*

...một số loại khủng hoảng rủi ro pháp lý, thay cơ hội làm cho giàu...

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp


*
Sơ đồ dùng WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn sử dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
Phần mềm THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
Mẫu hợp đồng

Mẫu hòa hợp đồng => HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆPhường Tải về Ấn vào đây nhằm tạo đúng theo đồng này


CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc

 

*

 

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

 

 

Chúng tôi có có:

 

Bên A(1)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 

Bên B(1)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 

Hai bên đồng ý triển khai vấn đề chuyển thay đổi quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau đây:

                                                         

 

 

 

 

ĐIỀU 1

CÁC QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN ĐỔI

 

1. Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo ...................................

...........................................................................................................................(2),

cụ thể như sau:

 

              - Thửa đất số: ...................................................

- Tờ bản đồ số:..................................................

- Địa chỉ thửa đất: ...........................................................................................

- Diện tích: ............................... m2 (bởi chữ: ..............................................)

- Hình thức sử dụng:

                            + Sử dụng riêng: ..................................... m2

                            + Sử dụng chung: .................................... m2

- Mục đích sử dụng:..........................................

- Thời hạn sử dụng:...........................................

- Nguồn nơi bắt đầu sử dụng:.......................................

 

Những giảm bớt về quyền sử dụng đất (nếu có): .............................................

Xem thêm: Năm 2018 Tuổi Nào Làm Nhà Được, Năm 2018, Tuổi Nào Nên Động Thổ Cất Nhà

.................................................................................................................................

 

Giá trị quyền sử dụng khu đất vị phía hai bên thoả thuận là: ...............................đồng

(bởi chữ: ....................................................................................đồng Việt Nam).

 

2. Quyền sử dụng đất của mặt B so với thửa đất theo  ..................................

...........................................................................................................................(2),

cụ thể như sau:

 

              - Thửa đất số: ...................................................

- Tờ bản đồ vật số:..................................................

- Địa chỉ thửa đất: ...........................................................................................

- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ..............................................)

- Hình thức sử dụng:

                            + Sử dụng riêng: ..................................... m2

                            + Sử dụng chung: .................................... m2

- Mục đích sử dụng:..........................................

- Thời hạn sử dụng:...........................................

- Nguồn gốc sử dụng:.......................................

 

Những tiêu giảm về quyền sử dụng đất (nếu có): .............................................

.................................................................................................................................

 

Giá trị quyền sử dụng khu đất vì chưng phía 2 bên thoả thuận là: ...............................đồng

(bởi chữ: ....................................................................................đồng Việt Nam).

 

3. Chênh lệch về giá trị quyền sử dụng đất là: ........................................đồng

(bằng chữ: ....................................................................................đồng Việt Nam).

ĐIỀU 2

VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

1. Các bên chuyển đổi có nghĩa vụ giao các thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho nhau vào thời điểm ............

..........................................................................

 

2. Các bên chuyển thay đổi có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất đối với các thửa đất chuyển thay đổi tại cơ quan liêu có thẩm quyền theo quy định của lao lý.

 

ĐIỀU 3

THANH TOÁN CHÊNH LỆCH

VỀ GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

1. Bên ........ trả mang đến bên ....... khoản chênh lệch về giá trị quyền sử dụng đất nêu tại khoản 3 Điều 1 của Hợp đồng này.

 

2. Phương thơm thức tkhô cứng toán: ............................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

 

3. Việc tkhô hanh toán khoản chênh lệch về giá trị nêu tại khoản 3 Điều 1 của Hợp đồng này bởi phía 2 bên tự thực hiện và chịu đựng trách nát nhiệm trước lao lý.

 

ĐIỀU 4

TRÁCH NHIỆM NỘP LỆ PHÍ

 

Lệ phí liên quan tới việc chuyển đổi quyền sử dụng khu đất theo Hợp đồng này do:

 

- Bên A chịu trách nhiệm nộp ...................................

- Bên B chịu trách nhiệm nộp ...................................

 

ĐIỀU 5

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

             

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, giả dụ phát sinh tnhãi chấp, những bên cùng mọi người trong nhà dàn xếp giải quyết và xử lý trên nguyên lý tôn kính quyền hạn của nhau; trong trường đúng theo ko giải quyết được thì 1 trong những phía 2 bên có quyền khởi kiện để đề xuất toà án có thẩm quyền giải quyết và xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

 

ĐIỀU 6

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

 

              Bên A và mặt B Chịu đựng trách rưới nhiệm trước lao lý về mọi lời cam đoan sau đây:

 

1. Những báo cáo về nhân thân, về thửa đất đã ghi vào Hợp đồng này là đúng sự thật;

 

2. Thửa khu đất nằm trong ngôi trường hợp được chuyển đổi quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

 

3. Đã để mắt tới kỹ, thấu hiểu về thửa đất nhận chuyển đổi nêu trên Điều 1 của Hợp đồng này và những sách vở về quyền thực hiện đất;

 

4. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

4.1. Thửa khu đất không có ttinh ma chấp;

4.2. Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

 

5. Việc giao kết Hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không bị lừa dối, ko bị nghiền buộc;

 

6. Thực hiện đúng và đầy đủ những thoả thuận đã ghi vào Hợp đồng này.

 

ĐIỀU ....... (10)

.............................................................................................

 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ĐIỀU .......

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích vừa lòng pháp của mình và hậu quả pháp lý của Việc giao kết Hợp đồng này.

                                                       

 

Bên A

(Ký vµ ghi râ hä tªn)(11)

Bên B

(Ký vµ ghi râ hä tªn)(11)

 

 

 

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

 

Ngày.........mon...........năm......... (bởi chữ ...............................................)

tại .....................................................................................................................(12),

tôi ............................................., Công bệnh viên, Phòng Công triệu chứng số ..........,

tỉnh/thành phố ..............................................

 

CÔNG CHỨNG:

 

- Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được giao kết giữa mặt A là ........................................................................... và bên B là ……...............................................................……..............................; những bên đã tự nguyện thoả thuận giao ước hợp đồng;

             

              - Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lượng hành động dân sự phù phù hợp theo quy định của pháp luật;

             

              - Nội dung thoả thuận của các phía bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của quy định, không trái đạo đức xã hội;

 

              - .......................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................(13)

 

- Hợp đồng này được gia công thành .......... bản chủ yếu (mỗi bản thiết yếu tất cả ....... tờ, ........trang), giao cho:

              + Bên A ...... bản chính;

              + Bên B ....... bạn dạng chính;

              Lưu tại Phòng Công bệnh một bản thiết yếu.

 

              Số................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.