*

...loại rủi ro pháp lý, cầm cố cơ hội có tác dụng giàu...

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng ủy quyền mua bán đất


*
Sơ trang bị WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn thực hiện
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
Phần mượt THƯ VIỆN PHÁPhường. LUẬT
*

*
Mẫu hòa hợp đồng

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN BÁN NHÀ Ở

(Số:…………./HĐUQMBNO)

Hôm ni, ngày ……. mon …. năm ….., Tại …………………..…………………………...Chúng tôi tất cả có:

Bên ủy quyền (Bên A):

Ông (Bà): .........................................................................................Sinch ngày:………………………......

Chứng minc quần chúng. # số:………………………….do……………………….cấp cho ngày.......mon.......năm.......

Cùng bà xã (chồng) là Bà (Ông): …………………………………….Sinch ngày………..tháng…......năm.............

Chứng minh dân chúng số: ………………………….do………………..…….cấp cho ngày….....mon.......năm......

Cả nhì ông bà cùng thường xuyên trú trên số: ………………………………..……con đường.........................................

phường/xã…………………..………..quận/thị trấn........................thành phố/tỉnh.........................................

Ông với Bà: …………………………………………………………………………………………………………....

là nhà cài đặt nhà tại và áp dụng khu đất nghỉ ngơi nêu bên trên theo giấy chứng nhận quyền download nhà tại và quyền sử

dụng đất làm việc số: ………….ngày.......tháng.......năm........ vị …….……………………….cung cấp.

Bên được ủy quyền (Bên B):

Ông (Bà): .......................................................................Sinch ngày:………………………………..............

Chứng minch quần chúng số:…………………….….do……………………...….cung cấp ngày.......tháng.......năm.......

Địa chỉ thường xuyên trú: ……………………………………………………...…………………………………………….

Bằng hòa hợp đồng này, Bên ủy quyền gật đầu ủy quyền cho Bên được ủy quyền cùng với hầu hết thỏa thuận hợp tác sau đây:

ĐIỀU 1: PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên ủy quyền ủy quyền mang đến Bên được ủy quyền cung cấp toàn bộ căn nhà nêu trên. Nhân danh Bên ủy quyền, Bên được ủy quyền thực hiện các bài toán sau đây:

- Tạo điều kiện cho người mua khám phá những báo cáo về nơi ở nêu trên;

- Thỏa thuận với bên mua về những luật pháp trong câu chữ của thích hợp đồng giao thương mua bán nhà;

- Cùng bên tải thực hiện thủ tục công bệnh hòa hợp đồng giao thương nhà tại tại cơ quan công chứng;

- Cùng bên cài đặt tiến hành đúng các thỏa thuận hợp tác trong vừa lòng đồng giao thương mua bán nhà tại đang cam đoan và cung cấp, tạo thành ĐK mang đến bên cài xong xuôi giấy tờ thủ tục ĐK trước bạ quý phái thương hiệu đối với ngôi nhà nêu trên tại cơ quan công ty nước tất cả thđộ ẩm quyền.

Xem thêm: Review Đồi Chè Cầu Đất Ở Đà Lạt, Thông Tin Mới Nhất 2021

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Thời hạn ủy quyền là ……………. Tính từ lúc ngày ........tháng ...... năm ......đến ngày ….. mon ….. năm ….. (1)

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN ỦY QUYỀN

1. Bên ủy quyền bao gồm các nghĩa vụ sau đây:

- Giao bạn dạng chính Giấy chứng nhận quyền cài đặt nhà tại cùng quyền sử dụng đât sinh hoạt số ........... ngày ....... tháng ....... năm .......... bởi vì ………………………………………………………..cấp;

- Và cung cấp thông tin, tư liệu, phương tiện cần thiết để Bên được ủy quyền tiến hành công việc được ủy quyền;

- chịu đựng trách nát nhiệm về cam đoan vày bên được ủy quyền triển khai trong phạm vi ủy quyền;

- Thanh khô toán thù mang đến Bên được ủy quyền những chi phí hợp lý mà lại Bên được ủy quyền sẽ bỏ ra để thực hiện quá trình được ủy quyền;

- Trả thù lao cho Bên được ủy quyền cùng với số tiền là …………………………………………………….(nếu có);

- chịu đựng trách nhiệm nộp lệ phí tổn công bệnh thích hợp đồng ủy quyền này.

2. Bên ủy quyền bao gồm các quyền dưới đây :

- Yêu cầu Bên được ủy quyền thông tin đầy đủ về vấn đề thực hiện các bước thuộc phạm vi ủy quyền nêu trên;

- Yêu cầu Bên được ủy quyền giao lại toàn cục số chi phí bán nơi ở nêu trên;

- Được bồi hoàn thiệt sợ hãi lúc Bên được ủy quyền vi phạm nghĩa vụ vào hợp đồng.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

1. Bên được ủy quyền bao gồm những nhiệm vụ tiếp sau đây :

- Bảo quản ngại, duy trì gìn bạn dạng bao gồm Giấy chứng nhận quyền tải đơn vị với quyền áp dụng đất sinh hoạt số .......... ngày ....... mon ....... năm ........... vày ………………..cung cấp và các tài liệu, phương tiện đã làm được giao nhằm thực hiện bài toán ủy quyền;

- Thực hiện tại quá trình theo ủy quyền cùng báo mang đến Bên ủy quyền về quy trình tiến độ với hiệu quả thực hiện;

- Báo cho tất cả những người máy cha vào dục tình triển khai ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền cùng việc sửa đổi, bổ sung cập nhật phạm vi ủy quyền;

- Giữ bí mật thông báo mà lại bản thân hiểu rằng trong những lúc triển khai việc ủy quyền;

- Giao cho Bên ủy quyền toàn bộ số tiền nhận được từ những việc buôn bán nơi ở nêu trên;

- Bồi thường xuyên thiệt sợ bởi vi phạm nghĩa vụ phương pháp trong hợp đồng.

2. Bên được ủy quyền bao gồm những quyền sau đây:

- Yêu cầu Bên ủy quyền đưa tin, tư liệu, phương tiện cần thiết để tiến hành quá trình được ủy quyền;

- Được thanh toán các ngân sách hợp lý nhằm thực hiện những vấn đề được ủy quyền nêu bên trên với được trao thù lao như đã thỏa thuận.

ĐIỀU 5: CÁC THỎA THUẬN KHÁC

Việc sửa thay đổi, bổ sung cập nhật hoặc diệt quăng quật thích hợp đồng này phải khởi tạo thành văn uống bạn dạng trước lúc đăng ký quyền cài cùng phải được công hội chứng hoặc chứng thực new có giá trị để thực hiện.

ĐIỀU 6: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền chịu trách nhiệm trước luật pháp về gần như lời thuộc cam kết sau đây:

1. Đã knhị đúng thực sự với từ bỏ chịu trách nát nhiệm về tính đúng mực của rất nhiều biết tin về nhân thân đang ghi vào hợp đồng này.

2. Thực hiện đúng cùng rất đầy đủ toàn bộ đều văn bản cùng với Bên thuê đang ghi vào đúng theo đồng này; nếu như bên nào vi phạm luật mà lại gây thiệt hại, thì cần bồi hoàn mang đến vị trí kia hoặc cho tất cả những người thiết bị tía (nếu như có).

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên đã làm rõ quyền, nhiệm vụ với lợi ích phù hợp pháp của bản thân mình, ý nghĩa với hậu quả pháp lý của bài toán công hội chứng này, sau khoản thời gian đã có được nghe lời phân tích và lý giải của Công chứng viên sau đây.

2. Hai bên sẽ từ bỏ phát âm lại hòa hợp đồng này, đang gọi với chấp nhận toàn bộ những quy định ghi trong đúng theo đồng này.

3. Hợp đồng được lập thành 02 (hai) phiên bản từng bên giữ một bản với có giá trị giống hệt.

BÊN ỦY QUYỀN

(ký kết và ghi rõ họ cùng tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký với ghi rõ bọn họ cùng tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày ........ mon .......... năm……… (……) tại: ………………………………………….………………..

Tôi ……………………., Công chứng viên phòng Công chứng số......................................tỉnh giấc (thành phố) …………………………

Chứng nhận:

- Hợp đồng ủy quyền bán nhà đất sẽ đựơc giao kết thân Bên ủy quyền là ………………….và Bên được ủy quyền là………………………………..; những mặt đã trường đoản cú nguyện thỏa thuận giao kết hợp đồng và khẳng định chịu đựng trách nhiệm trước luật pháp về nội dung hòa hợp đồng;

- Tại thời điểm công bệnh, những mặt sẽ giao phối hợp đồng bao gồm năng lực hành động dân sự tương xứng theo cơ chế của pháp luật;

- Nội dung thoả thuận của những phía bên trong hợp đồng này phù hợp với pháp luật, đạo đức xóm hội;

- Các bên giao ước vẫn phát âm lại đúng theo đồng này, đang gật đầu toàn thể câu chữ ghi trong hợp đồng và đã ký vào thích hợp đồng này trước sự có mặt của tôi.

- Hợp đồng này có ...... phiên bản bao gồm (từng bản bao gồm bao gồm .......tờ,..... trang), cấp cho:

+ Bên ủy quyền ........... bản chính;

+ Bên được ủy quyền .......... phiên bản chính;

+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản thiết yếu.

Số công triệu chứng ......................., quyển số ................ TP/CC-SCC/HĐGD

CÔNG CHỨNG VIÊN

(ký kết, đóng vết và ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

(1) Nếu không tồn tại thỏa thuận hợp tác về thời hạn ủy quyền vào thích hợp đồng thì đúng theo đồng ủy quyền có hiệu lực thực thi hiện hành theo nguyên tắc trên Điều 582 Sở mức sử dụng dân sự năm 2005.