*


dịch vụ Kế Toán Đào tạo ra kế toán thành lập công ty dịch vụ thương mại Chữ cam kết Số Hóa Đơn Điện Tử Tài liệu kế toán tài chính tuyển dụng
*
*
*
*
*

mẫu số C1-02/NS giấy nộp chi phí vào túi tiền nhà nước

Mẫu số C1-02/NS giấy nộp tiền vào ngân sách chi tiêu nhà nước


Khi nào doanh nghiệp đề nghị nộp chi phí vào túi tiền nhà nước, đối với từng ngôi trường hợp bao gồm gì chuyển đổi không ?
1. Phạm vi điều chỉnh, bao gồm: những khoản thu thuế, phí, lệ tầm giá thuộc giá thành nhà nước (NSNN) và các khoản thu không giống của NSNN.

Bạn đang xem: Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo thông tư 84/2016


b) cơ quan Thuế, thương chính và các cơ quan không giống được chủ yếu phủ, cỗ Tài thiết yếu giao nhiệm vụ tổ chức thu NSNN.
c) các ngân hàng dịch vụ thương mại và đưa ra nhánh bank nước ngoài hoạt động tại vn theo mức sử dụng của Luật những tổ chức tín dụng thanh toán (gọi thông thường là NHTM).
mẫu biên phiên bản ghi nhớ
mục tiêu nghề nghiệp và công việc kế toán
Dưới đây là mẫu số C1-02/NS mẫu mã giấy nộp tiền chi tiêu nhà nước new nhất ban hành theo thông bốn 84/2018/BTC

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

tiền mặt gửi khoản

các loại tiền: VND USD Khác:……..

Số tham chiếu(1):.....................

Người nộp thuế: Công tnhh KẾ TOÁN MINH VIỆT

Mã số thuế: 0293482423

Quận/Huyện: Tây hồ Tỉnh, TP: Hà Nội

Người nộp thay: ....................................

Xem thêm: Mẫu Hợp Đồng Thuê Đất Làm Nhà Xưởng Và Kho Bãi, Mẫu Hợp Đồng Thuê Mặt Bằng Làm Nhà Xưởng Mới Nhất

...................................................................... Quận/Huyện: .......................................................... Tỉnh, TP: .......................................................

Đề nghị NH (KBNN):.............................................................. Trích TK số: ......................................................................... Hoặc thu chi phí mặt

để nộp NSNN theo: TK thu NSNN c TK tạm bợ thu c TK thu hồi hoàn thuế GTGT c

vào thông tin tài khoản của KBNN:......................................................................................... Tỉnh, TP:..........................................................................

Mở tại NH ủy nhiệm thu:......................................................................................................................................................................................

Nộp theo văn phiên bản của cơ quan tất cả thẩm quyền: kiểm toán nhà nước c thanh tra tài bao gồm c

Thanh tra cơ quan chỉ đạo của chính phủ c Cơ quan bao gồm thẩm quyền khác c

Tên cơ quan quản lý thu: .................................................................................................................................................................................... ............ ..................................................................................................................................................................................................................................

Phần dành cho những người nộp thuế ghi

Phần giành riêng cho NH uỷ thác thu/ NH phối hợp thu/ KBNN ghi

STT

Số tờ khai/

Số quyết định/Số thông báo

Kỳ thuế/Ngày quyết định/Ngày thông báo

Nội dung những khoản nộp NSNN

Số chi phí Nguyên tệ

Số chi phí VND

Mã chương

Mã NDKT

(TM)

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bởi chữ(2):..............................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

PHẦN DÀNH mang lại KBNN GHI lúc HẠCH TOÁN:

Mã CQ thu:.................................................... Nợ TK:..................................................

Mã ĐBHC: .................................................... Tất cả TK: ..................................................

NGƯỜI NỘP TIỀN

Ngày… tháng… năm…

Người nộp tiền kế toán tài chính trưởng Thủ trưởng đơn vị

NGÂN HÀNG (KBNN)

Ngày……tháng……năm……

Thủ quỹ kế toán tài chính Kế toán trưởng

Link download: Mẫu số C1-02/NS