*

...nhiều loại khủng hoảng rủi ro pháp luật, thay cơ hội có tác dụng nhiều...

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng cho tặng nhà đất


*
Sơ thiết bị WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn áp dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
Phần mượt THƯ VIỆN PHÁPhường LUẬT
*

*
Mẫu vừa lòng đồng

Mẫu vừa lòng đồng => HỢPhường. ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Tải về Ấn vào đó để tạo thành phù hợp đồng này


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vì – Hạnh phúc

HỢPhường ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (1)

(Số: ……………./HĐTCTSGLĐ)

 

Hôm ni, ngày …… mon …… năm ……., Tại ……………………………………………...Chúng tôi bao gồm có:

BÊN TẶNG CHO (BÊN A): (2)

a) Trường đúng theo là cá nhân:

Ông/bà: ………………………………………………………………………Năm sinh:……………………………

CMND số: …………………… Ngày cung cấp ……………….. Nơi cấp: ……………………………………………….

Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Là nhà thiết lập bất động đậy sản: ………………………………………………………………………………………..

b) Trường vừa lòng là đồng nhà sngơi nghỉ hữu:

Ông/bà: ………………………………………………………………………Năm sinh:……………………………

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp: ……………………………………………….

Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Ông/bà: ………………………………………………………………………Năm sinh:……………………………

CMND số: …………………… Ngày cấp cho ……………….. Nơi cấp: ……………………………………………….

Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Là nhà mua bất tỉnh sản: ………………………………………………………………………………………..

Các chứng từ bỏ download và tìm hiểu thêm về nhà đất đã có cơ sở tất cả thđộ ẩm quyền cấp cho Bên B gồm có:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO (BÊN B): (3)

Ông/bà: ………………………………………………………………………Năm sinh:……………………………

CMND số: …………………… Ngày cấp cho ……………….. Nơi cấp: ……………………………………………….

Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Ông/bà: ………………………………………………………………………Năm sinh:……………………………

CMND số: …………………… Ngày cấp cho ……………….. Nơi cấp: ……………………………………………….

Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………...

 

Hai bên đồng ý tiến hành Việc khuyến mãi mang lại quyền sử dụng đất và gia sản gắn thêm liền với khu đất theo các thoả thuận sau đây:

 

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢPhường. ĐỒNG

1.1. Quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo …………….………………………….. ,cụ thể như sau:

- Thửa đất số: ..................................................................................................

- Tờ bản đồ dùng số: ................................................................................................

- Địa chỉ thửa đất: .............................................................................................

- Diện tích: ............................... m2 (Bằng chữ: ................................................)

- Hình thức sử dụng:

  + Sử dụng riêng: ........................................................................................ m2

  + Sử dụng chung: ....................................................................................... m2

- Mục đích sử dụng:.........................................................................................

- Thời hạn sử dụng:.........................................................................................

- Nguồn nơi bắt đầu sử dụng:......................................................................................

Những tinh giảm về quyền sử dụng đất (nếu có): .............................................................................

...........................................................................................................................................................

Xem thêm: Hôm Ấy Đào Về Nhà Đêm Hôm Đó Đào Về Nhà, Ngôi Mộ Mới Đắp

1.2. Tài sản nối liền với đất là: .........................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Giấy tờ về quyền sở hữu gia tài có: ................................................................................................

...........................................................................................................................................................

1.3. Giá trị quyền sử dụng đất và gia sản nối liền với đất nêu trên là ...........................................đồng (Bằng chữ: ................................ ĐVN)

 

ĐIỀU 3: VIỆC ĐĂNG KÝ TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT VÀ LỆ PHÍ

3.1. Việc đăng ký bộ quà tặng kèm theo cho quyền thực hiện đất và gia sản nối liền cùng với khu đất trên ban ngành gồm thẩm quyền theo luật của quy định bởi mặt A chịu đựng trách nát nhiệm triển khai.

3.2. Lệ tổn phí liên quan đến việc khuyến mãi cho quyền sử dụng đất và gia sản nối liền với đất theo Hợp đồng này bởi vì mặt A Chịu trách nát nhiệm nộp.

 

ĐIỀU 4: VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

4.1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa khu đất và tài sản nối sát với khu đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này thuộc giấy tờ về quyền sử dụng đất, sách vở và giấy tờ về quyền sở hữu tài sản nối sát với đất mang lại bên B vào thời điểm ...............................................................................................

4.2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu gia tài nối liền với đất trên cơ quan lại có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan tới sự việc khuyến mãi mang lại quyền sử dụng đất và gia sản gắn sát với đất theo Hợp đồng này vày bên ............................. chịu trách nhiệm nộp.

 

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. Giao đất đầy đủ diện tích, đúng hạng đất, một số loại đất, địa chỉ, số hiệu, triệu chứng đất cùng tài sản nối sát cùng với đất nhỏng sẽ thoả thuận;

4.2. Giao sách vở và giấy tờ gồm tương quan đến quyền sử dụng đất cùng gia sản gắn sát cùng với đất mang lại mặt được tặng ngay mang đến để làm giấy tờ thủ tục ĐK quyền sử dụng đất, quyền thiết lập gia tài gắn liền với khu đất.

 

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1. Đăng cam kết quyền áp dụng đất, quyền cài đặt tài sản trên ban ngành đơn vị nước tất cả thẩm quyền theo hình thức của điều khoản về khu đất đai;

5.2. Bảo đảm quyền của fan vật dụng ba đối với đất, gia tài gắn sát với đất được tặng kèm cho;

5.3. Thực hiện nay những nhiệm vụ không giống theo mức sử dụng của luật pháp về đất đai.

 

ĐIỀU 6: QUYỀN CỦA BÊN B

6.1. Yêu cầu bên A giao đầy đủ diện tích S, đúng hạng đất, một số loại khu đất, địa điểm, số hiệu, triệu chứng đất cùng tài sản nối sát với đất nhỏng đã thoả thuận;

6.2. Được áp dụng đất, sở hữu gia sản gắn liền cùng với đất theo đúng mục đích, đúng thời hạn;

6.3. Được cấp chứng từ chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền thiết lập gia tài nối liền cùng với khu đất.

 

ĐIỀU 7: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP. HỢP ĐỒNG

Trong quy trình tiến hành Hợp đồng này, giả dụ gây ra trực rỡ chấp, những bên cùng nhau dàn xếp xử lý bên trên phương pháp tôn trọng quyền lợi của nhau; trong ngôi trường đúng theo ko giải quyết được thì một trong những 2 bên tất cả quyền khởi khiếu nại để kinh nghiệm toà án có thđộ ẩm quyền giải quyết và xử lý theo lý lẽ của quy định.

 

ĐIỀU 8: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B Chịu trách nhiệm trước quy định về các lời cam đoan sau đây:

8.1. Bên A cam đoan:

a) Những biết tin về nhân thân, về thửa khu đất và gia tài nối liền với đất đã ghi vào Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Thửa đất thuộc trường hợp được tặng ngay mang đến quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

c) Tại thời nút giao kết Hợp đồng này: 

   - Thửa khu đất và gia tài gắn sát với khu đất ko có tnhãi ranh chấp;

   - Quyền sử dụng đất và gia sản nối liền với đất ko bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Việc giao ước Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

e) Thực hiện đúng và đầy đủ những thoả thuận đã ghi vào Hợp đồng này.

8.2. Bên B cam đoan:

a) Những biết tin về nhân thân đã ghi vào Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Đã chăm chú kỹ, hiểu ra về thửa đất và gia sản nối sát cùng với khu đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này với các giấy tờ về quyền thực hiện đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền cùng với đất;

c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị xay buộc;

d) Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi vào Hợp đồng này.

 

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

9.1. Hai bên nắm rõ quyền, nhiệm vụ với tiện ích hòa hợp pháp của chính bản thân mình được thỏa thuận vào hợp đồng này.

9.2. Hai mặt sẽ từ hiểu lại hòa hợp đồng này, đang hiểu cùng đồng ý toàn bộ những luật pháp đã ghi trong hòa hợp đồng.

9.3. Hợp đồng này còn có hiệu lực Tính từ lúc ngày …… mon ……. năm …… đến ngày …… mon ….. năm …….

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) phiên bản, từng mặt duy trì một bạn dạng cùng có giá trị giống hệt.

 

                    BÊN TẶNG CHO (Bên A)                           BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO (Bên B)

                   (Ký/ điểm chỉ, ghi rõ họ tên)                              (Ký/ điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm ni, ngày ........ mon ........ năm ........ , tại: ........................................................................

Tôi ................................................................, Công chứng viên phòng Công chứng .................

số ............. thức giấc (thành phố) .......................................................................

 

CÔNG CHỨNG:

- Hợp đồng bộ quà tặng kèm theo cho quyền sử dụng đất và gia tài nối liền với đất được giao kết giữa mặt A là ....................................... với bên B là ...............................................; các mặt đã trường đoản cú nguyện thoả thuận giao phối hợp đồng;

- Tại thời khắc công chứng, những mặt đã giao phối kết hợp đồng gồm năng lực hành vi dân sự phù hợp theo chính sách của pháp luật;

- Nội dung văn bản thoả thuận của các phía bên trong thích hợp đồng không phạm luật điều cnóng của luật pháp, ko trái đạo đức nghề nghiệp làng hội;

- ............................................................................................................................................................

- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chủ yếu (mỗi bản chủ yếu có ....... tờ, ........trang), giao cho:

+ Bên A ...... bạn dạng chính;

+ Bên B ....... bạn dạng chính;

Lưu trên Phòng Công triệu chứng một bản bao gồm.

 

                                              Số................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.

                                                                                   CÔNG CHỨNG VIÊN

                    (Ký, đóng lốt cùng ghi rõ chúng ta tên)

 

 

 

Ghi chú:

(1) Hợp đồng tăng cho gia tài nối sát với đất yêu cầu được công triệu chứng, xác nhận theo hiện tượng tại Điều 167 Luật khu đất đai năm 2013;

(2) Trường vừa lòng hộ gia đình, cá thể Tặng mang lại quyền sử dụng đất có điều kiện được phương tiện tại Điều 192 Luật đất đai năm 2013;

(3) Trường hòa hợp không được nhận khuyến mãi ngay cho quyền sử dụng đất được luật trên Điều 191 Luật đất đai năm 2013.