: 9/10 điểm

2.2. Bếp nấu ăn tọa Đông Bắc phía Đông Bắc:

• Theo Bát Trạch, pmùi hương Đông Bắc bao gồm sao Ngũ Quỷ trực thuộc Hỏa, đấy là một Hung tinch.

• Phương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ không sinh không tự khắc (bình hòa) với bản mệnh Thổ của thân nhà, Bình

Đánh giá: 7/10 điểm

2.3. Bếp đun nấu tọa Đông Bắc hướng Đông:

• Theo Bát Trạch, pmùi hương Đông gồm sao Thiên Y nằm trong Thổ, đấy là một Cát tinc.

• Phương Đông là cung Chấn, trực thuộc Mộc khắc chế và kìm hãm với bản mệnh Thổ của thân công ty, Hung

Đánh giá: 8.5/10 điểm

2.4. Bếp nấu tọa Đông Bắc hướng Đông Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Nam bao gồm sao Sinch Khí ở trong Mộc, đấy là một Cát tinch.

• Phương Đông Nam là cung Tốn, ở trong Mộc khắc chế cùng với bạn dạng mệnh Thổ của thân chủ, Hung

Đánh giá: 8.5/10 điểm

2.5. Bếp thổi nấu tọa Đông Bắc phía Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Nam gồm sao Diên Niên ở trong Klặng, đây là một Cát tinc.

• Phương thơm Nam là cung Ly, trực thuộc Hỏa tương sinch với bản mệnh Thổ của thân công ty, Cát

*Đánh giá: 9.5/10 điểm

2.6. Bếp làm bếp tọa Đông Bắc hướng Tây Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Nam tất cả sao Tuyệt Mệnh ở trong Kyên ổn, đấy là một Hung tinh.

• Pmùi hương Tây Nam là cung Khôn, trực thuộc Thổ ko sinc không khắc (bình hòa) cùng với phiên bản mệnh Thổ của thân nhà, Bình

Đánh giá: 7/10 điểm

2.7. Bếp nấu tọa Đông Bắc hướng Tây:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Tây gồm sao Họa Hại ở trong Thổ, đó là một Hung tinch.

• Pmùi hương Tây là cung Đoài, thuộc Kyên ổn ko sinh không tương khắc (bình hòa) cùng với bản mệnh Thổ của thân công ty, Bình

Đánh giá: 7/10 điểm

2.8. Bếp làm bếp tọa Đông Bắc hướng Tây Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Tây Bắc bao gồm sao Lục Sát thuộc Tdiệt, đó là một Hung tinh.

• Phương Tây Bắc là cung Càn, ở trong Kyên ko sinc không xung khắc (bình hòa) cùng với bản mệnh Thổ của thân nhà, Bình

Đánh giá: 7/10 điểm

3. Bếp đun nấu Tọa pmùi hương Đông:

• Theo Bát Trạch, phương Đông tất cả sao Thiên Y thuộc Thổ, đấy là một Cát tinc.

• Theo Huyền Không, phương thơm Đông vào vận 8 được phi tinch sao Lục Bạch ở trong Kyên ổn, đó là một Cát tinh.

• Phương thơm Đông là cung Chấn, trực thuộc Mộc tương khắc cùng với bản mệnh Thổ của thân công ty, Hung

3.1. Bếp đun nấu tọa Đông phía Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Bắc tất cả sao Phục Vị ở trong Mộc, đây là một Cát tinch.

• Pmùi hương Bắc là cung Khảm, thuộc Tdiệt ko sinh ko tương khắc (bình hòa) với phiên bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình

Đánh giá: 2.5/10 điểm

3.2. Bếp nấu bếp tọa Đông hướng Đông Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Đông Bắc gồm sao Ngũ Quỷ ở trong Hỏa, đây là một Hung tinh.

• Phương thơm Đông Bắc là cung Cấn, ở trong Thổ ko sinh không xung khắc (bình hòa) cùng với phiên bản mệnh Thổ của thân nhà, Bình

Đánh giá: 0.5/10 điểm

3.3. Bếp đun nấu tọa Đông hướng Đông:

• Theo Bát Trạch, phương Đông gồm sao Thiên Y trực thuộc Thổ, đó là một Cát tinh.

• Pmùi hương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc tương khắc với phiên bản mệnh Thổ của thân công ty, Hung

Đánh giá: 2/10 điểm

3.4. Bếp làm bếp tọa Đông phía Đông Nam:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Đông Nam tất cả sao Sinch Khí ở trong Mộc, đó là một Cát tinc.

• Phương Đông Nam là cung Tốn, ở trong Mộc khắc chế với bạn dạng mệnh Thổ của thân nhà, Hung

Đánh giá: 2/10 điểm

3.5. Bếp nấu bếp tọa Đông phía Nam:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Nam bao gồm sao Diên Niên thuộc Kim, đó là một Cát tinch.

• Phương thơm Nam là cung Ly, nằm trong Hỏa tương sinch với bản mệnh Thổ của thân nhà, Cát

Đánh giá: 3/10 điểm

3.6. Bếp nấu nướng tọa Đông phía Tây Nam:

• Theo Bát Trạch, pmùi hương Tây Nam có sao Tuyệt Mệnh nằm trong Kyên ổn, đó là một Hung tinc.

• Phương thơm Tây Nam là cung Khôn, nằm trong Thổ không sinc không khắc (bình hòa) với bạn dạng mệnh Thổ của thân chủ, Bình

Đánh giá: 0.5/10 điểm

3.7. Bếp làm bếp tọa Đông phía Tây:

• Theo Bát Trạch, phương Tây có sao Họa Hại thuộc Thổ, đấy là một Hung tinch.

• Phương thơm Tây là cung Đoài, thuộc Kyên không sinh không khắc (bình hòa) cùng với bạn dạng mệnh Thổ của thân công ty, Bình

Đánh giá: 0.5/10 điểm

3.8. Bếp nấu tọa Đông phía Tây Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Tây Bắc bao gồm sao Lục Sát nằm trong Tdiệt, đây là một Hung tinh.

• Pmùi hương Tây Bắc là cung Càn, ở trong Kim ko sinc ko tương khắc (bình hòa) với bản mệnh Thổ của thân nhà, Bình

Đánh giá: 0.5/10 điểm

4. Bếp nấu ăn Tọa phương thơm Đông Nam:

• Theo Bát Trạch, pmùi hương Đông Nam có sao Sinch Khí nằm trong Mộc, đó là một Cát tinh.

• Theo Huyền Không, pmùi hương Đông Nam vào vận 8 được phi tinc sao Thất Xích nằm trong Klặng, đó là một Bình tinch.

• Phương Đông Nam là cung Tốn, nằm trong Mộc tương khắc và chế ngự cùng với bạn dạng mệnh Thổ của thân nhà, Hung

4.1. Bếp nấu tọa Đông Nam hướng Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Phục Vị thuộc Mộc, đó là một Cát tinh.

• Phương thơm Bắc là cung Khảm, thuộc Thủy ko sinh ko xung khắc (bình hòa) cùng với phiên bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình

Đánh giá: 4/10 điểm

4.2. Bếp nấu bếp tọa Đông Nam hướng Đông Bắc:

• Theo Bát Trạch, pmùi hương Đông Bắc gồm sao Ngũ Quỷ nằm trong Hỏa, đây là một Hung tinh.

• Phương Đông Bắc là cung Cấn, ở trong Thổ ko sinch ko tự khắc (bình hòa) với phiên bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình

Đánh giá: 2/10 điểm

4.3. Bếp nấu nướng tọa Đông Nam hướng Đông:

• Theo Bát Trạch, phương Đông gồm sao Thiên Y nằm trong Thổ, đấy là một Cát tinc.

• Phương thơm Đông là cung Chấn, trực thuộc Mộc kìm hãm với phiên bản mệnh Thổ của thân nhà, Hung

Đánh giá: 3.5/10 điểm

4.4. Bếp thổi nấu tọa Đông Nam hướng Đông Nam:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Đông Nam bao gồm sao Sinc Khí trực thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.

• Phương thơm Đông Nam là cung Tốn, nằm trong Mộc tương khắc cùng với bản mệnh Thổ của thân nhà, Hung

Đánh giá: 3.5/10 điểm

4.5. Bếp thổi nấu tọa Đông Nam hướng Nam:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Nam bao gồm sao Diên Niên thuộc Klặng, đó là một Cát tinc.

• Phương thơm Nam là cung Ly, ở trong Hỏa tương sinc với bản mệnh Thổ của thân nhà, Cát

Đánh giá: 4.5/10 điểm

 4.6. Bếp thổi nấu tọa Đông Nam phía Tây Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Nam tất cả sao Tuyệt Mệnh trực thuộc Kyên, đấy là một Hung tinc.

• Phương Tây Nam là cung Khôn, ở trong Thổ ko sinc ko tự khắc (bình hòa) với phiên bản mệnh Thổ của thân nhà, Bình

Đánh giá: 2/10 điểm

4.7. Bếp thổi nấu tọa Đông Nam phía Tây:

• Theo Bát Trạch, pmùi hương Tây bao gồm sao Họa Hại trực thuộc Thổ, đây là một Hung tinch.

• Pmùi hương Tây là cung Đoài, ở trong Kyên không sinch ko tự khắc (bình hòa) cùng với bản mệnh Thổ của thân nhà, Bình

Đánh giá: 2/10 điểm

4.8. Bếp nấu bếp tọa Đông Nam hướng Tây Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Tây Bắc có sao Lục Sát trực thuộc Thủy, đây là một Hung tinc.

• Pmùi hương Tây Bắc là cung Càn, trực thuộc Kyên ko sinh không tự khắc (bình hòa) cùng với bản mệnh Thổ của thân nhà, Bình

Đánh giá: 2/10 điểm

5. Bếp nấu Tọa phương Nam:

• Theo Bát Trạch, pmùi hương Nam tất cả sao Diên Niên nằm trong Kyên ổn, đó là một Cát tinch.

Xem thêm: 4 Quy Định Mới Khi Mua Nhà Ở Xã Hội Becamex Định Hòa, Bot Protection

• Theo Huyền Không, phương Nam vào vận 8 được phi tinch sao Tam Bích thuộc Mộc, đó là một Bình tinch.

• Phương thơm Nam là cung Ly, trực thuộc Hỏa tương sinch cùng với phiên bản mệnh Thổ của thân nhà, Cát

5.1. Bếp làm bếp tọa Nam hướng Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Bắc bao gồm sao Phục Vị thuộc Mộc, đó là một Cát tinch.

• Pmùi hương Bắc là cung Khảm, nằm trong Tbỏ không sinch ko xung khắc (bình hòa) với phiên bản mệnh Thổ của thân nhà, Bình

Đánh giá: 5/10 điểm

5.2. Bếp nấu bếp tọa Nam phía Đông Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Đông Bắc bao gồm sao Ngũ Quỷ nằm trong Hỏa, đây là một Hung tinh.

• Phương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ ko sinch ko tự khắc (bình hòa) với bạn dạng mệnh Thổ của thân chủ, Bình

Đánh giá: 3/10 điểm

5.3. Bếp nấu nướng tọa Nam hướng Đông:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Đông tất cả sao Thiên Y thuộc Thổ, đó là một Cát tinh.

• Pmùi hương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc khắc chế và kìm hãm cùng với bản mệnh Thổ của thân nhà, Hung

Đánh giá: 4.5/10 điểm

5.4. Bếp thổi nấu tọa Nam phía Đông Nam:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Đông Nam gồm sao Sinh Khí trực thuộc Mộc, đấy là một Cát tinh.

• Phương thơm Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc tương khắc với bạn dạng mệnh Thổ của thân nhà, Hung

Đánh giá: 4.5/10 điểm

5.5. Bếp làm bếp tọa Nam phía Nam:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Nam tất cả sao Diên Niên thuộc Kyên ổn, đấy là một Cát tinch.

• Phương thơm Nam là cung Ly, trực thuộc Hỏa tương sinc cùng với bản mệnh Thổ của thân chủ, Cát

Đánh giá: 5.5/10 điểm

5.6. Bếp thổi nấu tọa Nam hướng Tây Nam:

• Theo Bát Trạch, pmùi hương Tây Nam tất cả sao Tuyệt Mệnh nằm trong Klặng, đó là một Hung tinh.

• Phương Tây Nam là cung Khôn, trực thuộc Thổ ko sinh không tự khắc (bình hòa) với bản mệnh Thổ của thân công ty, Bình

Đánh giá: 3/10 điểm

5.7. Bếp nấu ăn tọa Nam phía Tây:

• Theo Bát Trạch, phương Tây gồm sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinch.

• Pmùi hương Tây là cung Đoài, thuộc Klặng không sinh ko xung khắc (bình hòa) với phiên bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình

Đánh giá: 3/10 điểm

5.8. Bếp nấu nướng tọa Nam phía Tây Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Tây Bắc bao gồm sao Lục Sát ở trong Thủy, đó là một Hung tinh.

• Phương thơm Tây Bắc là cung Càn, ở trong Klặng ko sinc không khắc (bình hòa) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình

Đánh giá: 3/10 điểm

6. Bếp đun nấu Tọa pmùi hương Tây Nam:

• Theo Bát Trạch, pmùi hương Tây Nam có sao Tuyệt Mệnh trực thuộc Kyên, đây là một Hung tinh.

• Theo Huyền Không, phương thơm Tây Nam vào vận 8 được phi tinc sao Ngũ Hoàng thuộc Thổ, đấy là một Hung tinh.

• Phương Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ ko sinc không xung khắc (bình hòa) với bạn dạng mệnh Thổ của thân chủ, Bình

6.1. Bếp thổi nấu tọa Tây Nam hướng Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Bắc bao gồm sao Phục Vị nằm trong Mộc, đây là một Cát tinc.

• Pmùi hương Bắc là cung Khảm, ở trong Thủy không sinc không xung khắc (bình hòa) với phiên bản mệnh Thổ của thân công ty, Bình

*Đánh giá: 9/10 điểm

6.2. Bếp nấu nướng tọa Tây Nam phía Đông Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Đông Bắc bao gồm sao Ngũ Quỷ ở trong Hỏa, đây là một Hung tinc.

• Phương Đông Bắc là cung Cấn, nằm trong Thổ không sinc không khắc (bình hòa) cùng với phiên bản mệnh Thổ của thân nhà, Bình

Đánh giá: 7/10 điểm

6.3. Bếp nấu bếp tọa Tây Nam hướng Đông:

• Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Thiên Y ở trong Thổ, đây là một Cát Tinc.

• Pmùi hương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc tương khắc với bạn dạng mệnh Thổ của thân chủ, Xấu.

Đánh giá: 3/10 điểm

6.4. Bếp thổi nấu tọa Tây Nam phía Đông Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Sinch Khí thuộc Mộc, đó là một Cát Tinch.

• Pmùi hương Đông Nam là cung Tốn, trực thuộc Mộc tương khắc và chế ngự với phiên bản mệnh Thổ của thân chủ, Xấu.

Đánh giá: 3/10 điểm

6.5. Bếp nấu bếp tọa Tây Nam phía Nam:

• Theo Bát Trạch, pmùi hương Nam có sao Diên Niên trực thuộc Kyên, đó là một Cát Tinc.

• Phương thơm Nam là cung Ly, nằm trong Hoả tương sinc với bạn dạng mệnh Thổ của thân chủ, Tốt.

Đánh giá: 5/10 điểm

6.6. Bếp đun nấu tọa Tây Nam hướng Tây Nam:

• Theo Bát Trạch, pmùi hương Tây Nam có sao Tuyệt Mệnh ở trong Kyên, đấy là một Hung Tinch.

• Phương thơm Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ ko sinch không tự khắc (bình hòa) cùng với bạn dạng mệnh Thổ của

Đánh giá: 2/10 điểm

6.7. Bếp nấu ăn tọa Tây Nam phía Tây:

• Theo Bát Trạch, phương Tây có sao Hoạ Hại ở trong Thổ, đây là một Hung Tinch.

• Phương Tây là cung Đoài, ở trong Kyên ổn ko sinch ko khắc (bình hòa) với bạn dạng mệnh Thổ của thân nhà, Bình.

Đánh giá: 2/10 điểm

6.8. Bếp nấu bếp tọa Tây Nam phía Tây Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc tất cả sao Lục Sát ở trong Thuỷ, đấy là một Hung Tinch.

• Pmùi hương Tây Bắc là cung Càn, trực thuộc Kim ko sinch ko khắc (bình hòa) cùng với bạn dạng mệnh Thổ của thân chủ, Bình.

Đánh giá: 2/10 điểm

7. Bếp nấu ăn Tọa phương Tây:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Tây có sao Hoạ Hại ở trong Thổ, đấy là một Hung Tinh.

• Theo Huyền Không, pmùi hương Tây vào vận 8 được phi tinc sao Nhất Bạch ở trong Thuỷ, đấy là một Cát Tinc.

• Phương Tây là cung Đoài, nằm trong Klặng ko sinc ko tương khắc (bình hòa) với bản mệnh Thổ của thân công ty, Bình.

7.1. Bếp nấu nướng tọa Tây phía Bắc:

• Theo Bát Trạch, pmùi hương Bắc tất cả sao Phục Vị nằm trong Mộc, đấy là một Cát Tinch.

• Phương Bắc là cung Khảm, ở trong Thuỷ ko sinc ko khắc (bình hòa) cùng với bạn dạng mệnh Thổ của thân nhà, Bình.

Đánh giá bán : 6/10 điểm

7.2. Bếp nấu bếp tọa Tây hướng Đông Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc có sao Ngũ Quỷ trực thuộc Hoả, đấy là một Hung Tinh.

• Pmùi hương Đông Bắc là cung Cấn, trực thuộc Thổ không sinh ko khắc (bình hòa) với phiên bản mệnh Thổ của thân công ty, Bình.

Đánh giá chỉ : 4/10 điểm

7.3. Bếp làm bếp tọa Tây hướng Đông:

• Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Thiên Y ở trong Thổ, đấy là một Cát Tinc.

• Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc chế ngự cùng với bạn dạng mệnh Thổ của thân nhà, Xấu.

Đánh giá : 5/10 điểm

7.4. Bếp nấu ăn tọa Tây hướng Đông Nam:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Đông Nam có sao Sinc Khí ở trong Mộc, đây là một Cát Tinch.

• Phương thơm Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc kìm hãm cùng với bản mệnh Thổ của thân nhà, Xấu.

Đánh giá : 5/10 điểm

7.5. Bếp nấu tọa Tây hướng Nam:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Nam có sao Diên Niên nằm trong Kim, đây là một Cát Tinh.

• Phương thơm Nam là cung Ly, thuộc Hoả tương sinch với phiên bản mệnh Thổ của thân chủ, Tốt.

Đánh giá bán : 7/10 điểm

7.6. Bếp nấu ăn tọa Tây hướng Tây Nam:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Tây Nam bao gồm sao Tuyệt Mệnh thuộc Kyên, đó là một Hung Tinh.

• Pmùi hương Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ ko sinc không tự khắc (bình hòa) với phiên bản mệnh Thổ của thân công ty, Bình.

Đánh giá chỉ : 4/10 điểm

7.7. Bếp nấu nướng tọa Tây hướng Tây:

• Theo Bát Trạch, phương Tây tất cả sao Hoạ Hại thuộc Thổ, đây là một Hung Tinc.

• Phương thơm Tây là cung Đoài, nằm trong Kim không sinh không tương khắc (bình hòa) cùng với bản mệnh Thổ của thân công ty, Bình.

Đánh giá : 4/10 điểm

7.8. Bếp nấu ăn tọa Tây phía Tây Bắc:

• Theo Bát Trạch, pmùi hương Tây Bắc bao gồm sao Lục Sát thuộc Thuỷ, đó là một Hung Tinh.

• Phương thơm Tây Bắc là cung Càn, trực thuộc Kyên không sinh ko khắc (bình hòa) với bạn dạng mệnh Thổ của thân nhà, Bình.

Đánh giá chỉ : 4/10 điểm

8. Bếp nấu Tọa Hướng Tây Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Tây Bắc bao gồm sao Lục Sát ở trong Thuỷ, đây là một Hung Tinh.

• Theo Huyền Không, phương Tây Bắc vào vận 8 được phi tinc sao Cửu Tử nằm trong Kyên ổn, đây là một Bình Tinc.

• Phương thơm Tây Bắc là cung Càn, thuộc Klặng không sinh ko tương khắc (bình hòa) với phiên bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình.

8.1. Bếp thổi nấu tọa Tây Bắc hướng Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Bắc gồm sao Phục Vị trực thuộc Mộc, đây là một Cát Tinch.

• Phương Bắc là cung Khảm, ở trong Thuỷ ko sinh ko xung khắc (bình hòa) cùng với bạn dạng mệnh Thổ của thân nhà, Bình.

Đánh giá bán : 5/10 điểm

8.2. Bếp nấu tọa Tây Bắc phía Đông Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Đông Bắc tất cả sao Ngũ Quỷ ở trong Hoả, đó là một Hung Tinh.

• Phương thơm Đông Bắc là cung Cấn, ở trong Thổ không sinh không khắc (bình hòa) cùng với phiên bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình.

Đánh giá : 3/10 điểm

8.3. Bếp đun nấu tọa Tây Bắc hướng Đông:

• Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Thiên Y nằm trong Thổ, đấy là một Cát Tinh.

• Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc kìm hãm với bản mệnh Thổ của thân công ty, Xấu.

Đánh giá : 4/10 điểm

8.4. Bếp nấu nướng tọa Tây Bắc hướng Đông Nam:

• Theo Bát Trạch, pmùi hương Đông Nam có sao Sinh Khí nằm trong Mộc, đó là một Cát Tinch.

• Phương thơm Đông Nam là cung Tốn, ở trong Mộc tương khắc và chế ngự cùng với phiên bản mệnh Thổ của thân công ty, Xấu.

Đánh giá bán : 4/10 điểm

8.5. Bếp đun nấu tọa Tây Bắc phía Nam:

• Theo Bát Trạch, pmùi hương Nam tất cả sao Diên Niên trực thuộc Kyên ổn, đấy là một Cát Tinch.

• Phương Nam là cung Ly, thuộc Hoả tương sinc cùng với phiên bản mệnh Thổ của thân nhà, Tốt.

Đánh giá bán : 6/10 điểm

8.6. Bếp nấu nướng tọa Tây Bắc phía Tây Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Nam tất cả sao Tuyệt Mệnh ở trong Kyên, đó là một Hung Tinh.

• Phương Tây Nam là cung Khôn, ở trong Thổ không sinch không khắc (bình hòa) với phiên bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình.

Đánh giá : 3/10 điểm

8.7. Bếp làm bếp tọa Tây Bắc hướng Tây:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Tây gồm sao Hoạ Hại ở trong Thổ, đó là một Hung Tinc.

• Phương thơm Tây là cung Đoài, trực thuộc Kyên không sinc ko khắc (bình hòa) cùng với bạn dạng mệnh Thổ của thân chủ, Bình.

Đánh giá : 3/10 điểm

8.8. Bếp nấu bếp tọa Tây Bắc hướng Tây Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc bao gồm sao Lục Sát trực thuộc Thuỷ, đấy là một Hung Tinc.

• Phương Tây Bắc là cung Càn, trực thuộc Kyên ổn ko sinch không tự khắc (bình hòa) cùng với bạn dạng mệnh Thổ của thân nhà, Bình.