Mẫu giấy mua bán đất viết tay luôn luôn được quan tâm. Thế nhưng hợp đồng giao thương mua bán đất viết tay bao gồm hiệu lực khi nào? Và gồm những quy định nào về giấy chuyển nhượng đất viết tay? Hãy thuộc Nhà Đất Mino kiếm tìm hiểu trải qua bài viết dưới đây. Như vậy bạn tất cả thể tuân thủ chính xác về cách thức của bên nước.

Bạn đang xem: Mẫu giấy tờ mua bán đất viết tay


Mục lục bài bác viết


Giấy giao thương mua bán đất viết tay là gì?

Giấy giao thương mua bán đất hoặc chuyển nhượng bằng giấy viết tay là việc hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không được công chứng hoặc chứng thực theo quy định. Cũng chính vì thế mà người dân đề xuất nắm rõ những quy định cần thiết, để kiêng được những rắc rối về mặt pháp lý.

Đây là hợp viết dưới dạng văn bản, nhưng dưới dạng viết tay. Hợp đồng giao thương đất được thiết lập giữa mặt bán, chuyển quyền sử dụng đất sáng mặt mua. Tất nhiên, trong nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất, những thỏa thuận, điều khoản của cả 2 bên sẽ phải tuân theo quy định của pháp luật.

Người dân cần hiểu đúng về việc mua bán đất bằng giấy viết tay vày 02 vì sao sau:

*

*

Mẫu giấy mua bán đất viết tay mới nhất năm 2021

HỢP ĐỒNG download BÁN NHÀ ĐẤT

Số: 8888/2020/HĐMB

…………., ngày…..tháng…..năm……

Hôm nay, ngày......tháng..........năm........., tại................................................chúng tôi ký kết tên dưới đây, những người tự nhận thấy bao gồm đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình, gồm:

I. BÊN BÁN (Sau đây gọi tắt là bên A)

Họ cùng tên Sinh năm:

CMND số:

Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông): Sinh năm:

CMND số:

Cả nhị ông bà cùng thường trú tại:

II. BÊN download (Sau đây gọi tắt là bên B)

Họ cùng tên Sinh năm:

CMND số:

Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông): Sinh năm:

CMND số:

Cả hai ông bà thuộc thường trú tại:

Bằng hợp đồng này, 2 bên thỏa thuận việc giao thương căn hộ/ mảng đất với những thỏa thuận sau đây :

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

1. Đối tượng của hợp đồng này là nơi ở số: ……........... đường................................ Phường/xã……………….. Quận/huyện......................thành phố/tỉnh.................................., có thực trạng như sau :

a. Công ty ở :

- Tổng diện tích sử dụng: …………………………………………..m2

- Diện tích xây dựng: ………………………………………………..m2

- Diện tích xây dựng của tầng trệt: ………………………………..m2

- Kết cấu nhà: …………………………………………………………

- Số tầng: ……………………………………………………………..

b. Đất ở :

- Thửa đất số: ………………………………………………………..

- Tờ bản đồ số: ………………………………………………………

- Diện tích: …………………………………………………………….m2

- Hình thức sử dụng riêng: ………………………………………….m2

c. Những thực trạng khác:

2. Ông ……………………………..và Bà.............................là chủ sở hữu nhà ở cùng sử dụng đất ở nêu trên theo giấy chứng nhận quyền sở hữu công ty ở cùng quyền sử dụng đất ở số……ngày..... Tháng......năm.....

Do …………………………………………………………………….cấp

Điều 2. Giá cùng phương thức thanh toán

1. Giá giao thương toàn bộ căn đơn vị nêu bên trên là: ……………(bằng chữ: ……………………………..………. ).

2. Mặt mua giao dịch thanh toán một lần mang đến bên chào bán bằng đồng việt nam.

3. Mặt mua giao cùng Bên phân phối nhận đủ số tiền giao thương mua bán căn nhà nêu trên. Việc giao cùng nhận số tiền nêu bên trên do phía 2 bên tự thực hiện với chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 3. Giao nhận nhà và những giấy tờ về nhà

1. Bên bán giao và mặt mua nhận nơi ở đúng như thực trạng nêu trên vào trong ngày ..........tháng............năm...............; trong thời hạn chưa giao nhà, Bên chào bán có trách nhiệm bảo quản nơi ở đó.

2. Bên bán giao và bên mua nhận bản bao gồm “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cùng quyền sử dụng đất ở” vào ngày….….tháng............năm.............

Điều 4. Việc nộp thuế với lệ phí

Thuế cùng lệ phí tương quan đến việc mua bán ngôi công ty gồm: thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí tổn trước bạ và lệ phí công chứng do bên mua chịu trách nhiệm nộp.

Điều 5. Đăng cam kết quyền sở hữu nhà

1. Mặt mua có trách nhiệm có tác dụng thủ tục đăng ký trước bạ lịch sự tên đối với khu nhà ở nêu bên trên tại.

Xem thêm: Thế Nào Là Tranh Chấp Đất Đai, Quy Định Của Pháp Luật Về Tranh Chấp Đất Đai

Bên chào bán phải hỗ trợ, tạo điều kiện cho mặt mua chấm dứt thủ tục đăng cam kết trước bạ lịch sự tên tại.

2. Quyền sở hữu căn nhà nêu bên trên được chuyển cho bên mua, kể từ thời điểm mặt mua thực hiện kết thúc việc đăng cam kết trước bạ thanh lịch tên tại

Điều 6. Trách nhiệm bởi vi phạm hợp đồng

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nhưng phát sinh tranh chấp, những bên với mọi người trong nhà thương lượng giải quyết; vào trường hợp không tự giải quyết được, cần phải thực hiện bằng cách hòa giải; nếu hòa giải ko thành, thì đưa ra tandtc có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Những thỏa thuận khác

Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng này phải lập thành văn bản trước lúc đăng ký kết quyền sở hữu với phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị để thực hiện.

Điều 8. Cam kết của các bên

Bên chào bán và bên mua chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam kết sau đây:

1. Bên phân phối cam kết :

a. Ngôi nhà nêu bên trên :

- Thuộc quyền sở hữu của bên bán;

- không bị tranh chấp về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất cùng quyền thừa kế;

- ko bị thế chấp, bảo lãnh, cài bán, tặng cho, trao đổi, kê khai làm vốn của doanh nghiệp hoặc thực hiện nghĩa vụ khác;

- ko bị cơ quan nhà nước gồm thẩm quyền xem xét, xử lý theo pháp luật.

b. Không hề bất kỳ giấy tờ như thế nào về quyền sở hữu nơi ở nêu trên;

c. Giấy chứng nhận quyền sở hữu công ty ở và quyền sử dụng đất ở (5) nêu bên trên là bản chính;

d. Thực hiện đúng với đầy đủ tất cả những thỏa thuận với mặt mua đã ghi trong hợp đồng này.

2. Bên mua cam kết:

a. Đã xem xét kỷ, biết rõ về nguồn gốc sở hữu và thực trạng khu nhà ở nêu trên, kể cả những giấy tờ về quyền sở hữu nhà, đồng ý cài đặt và không tồn tại khiếu nại gì về việc công chứng (chứng thực) hợp đồng này;

b. Thực hiện đúng cùng đầy đủ những thỏa thuận với Bên cung cấp đã ghi vào hợp đồng này;

c. Phần diện tích bên cạnh chủ quyền, vi phạm quy hoạch, bên mua cam kết chấp hành theo những quy định của đơn vị nước.

3. Phía hai bên cùng cam kết:

a. Đã khai đúng sự thật cùng tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về nhân thân đã ghi vào hợp đồng;

b. Kể từ ngày ký kết hợp đồng này, không mặt nào được sử dụng bản bao gồm “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cùng quyền sử dụng đất ở” số ………...ngày………...tháng...........năm……....do ……………………………….cấp mang lại Ông ……………………… với vợ là Bà............................................

để thực hiện thế chấp, bảo lãnh, sở hữu bán, tặng cho, trao đổi, kê khai có tác dụng vốn doanh nghiệp hoặc các giao dịch không giống với bất kỳ hình thức nào mang đến đến khi ngừng thủ tục đăng ký quyền sở hữu.

c. Thực hiện đúng cùng đầy đủ những nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng; nếu mặt nào vi phạm mà lại gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho vị trí kia hoặc mang đến người thứ bố (nếu có).

Điều 9. Điều khoản cuối cùng

1. Phía 2 bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ với lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa cùng hậu quả pháp luật của việc công chứng (chứng thực) này, sau khoản thời gian đã được nghe lời giải ưng ý của người gồm thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực dưới đây.

2. 2 bên đã tự đọc lại hợp đồng này (9), đã hiểu với đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng này.

3. Hợp đồng này được lập thành 03 bản, mỗi bản gồm có.........trang, những bản đều giống nhau. Bên bán giữ 01 bản, bên mua giữ 01 bản và 01 bản lưu tại.

BÊN BÁN BÊN MUA

*

*

Lời kết

Trên đây là những thông tin quan trọng về mẫu giấy mua bán đất viết tay tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Nếu cảm thấy bài viết của bên Đất Mino hữu ích, đừng tiếc một like và một share, cùng cũng đừng quên quan sát và theo dõi những số tiếp theo, để nắm rõ hơn về luật đơn vị đất Việt nam nhé.