Các vnạp năng lượng phiên bản quy bất hợp pháp qui định vào lĩnh vực làm chủ nhà nước về đất đai - Cập nhật tiên tiến nhất tháng 3/2019

Luật đất đai 2013.

Bạn đang xem: Luật đất đai 2015 và các văn bản hướng dẫn

-Nghị định 35/2017/NĐ-CPpháp luật về tiền áp dụng đất, thu chi phí mướn đất, thuê mặt nước trong quần thể kinh tế tài chính, quần thể technology cao.

-Nghị định 135/2016/NĐ-CPsửa đổi, bổ sung một số trong những điều của những Nghị định lao lý về tiền sử dụng khu đất, tiền mướn đất, tiền thusượng mặt nước.

-Nghị định 35/2015/NĐ-CPvề quản lý, sử dụng khu đất trồng lúa.

-Nghị định 104/2014/NĐ-CPchính sách về form giá đất nền.

-Nghị định 102/2014/NĐ-CPvề xử phạt hành bao gồm trong nghành nghề khu đất đai.

-Nghị định 44/2014/NĐ-CPhình thức về giá đất nền.

-Nghị định 43/2014/NĐ-CPcơ chế chi tiết thực hiện một số điều của Luật khu đất đai.

-Nghị định 45/2014/NĐ-CPhình thức về thu tiền áp dụng khu đất.

-Nghị định 46/2014/NĐ-CPcách thức về thu tiền mướn khu đất, thubẽ mặt nước.

-Thông tứ 77/2014/TT-BTCkhuyên bảo một vài điều củaNghị định 46/2014/NĐ-CPvề thu tiền mướn đất, thuê mặt nước

-Thông tứ 333/2016/TT-BTCsửa thay đổi, bổ sung một vài điều củaThông tư 77/2014/TT-BTCchỉ dẫn một trong những điều củaNghị định 46/2014/NĐ-CPcủa nhà nước cách thức về thu tiền thuê khu đất, thubẽ mặt nước.

*

* Quy định về khối hệ thống bản đồ địa chủ yếu và sổ địa chính:

- Thông bốn 75/2015/TT-BTNMT qui định về cơ sở tài liệu đất đai- Thông tứ 05/2017/TT-BTNMT biện pháp về quy trình tạo ra cửa hàng dữ liệu đất đai

-Thông bốn 24/2014/TT-BTNMThình thức về hồ sơ địa bao gồm.

-Thông bốn 25/2014/TT-BTNMTphương tiện về bản đồ gia dụng địa chính.

* Quy định về khảo sát, điều tra khảo sát, đo lường, phân hạng đất:

- Thông bốn 28/2014/TT-BTNMT công cụ về thống kê lại, kiểm kê khu đất đai cùng lập phiên bản đồ dùng thực trạng sử dụng đất.

- Thông bốn 35/2014/TT-BTNMT khí cụ về câu hỏi khảo sát, review đất đai.

- Thông bốn 42/2014/TT-BTNMT ban hành định nấc kinh tế - chuyên môn những thống kê, kiểm kê khu đất đai với lập bản vật hiện trạng áp dụng đất.

- Thông bốn 33/2016/TT-BTNMT Định nút kinh tế nghệ thuật khảo sát Đánh Giá đất đai

- Thông tứ 60/2015/TT-BTNMT hiện tượng về chuyên môn khảo sát, Đánh Giá đất đai.

-Thông tứ 09/2015/TT-BTNMTphát hành định nút tài chính - chuyên môn lập, điều chỉnh quy hoạch, planer áp dụng đất.

* Quy định về ĐK quyền thực hiện khu đất, lập quy hoạch, chiến lược thực hiện cùng những thống kê đất đai:

-Thông tứ 29/2014/TT-BTNMTqui định cụ thể Việc lập, kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch, planer thực hiện đất.

- Thông tư 34/2014/TT-BTNMT pháp luật về tạo, thống trị, khai thác khối hệ thống thông báo khu đất đai.

- Thông bốn liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT khuyên bảo câu hỏi đăng ký thế chấp vay vốn quyền áp dụng khu đất, gia tài nối sát cùng với đất.

- Quyết định 703/QĐ-TCQLĐĐ năm 2011 về Sổ tay lý giải tiến hành dịch vụ đăng ký và đưa thông tin khu đất đai, gia sản gắn sát cùng với đất.

* Quy định về giao khu đất, đấu giá đất nền, thu hồi khu đất, thuê mướn đất; đền bù cung cấp và tái định cư:

- Nghị định 47/2014/NĐ-CPhình thức về bồi thường, cung cấp tái định cư Lúc Nhà nước thu hồi đất.

- Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa thay đổi, bổ sung một trong những Nghị định hình thức chi tiết thực hành Luật đất đai.

- Luật đấu giá bán tài sản 2016.

- Nghị định 62/2017/NĐ-CP chỉ dẫn Luật đấu giá bán tài sản.

- Thông tư 37/2014/TT-BTNMT vẻ ngoài chi tiết về bồi hoàn, hỗ trợ, tái định cư khi bên nước tịch thu đất.

- Quyết định 63/2015/QĐ-TTg về chính sách cung cấp giảng dạy nghề và giải quyết vấn đề có tác dụng cho những người lao hễ bị thu hồi khu đất.

Xem thêm: Huong Dan Làm Nhà Bằng Que Đè Lưỡi Don Gian, Làm Nhà Bằng Que Đè Lưỡi Đơn Giản

- Thông tứ 151/2010/TT-BTC trả lời áp dụng các một số loại thuế với các khoản nộp NSNN đối với quỹ cải tiến và phát triển khu đất luật tại Điều 34 Nghị định 69/2009/NĐ-CP.

- Thông tứ 74/2015/TT-BTC giải đáp lập dự toán, sử dụng và thanh quyết tân oán kinh phí đầu tư tổ chức thực hiện đền bù, cung ứng, tái định cư Khi Nhà nước thu hồi đất.

- Thông bốn 30/2014/TT-BTNMT cơ chế về làm hồ sơ giao đất, thuê mướn đất, gửi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

- Quyết định 216/2005/QĐ-TTg về quy chế đấu giá bán quyền áp dụng đất nhằm giao khu đất tất cả thu chi phí thực hiện đất hoặc cho mướn đất (Hết hiệu lực hiện hành Điều 7, 8, 9, 10, 11 cùng quăng quật lao lý về Hội đồng đấu giá chỉ trên khoản 1 Điều 12).

- Thông bốn 48/2017/TT-BTC chính sách chính sách Tài chính vào vận động đấu giá bán tài sản

- Thông tứ liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTPhường Quy định vấn đề tổ chức triển khai tiến hành đấu giá chỉ quyền sử dụng khu đất nhằm giao khu đất bao gồm thu chi phí thực hiện khu đất hoặc dịch vụ cho thuê đất

* Các băn uống bản nguyên lý liên quan mang đến cấp thủ tục chứng nhận quyền sử dụng đất:

- Chỉ thị 1474/CT-TTg năm 2011 về tiến hành nhiệm vụ, phương án cấp bách để chấn chỉnh bài toán cấp giấy ghi nhận quyền áp dụng khu đất, sở hữu nhà tại cùng gia tài không giống gắn sát cùng với đất với thiết kế cơ sở dữ liệu khu đất đai.

- Thông tứ 23/2014/TT-BTNMT về Giấy ghi nhận quyền áp dụng khu đất, quyền thiết lập nhà tại với gia sản khác nối liền cùng với đất

- Thông tứ liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dẫn tác dụng, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ, cơ cấu tổ chức tổ chức với vẻ ngoài hoạt động của Văn uống phòng đăng ký khu đất đai trực thuộc Snghỉ ngơi Tài nguyên ổn với Môi trường.

- Thông tứ liên tịch 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT Quy định về làm hồ sơ với trình từ bỏ, giấy tờ thủ tục chào đón, giao vận làm hồ sơ khẳng định nhiệm vụ tài bao gồm về khu đất đai của người sử dụng đất.

* Quy định về chính sách pháp lý so với việc cai quản, thực hiện những một số loại khu đất (khu đất nông nghiệp trồng trọt, đất phi nông nghiệp & trồng trọt và đất không sử dụng):

- Nghị định 35/2015/NĐ-CP về làm chủ, thực hiện đất trồng lúa.

- Thông tư 19/2016/TT-BNNPTNTlý giải cụ thể Điều 4Nghị định 35/2015/NĐ-CPvề quản lý, thực hiện khu đất tLong lúa.

- Nghị quyết số 1126/2007/NQ-UBTVQH11 về giới hạn ở mức thừa nhận gửi quyền áp dụng đất nông nghiệp trồng trọt của hộ gia đình, cá nhân để áp dụng vào mục tiêu nông nghiệp

- Quyết định 09/2007/QĐ-TTg về bài toán sắp xếp lại, xử lý đơn vị, khu đất ở trong Sở hữu bên nước.

- Quyết định 140/2008/QĐ-TTg sửa thay đổi Quyết định 09/2007/QĐTTg sắp xếp lại, giải pháp xử lý đơn vị, đất thuộc về nhà nước.

- Thông bốn 39/2011/TT-BTC sửa thay đổi Thông bốn 83/2007/TT-BTC chỉ dẫn Quyết định 09/2007/QĐ-TTg cùng - Thông tứ 175/2009/TT-BTC lí giải Quyết định 140/2008/QĐ-TTg về thu xếp lại, cách xử lý đơn vị, đất thuộc sở hữu bên nước.

- Thông tư 41/2015/TT-BTC sửa thay đổi Điều 9 Thông tư 39/2011/TTBTC về sắp xếp lại, cách xử trí bên, đất thuộc về đơn vị nước.

* Quy định về cách xử trí vi phạm hành bao gồm, khiếu vật nài tố cáo cùng tkhô cứng tra vào lĩnh vực khu đất đai:

- Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử pphân tử phạm luật hành chủ yếu vào nghành đất đai.

- Nghị quyết 39/2012/QH13 thường xuyên nâng cao hiệu lực, công dụng tiến hành chính sách, pháp luật vào giải quyết và xử lý năng khiếu vật nài, tố cáo của công dân đối với các ra quyết định hành thiết yếu về đất đai.

- Công vnạp năng lượng 116/2004/KHXX về vấn đề thực hiện thđộ ẩm quyền của Toà án quần chúng. # theo hình thức của Luật Đất đai.

* Các văn uống phiên bản khác:

-Thông bốn 02/2015/TT-BTNMTpháp luật chi tiết một vài điều củaNghị định 43/2014/NĐ-CPvàNghị định 44/2014/NĐ-CPhường.

-Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BTNMT-BTCvẻ ngoài bài toán cai quản, cấp phát, lâm thời ứng cùng hoàn trả chi phí đo lường khẳng định diện tích S đất phạm luật.

-Thông tứ 47/2014/TT-BTNMTphương tiện nghệ thuật thành lập bạn dạng đồ vật hành chủ yếu các cấp.

-Thông tư liên tịch 87/2016/TTLT-BTC-BTNMTchỉ dẫn vấn đề đánh giá dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thì thầm định bảng tỷ giá của đất nền, thẩm định và đánh giá phương án giá đất của hội đồng đánh giá và thẩm định giá đất.

-Thông tư 36/2014/TT-BTNMTphép tắc chi tiết phương pháp tính giá chỉ đất; xây đắp, điều chỉnh bảng tỷ giá của đất nền định tỷ giá của đất nền rõ ràng và hỗ trợ tư vấn xác minh tỷ giá của đất nền.

-Thông tư liên tịch 22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMTnguyên tắc nhiều loại cây lâu năm được ghi nhận quyền sở hữu.

-Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTPchính sách câu hỏi tổ chức thực hiện đấu giá quyền thực hiện đất để giao đất tất cả thu chi phí sử dụng đất hoặc dịch vụ cho thuê đất.

-Thông tứ liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTChướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quim hạn, tổ chức cơ cấu tổ chức cùng phương pháp hoạt động vui chơi của văn uống chống đăng ký khu đất đai trực thuộc ssinh hoạt tài nguim môi trường xung quanh.

-Thông tư 30/2014/TT-BTNMTđiều khoản về hồ sơ giao khu đất, cho thuê khu đất, gửi mục tiêu áp dụng khu đất, tịch thu đất.

-Thông tứ 76/2014/TT-BTClý giải một vài điều củaNghị định 45/2014/NĐ-CP..

-Thông tư 332/2016/TT-BTCsửa đổi, bổ sung một trong những điều củaThông tư 76/2014/TT-BTC.

-Quyết định 63/2015/QĐ-TTgvề chính sách hỗ trợ huấn luyện và giảng dạy nghề với giải quyết và xử lý Việc có tác dụng cho tất cả những người lao hễ bị thu hồi đất.