Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 Quý khách hàng đã xem: Một khu đất hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 36m

Bạn đang xem: Một khu đất nền hình chữ nhật có chiều nhiều năm bởi 36m


Bạn đang xem: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 36m

*

Một khu đất hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 36m, chiều rộng lớn bởi 2/3 chiều dài. Tính diện tích S một mhình ảnh vườn hình vuông tất cả chu vi bởi khu đất nền đó.


Xem thêm: Hướng Dẫn Các Bài Tập Yoga Đơn Giản Tại Nhà, Tập Yoga Đơn Giản Tại Nhà Cho Người Mới Bắt Đầu

*

Một khu đất hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm bởi 36m chiều rộng lớn bằng 2/3D nhiều năm .Tính diện tích S một mhình ảnh vườn hình vuông vắn bao gồm chu vi bằng chu vi khu đất đó


*

Chiều rộng lớn căn vườn hình chữ nhật đó là:36×2/3=24(m)

Chu vi mhình họa vườn cửa hình chữ nhật giỏi chu vi mhình ảnh vườn hình vuông là:(36+24)×2=120(m)

Độ nhiều năm cạnh mảnh đất hình vuông vắn là:120:4=30(m)

Diện tích mảnh đất nền hình vuông vắn là:30×30=900(m2)

Chiều rộng lớn khu đất là : 36 x 2/3 = 24 (m)

Chu vi của khu đất nền hoặc mhình họa vườn cửa là : (36 + 24) x 2 = 1đôi mươi (m)

Cạnh mảnh vườn cửa là : 120 : 4 = 30 (m)

Diện tích mhình ảnh vườn cửa là : 30 x 30 = 900 (m2)

Chiều rộng lớn khu đất hình chữ nhật là :

(36divfrac23=54left(m ight))

Chu vi khu đất hình chữ nhật ( xuất xắc mảnh sân vườn hình vuông ) là :

(left(36+54 ight) imes2=180left(m ight))

Cạnh của mhình họa sân vườn hình vuông vắn là :

(180div4=45left(m ight))

Diện tích mảnh vườn hình vuông vắn là :

(45 imes45=2025left(m^2 ight))

Đáp số : 2025 m2

Một khu đất hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm bởi 36m, chiều rộng bằng 2 3D dài. Tính diện tích S một mảnh sân vườn hình vuông vắn bao gồm chu vi bởi chu vi khu đất nền kia.

Một khu đất hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm bằng 36m chiều rộng bởi 2/3 chiều nhiều năm. Tính diện tích một mảnh vườn hình vuông vắn có chu vi bằngchu vikhu đất nền đó

chiều rộng lớn hcn là:

36:3x 2= 24 (m)

chu vi hcn là:

(24+36) x 2 = 1đôi mươi (m)

số đo 1 cạnh hình vuông là:

120:4 = 30 (m)

diện tích S hình vuông là

30 x 30 = 900 (m2)

đáp số: 900 m2

Một khu đất hình chữ nhật có chiều nhiều năm bằng 36m chiều rộng bằng 3/5 chiều lâu năm. Tính diện tích S một mhình ảnh sân vườn hình vuông vắn gồm chu vi bằngchu vikhu đất đó

Chiều rộng khu đất là:

(36.frac35=21,6left(m ight))

Diện tích khu vườn là:

(36.21,6=777,6left(m^2 ight))

Chu vi căn vườn là:

(left(36+21,6 ight).2=115,2left(m ight))

Đáp số:777,6 m2

115,2 m

CR khu đất nền chính là : 36 * 3/5 = 21,6 ( m )

Phường. khu đất nền chính là : ( 36 + 21,6 ) * 2 = 115,2

Cạnh của mhình ảnh vườn chính là : 115,2 / 4 = 28,8 ( m )

Diện tích mhình họa sân vườn sẽ là : 28,8 * 28,8 = 829,44 ( m2)

Đ/s : 829,44m2

Một khu đất hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm bởi 36m chiều rộng lớn bằng 2/3D lâu năm . Tính diện tích một mản vườn cửa hình vuông bao gồm chu vi bởi chu vi khu dất đó?

Chiều rộng khu đất kia là:

36 x(frac23)= 24 ( m )

Chu vi khu đất nền kia là:

( 36 + 24 ) x 2 = 1trăng tròn ( m )

Vì chu vi mhình họa vườn bởi chu vi của khu vực đất

Nên: Chu vi của mhình họa vườn = 120m

Một cạnh của mhình họa vườn cửa là:

120 : 4 = 30 ( m )

Diện tích hình mhình họa vườn là:

30 x 30 = 900 ( m2)

Đáp số: 900m2

~ Chúc bạn làm việc xuất sắc ~

Chiều rộng lớn của khu đất nền hình chữ nhật là:

(36 imes2div3=24left(m ight))

Vì mhình ảnh vườn cửa hình vuông gồm chu vi bằng chu vi khu đất nền hình chữ nhật

(Rightarrow)Chu vi của mảnh vườn hình vuông vắn đó là:

(left(36+24 ight) imes2=120left(m ight))

Cạnh của mảnh sân vườn hình vuông vắn đó là:

(120div4=30left(m ight))

Diện tích của mhình họa sân vườn hình vuông kia là:

(30 imes30=900left(m^2 ight))

Đáp số:(900)(m^2)

Một khu vườn hình chữ nhật có nửa chu vi 350m. Nếu tăng chiều rộng lớn thêm 1/3 chiều rộng thì căn vườn biến hóa hình vuông vắn. Tính diện tích vườn đó.

KHU ĐẤT HÌNH CHỮ NHẬT CÓ CHIỀU DÀI LÀ 36M CHIỀU RỘNG BẰNG 2/3 CHIỀU DÀI TÍNH DIỆN TÍCH 1 MẢNH VƯỜN HÌNH VUÔNG CÓ CHU VI BẰNG CHU VI KHU ĐẤT ĐÓ?

CÁC BẠN GIÚPhường. MÌNH VỚI !

Chiều rộng lớn khu đất Hcông nhân là : 36 : 3 x 2 = 24 ( m )

Chu vi khu đất Hcông nhân xuất xắc hình vuông là : ( 36 + 24 ) x 2 = 120 ( m )

1 cạnh của mảnh đất nền hình vuông vắn là : 1đôi mươi : 4 = 30 ( m )

Diện tích khu đất hình vuông vắn là : 30 x 30 = 900 ( mét vuông )

Đáp số : 900 m vuông

Chiều rộng lớn khu đất nền Hcông nhân là : 36 : 3 x 2 = 24 ( m )

Chu vi khu đất nền HCN tốt hình vuông là : ( 36 + 24 ) x 2 = 1trăng tròn ( m )

1 cạnh của mảnh đất nền hình vuông vắn là : 120 : 4 = 30 ( m )

Diện tích khu đất hình vuông vắn là : 30 x 30 = 900 ( m2 )

Đáp số : 900 m vuông

Đảm bảo đúng!!!!

Một hình chữ nhật có chiều dài là 36 m,chiều rộng lớn bởi 2/3D lâu năm . tính diện tích S vườn hình vuông vắn tất cả chu vi bởi chu vi khu đất đó

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

36 : 3 * 2 = 24m

Chu vi khu đất hình chữ nhật là:

(24 + 36) * 2 = 120m

Cạnh của mảnh đất hình vuông là:

1trăng tròn : 4 = 30m

S của mảnh đất nền hình chữ nhật là:

30 * 30 = 900m2

Đ/S : 900m2

Học tốt nha

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là 36.2/3=24 (m)Chu vi hình chữ nhật là(36+24).2=120 (m)cạnh hình vuông là 120/4=30 (m) Diện tích hình vuông vắn là 30.30=900 (m^2)

mộtkhukhu đất hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm = 36 m, chiều rộng lớn = 2/3D nhiều năm . tính diện tích một mhình họa vườn hình vuông vắn bao gồm diện tích S = chu vi mảnhđấtđó

Chiều rộng khu đất nền hình chữ nhật chính là :

36 x(frac23)= 24 ( m )

Chu vi mảnh đất là :

( 36 + 24 ) x 2 = 1trăng tròn ( m )

Độ lâu năm mhình ảnh sân vườn hình vuông gồm chu vi bằng chu vi mảnh đất nền chính là :

1đôi mươi : 4 = 30 ( m )

Vậy diện tích mhình họa sân vườn hình vuông vắn chính là :

30 x 30 = 900 ((m^2))

Chiều rộng khu đất là:

36x2/3=24(m)

Diện tích mảnh đất nền hình chữ nhật hay diện tích S mhình họa vườn hình vuông là:

(24+36)x2=120(m2)

Đáp số:1đôi mươi m2

một khu đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là 60 m vàchiều rộng lớn bởi 2/3D nhiều năm .tính chu vi và mặc tích khu đất nền đó . một khu đất hình vuông vắn tất cả chu vi bởi chu vi khu đất hình chữ nhật nói bên trên . hãy cho thấy thêm diện tích khu đất nền làm sao to hơn và lơn hơn bao nhiêu

Tính HSPBN :3-2=1Chiều dài là60x2=1trăng tròn (m)Chiều rộng lớn là:60x3=180Chu vi HCNlà(120+180)x2=600Diện tích Hcông nhân là120x180=21600Diện tích to hơn chu viDT lớn hơn CV là21600-600=21000: