Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất là một trong những loại đúng theo đồng khá thịnh hành hiện nay. Vậy hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng ủy quyền quyền thực hiện đất đươc thực hiện như vậy nào? Mời quý người tiêu dùng cùng theo dõi bài viết dưới đây của khách hàng Luật ACC để tìm hiểu thông tin rõ ràng về những thắc mắc trên.

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất


*
Hợp đồng để cọc chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất

1. Vậy nào là đặt cọc?

Theo khoản 1 Điều 328 Bộ pháp luật dân sự 2015:

“Đặt cọc là câu hỏi một mặt (sau đây điện thoại tư vấn là bên đặt cọc) giao cho vị trí kia (sau đây hotline là mặt nhận đặt cọc) một lượng tiền hoặc kim loại quý, đá quý hoặc vật có giá trị không giống (sau trên đây gọi chung là gia tài đặt cọc) trong 1 thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc triển khai hợp đồng.”

Trước khi giao kết hợp đồng, những bên cần phải thỏa thuận, trao đổi về ngôn từ cơ bạn dạng của hợp đồng để chuẩn bị cho bài toán giao kết hợp đồng. Tuy vậy có phần nhiều trường hợp, do vì sao chủ quan lại hoặc khách hàng quan mà một bên không giao phối hợp đồng. Để đảm bảo an toàn cho vấn đề giao phối hợp đồng được thực hiện, các bên thỏa thuận hợp tác xác lập để cọc. Bên cạnh ra, trong tình dục hợp đồng tuy nhiên vụ, các bên đều phải sở hữu quyền và nghĩa vụ so với nhau, trường hợp một mặt vi phạm nghĩa vụ thì hoàn toàn có thể gây thiệt hại cho mặt kia, mang lại nên các bên có thể thỏa thuận đặt cọc để bảo đảm cho việc triển khai đúng nghĩa vụ.

Tài sản để cọc là tiền, kim khí, kim cương hoặc vật có mức giá trị khác. Bởi trong quan hệ đặt cọc thì mặt đặt cọc yêu cầu giao tái sản cho bên nhận đặt cọc nên gia tài đặt cọc yêu cầu là những các loại tài sản dễ ợt chuyển giao, bảo quản.

Thông thường đặt cọc bảo đảm an toàn cho vấn đề giao phối hợp đồng, cho nên sau khi các bên giao kết hợp đồng thì để cọc xong và gia tài đặt cọc có thể trở thành tài sản thanh toán hợp đồng. Đặt cọc cũng rất có thể chỉ đảm bảo cho tiến hành hợp đồng nếu sau khoản thời gian giao phối kết hợp đồng những bên mới thỏa thuận về để cọc. Quanh đó ra, các bên rất có thể thỏa thuận đặt cọc bảo vệ cho vấn đề giao kết và thực hiện hợp đồng.

2. Chủng loại hợp đồng để cọc giao thương mua bán nhà đất (có người làm chứng)

Khi giao thương nhà khu đất (Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất) các bên thường ký kết hợp đồng đặt cọc để khẳng định sẽ triển khai việc giao thương mua bán trong tương lai.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

——–***——–

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

(V/v mua bán nhà, đất)

Hôm nay, ngày … tháng … năm đôi mươi …tại ……………………………

………………………………………………………………………………

TP Hà Nội, công ty chúng tôi gồm có:

I. Bên đặt cọc (sau đây call là bên A):

Ông (Bà): …………………………………………………………………

Sinh ngày: …………………………………………………………………

Chứng minh dân chúng số: ……… cấp cho ngày ……… tại………………

Hộ khẩu hay trú: ……………………………………………………

……………………………………………………………………………

II. Mặt nhận đặt cọc (sau đây gọi là mặt B):

Họ cùng tên chủ hộ:…………………………………………………………

Sinh ngày: …………………………………………………………………

Chứng minh quần chúng số: ……………… cung cấp ngày ……… tại………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Các thành viên của hộ mái ấm gia đình bên chào bán (bên B):

Ông (Bà): ……………………………………………………………………

Sinh ngày: ……………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: …………… cung cấp ngày ………… tại…………

Hộ khẩu thường xuyên trú: ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Ông (Bà): …………………………………………………………………

Sinh ngày: …………………………………………………………………

Chứng minh quần chúng số: ……… cấp cho ngày ………………tại…………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

III. Cùng tín đồ làm chứng:

1.Ông(Bà): ……………………………………………………………………

Sinh ngày: ……………………………………………………………………

Chứng minh quần chúng. # số: ………… cấp cho ngày ………………tại…………

Hộ khẩu thường xuyên trú: ………………………………………………………

………………………………………………………………………………

2.Ông(Bà): …………………………………………………………………

Sinh ngày: …………………………………………………………………

Chứng minh dân chúng số: ………… cung cấp ngày ………………tại……

Hộ khẩu hay trú: ………………………………………………………

………………………………………………………………………………

IV. Nhì bên gật đầu thực hiện nay ký kếtHợp đồng để cọcvới các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1: TÀI SẢN ĐẶT CỌC

Bên A để cọc cho bên B bằng tiền mặt với số tiền là:………………

Bằng chữ:…………………………………………………………………

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ĐẶT CỌC

Thời hạn để cọc là: …………, kể từ ngày …… tháng ………. Năm 20…

ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC

1.Bằng bài toán đặt cọc này bên A cam đoan mua đất của bên B tại ……

…………………………………………………………………

Bên B dấn tiền đặt cọc và cam kết sẽ bán đất thuộc sở hữu hợp pháp với không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến mảnh đất mà mặt B giao bán cho bên A trên : ………… với diện tích s là ……… m2 giá cả là ……

2. Trong thời hạn đặt cọc, bên B cam đoan sẽ làm các thủ tục pháp luật để chuyển nhượng ủy quyền quyền thực hiện đất cho mặt A, mặt A cam kết sẽ trả:

………………………………………………………………………..

khi 2 bên ký hòa hợp đồng giao thương mua bán đất tại phòng công triệu chứng Nhà Nước, …

…………………………………………………………………

sẽ được bên A thanh toán giao dịch nốt khi mặt B giao giấy ghi nhận quyền thực hiện đất. Mặt B cam đoan sẽ giao giấy chứng nhận quyền áp dụng đất trong khoảng 7 ngày kể từ ngày mặt A và bên B ký kết hợp đồng giao thương mua bán tại phòng công bệnh Nhà Nước. Mặt B có nghĩa vụ nộp các khoản thuế phát sinh trong quá trình giao dịch theo đúng quy định của quy định (đối cùng với thuế đất, thuế chuyển nhượng ủy quyền bên B vẫn là người thanh toán mà bên A không phải trả bất kể khoản tổn phí nào) .

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

1. Bên A có những nghĩa vụ sau đây:

a) Giao số tiền để cọc cho mặt B theo đúng thỏa thuận ngay trong lúc ký vừa lòng đồng để cọc;

b) giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại Điều 3 nêu trên. Nếu bên A lắc đầu giao kết hoặc triển khai nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc ko đạt được) thì mặt A bị mất số tiền để cọc;

2. Mặt A có các quyền sau đây:

a) nhấn lại số tiền đặt cọc từ mặt B hoặc được trừ khi thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho mặt B vào trường hợp phía 2 bên giao kết hoặc triển khai nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận hợp tác tại điều 3(mục đích để cọc đạt được);

b) nhấn lại số tiền để cọc cùng một khoản tiền bằng số tiền để cọc vào trường hợp mặt B từ chối việc giao ước hoặc tiến hành nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận hợp tác tại điều 3(mục đích để cọc ko đạt được);

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

1. Mặt B có những nghĩa vụ sau đây:

a) Trả lại số tiền đặt cọc cho bên A hoặc trừ để tiến hành nghĩa vụ trả chi phí trong ngôi trường hợp phía 2 bên giao kết hoặc tiến hành nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3 (mục đích đặt cọc đạt được);

b) Trả lại số tiền đặt cọc cùng một khoản tiền bằng số tiền để cọc cho bên A trong trường hợp bên B phủ nhận việc giao ước hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận hợp tác tại điều 3(mục đích đặt cọc không đạt được);

c) mặt B tất cả nghĩa vụ dọn dẹp và sắp xếp sạch sẽ mặt phẳng khi giao đất để trả lại mặt bằng đất thổ cư cho mặt A.

2. Mặt B có những quyền sau đây:

Sở hữu số tiền đặt cọc nếu mặt A khước từ giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận hợp tác tại điều 3 (mục đích đặt cọc không đạt được).

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện vừa lòng đồng nhưng mà phát sinh tranh chấp, những bên cùng mọi người trong nhà thương lượng giải quyết trên chính sách tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ của nhau; nếu mảnh đất trên ở trong diện quy hướng không thanh toán giao dịch được thì bên B phải hoàn trả lại 100% số tiền mà bên A đang giao cho bên B . Trong trường thích hợp không giải quyết được, thì một trong những hai bên có quyền khởi kiện nhằm yêu cầu toà án gồm thẩm quyền giải quyết theo biện pháp của pháp luật. Phần đa tranh chấp sẽ được phán xử theo lý lẽ của luật pháp của Việt Nam.

ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và mặt B chịu trách nhiệm trước lao lý về rất nhiều lời khẳng định sau đây:

1. Việc giao phối kết hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không xẩy ra lừa dối hoặc nghiền buộc.

Xem thêm: Mua Bán Căn Hộ Chung Cư Miếu Nổi, Quận Bình Thạnh, Nhà Tập Thể Bán 2021

2. Triển khai đúng và không thiếu tất cả những thoả thuận đang ghi trong hợp đồng này.

3. Bên B đã nhận đủ số tiền để cọc nêu trong điều 1 từ bên A

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. 2 bên công dấn đã nắm rõ quyền, nhiệm vụ và lợi ích hợp pháp của mình, chân thành và ý nghĩa và hậu quả pháp luật của câu hỏi giao kết hợp đồng này.

2. Hai bên đã tự hiểu Hợp đồng, vẫn hiểu và gật đầu tất cả các điều khoản ghi trong vừa lòng đồng và ký vào đúng theo đồng này trước sự xuất hiện của tín đồ làm chứng.

3. Phù hợp đồng có hiệu lực hiện hành từ: …………………………………………

Hợp đồng Đặt Cọc bao gồm 03 trang được chia làm bốn bạn dạng có giá trị pháp lý như nhau, mỗi mặt giữ nhị bản.

Hà nội, ngày …tháng ..… năm 20…..

Bên A(Ký, ghi rõ bọn họ tên)Bên B(Ký, ghi rõ họ tên)
Người làm chứng(Ký, ghi rõ bọn họ tên)Người làm chứng(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

3. Chủng loại biên bản giao nhận tiền để cọc

Sau khi cam kết hợp đồng để cọc, những bên cần hoàn thiện biên bản giao thừa nhận tiền để cọc (hoặc chuyển tiền ghi rõ nội dung chuyển tiền là để cọc mua căn hộ số …. Giấy chứng nhận quyền áp dụng đất số… cấp ngày…/…../….). Chủng loại biên bản giao nhấn tiền sệt cọc (hoặc giấy đưa khoản) là giữa những tài liệu pháp lý quan trong những khi xảy ra tranh chấp. Mẫu biên phiên bản này phải tất cả các nội dung rõ ràng như sau: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

————

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

Hôm nay, vào hồi …. Giờ …….. Phút ngày …. Tháng ….năm …….. Tại ………. , cửa hàng chúng tôi gồm:

I/ BÊN NHẬN ĐẶT CỌC – BÊN BÁN (sau đây điện thoại tư vấn tắt là BÊN A):

Ông/bà: …………………………..Sinh năm: ………

CMND/CCCD số:………… Ngày cấp: …… chỗ cấp: ……

Thường trú : ……………………………………………

Số năng lượng điện thoại: ………………………………………………

II/ BÊN ĐẶT CỌC – BÊN cài đặt (sau đây gọi tắt là BÊN B):

Ông/bà: ………………………Sinh năm: …………………

CMND/CCCD số: ………… Ngày cấp:…… khu vực cấp:………

Thường trú :…………………………………………………

Số điện thoại: …………………………………………………..

III/ BÊN LÀM CHỨNG – BÊN MÔI GIỚI (sau đây hotline tắt là BÊN C):

Ông/Bà: ……………………Sinh năm: ……

CMND/CCCD số:………… Ngày cấp:…… chỗ cấp:………

Thường trú :…………………………………

Số smartphone : …………………………………

Hai bên cùng thống độc nhất và ký kết các nội dung bên dưới đây:

1. Bên A đã nhận đầy đủ số tiền đặt cọc là100.000.000 đồng(Một trăm triệu đồng)theo hợp đồng để cọc ký kết ngày ……/……./2020 mà 2 bên đã ký kết.

2. Vì sao đặt cọc: triển khai theo đúng biện pháp tại Điều 1 của phù hợp đồng để cọc.

3. Số tiền đặt cọc sẽ được trừ vào giá bán trị ủy quyền theo phép tắc tại Điều 2 của thích hợp đồng đặt cọc.

4. Biên phiên bản này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) phiên bản có giá trị pháp lý như nhau.

Bên A (BÊN BÁN)(Ký và ghi rõ họ tên )Bên làm cho chứng(Ký và ghi rõ chúng ta tên )Bên B (BÊN MUA)(Ký và ghi rõ bọn họ tên )

Trên trên đây là toàn cục nội dung trả lời cho thắc mắc Hợp đồng để cọc chuyển nhượng quyền áp dụng đất mà chúng tôi cung cấp đến cho người tiêu dùng hàng. Trường hợp có ngẫu nhiên vấn đề vướng mắc đề nghị giải đáp cố thể, hãy contact với doanh nghiệp luật ACC để được hỗ trợ: