*

*

Phần 1: khuyên bảo về thi hành án tù, án tử
4 chế độ nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2021: liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, kinh doanh
home Thư viện pháp luật Luật sư toàn quốc giải pháp sư support Cùng đàm đạo Vướng mắc pháp luật Thành viên Tra cứu pháp lý Tra cứu biểu chủng loại
x kính chào mừng chúng ta đến cùng với Dân Luật. Để viết bài bác Tư vấn, Hỏi điều khoản Sư, liên kết với mức sử dụng sư và các bạn bè, … Bạn sung sướng ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN.
*

Thời hạn giao đất, thừa nhận quyền thực hiện đất nông nghiệp so với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo điều khoản tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 cùng khoản 5 Điều 129 Luật Đất đai 2013 là 50 năm. Khi không còn thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trồng trọt nếu mong muốn thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn vẻ ngoài tại khoản này (khoản 1 Điều 126 chế độ Đất đai 2013).

Bạn đang xem: Khoản 3 điều 126 luật đất đai

*

Theo Khoản 2 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp & trồng trọt được nhà nước giao, công nhận, nhận gửi quyền áp dụng đất, khi không còn thời hạn sử dụng đất thì được liên tục sử dụng khu đất theo thời hạn công cụ tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 công cụ Đất đai mà không hẳn làm thủ tục điều chỉnh thời hạn thực hiện đất.

“Điều 126. Đất sử dụng có thời hạn

1. Thời hạn giao đất, công nhận quyền áp dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá thể trực tiếp sản xuất nông nghiệp trồng trọt theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của luật pháp này là 50 năm. Khi không còn thời hạn, hộ gia đình, cá thể trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu mong muốn thì được liên tiếp sử dụng đất theo thời hạn khí cụ tại khoản này.

Xem thêm: Bán Đất Đường Mai Đăng Chơn Đà Nẵng Giá Rẻ Tháng 7/2021, Bán Đất Giá Rẻ Ở Đường Mai Đăng Chơn

...

Điều 210. Điều khoản chuyển tiếp

...

3. Hộ gia đình, cá thể trực tiếp sản xuất nntt đã được giao đất, thừa nhận quyền thực hiện đất, nhận gửi quyền áp dụng đất nông nghiệp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, khi không còn thời hạn sử dụng đất nếu có nhu cầu thì được thường xuyên sử dụng đất theo thời hạn chế độ tại khoản 1 Điều 126 của quy định này. Thời hạn thực hiện đất được tính từ thời điểm ngày 15 tháng 10 năm 2013 đối với trường đúng theo hết hạn vào ngày 15 tháng 10 năm trước đó theo luật pháp của hình thức đất đai năm 2003; tính từ ngày hết thời hạn giao đất so với trường thích hợp hết hạn sau ngày 15 tháng 10 năm 2013.”

Theo khoản 3 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, trường hòa hợp hộ gia đình, cá nhân quy định trên Khoản 2 Điều này có nhu cầu chứng thực lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

- người sử dụng đất nộp làm hồ sơ đề nghị chứng thực lại thời hạn sử dụng đất;

- ủy ban nhân dân cấp buôn bản nơi tất cả đất khám nghiệm hồ sơ, xác thực hộ gia đình, cá thể đang trực tiếp áp dụng đất nhằm sản xuất nông nghiệp mà chưa tồn tại quyết định thu hồi đất của phòng ban nhà nước có thẩm quyền và gửi hồ sơ mang đến Văn phòng đăng ký đất đai;

- Văn phòng đăng ký đất đai khám nghiệm hồ sơ; xác nhận thời hạn được liên tiếp sử dụng khu đất theo thời hạn luật tại Khoản 1 Điều 126 cùng Khoản 3 Điều 210 giải pháp Đất đai vào Giấy ghi nhận đã cấp; chỉnh lý, update vào làm hồ sơ địa chính, cơ sở tài liệu đất đai cùng trao Giấy triệu chứng nhận cho những người sử dụng khu đất hoặc gửi ubnd cấp xã nhằm trao so với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp cho xã.