*
*
*
*
*

*

hướng dẫn thủ tục hành chính Tên thủ thủ tục: 32. Thủ tục đăng ký kết quyền sử dụng đất lần đầu. Lĩnh vực: nghành đất đai Lệ phí: không quy định. Thời gian chào đón và hoàn lại hồ sơ: 18 ngày làm việc (Không tính thời hạn xem xét xử lý so với trường hợp sử dụng đất tất cả vi phi pháp luật, thời gian trưng ước giám định.Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng gồm điều kiện kinh tế - làng mạc hội cạnh tranh khăn, vùng gồm điều kiện kinh tế - làng mạc hội đặc trưng khó khăn thì thời hạn thực hiện tại được tạo thêm 10 ngày). Quy trình thủ tục:

a. Trình từ thực hiện:

- bộ phận Tiếp nhận và trả công dụng kiểm tra tính đầy đủ, phù hợp lệ của hồ nước sơ; nếu gần đầy đủ, chưa phù hợp lệ thì hướng dẫn, đề nghị bổ sung cập nhật hoàn chỉnh hồ sơ; trường hợp hồ sơ hợp lệ, đúng lao lý thì viết giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả, đưa ngay hồ nước sơ cho Văn phòng Đăng cam kết đất đai: 01 ngày làm việc;

- công sở Đăng ký đất đai đánh giá hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong trường hợp buộc phải thiết; chứng thực đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp cho Giấy ghi nhận quyền thực hiện đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với khu đất vào đơn đăng ký; trường phù hợp chủ cài đặt tài sản gắn sát với khu đất không có sách vở và giấy tờ hoặc thực trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ quy định tại những Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP của chính phủ thì giữ hộ phiếu lấy chủ kiến cơ quan làm chủ nhà nước so với loại gia sản đó: 11 ngày làm cho việc;

- Sau khi chào đón văn phiên bản trả lời của cơ quan làm chủ nhà nước đối với tài sản gắn liền với đất, văn phòng Đăng cam kết đất đai cập nhật thông tin thửa đất, tài sản nối liền với đất, đăng ký vào làm hồ sơ địa chính, cơ sở tài liệu đất đai; thông báo về vấn đề cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chủ yếu cho tổ chức: 01 ngày làm cho việc.

Bạn đang xem: Nghị định 43/2014/nđ-cp hướng dẫn luật đất đai 2013

Thành phần chào đón hồ sơ:

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

*. Thành phần:

(1) Đơn đăng ký, cấp cho Giấy chứng nhận quyền thực hiện đất, quyền sở hữu nhà tại và gia sản khác gắn liền với khu đất theo mẫu mã số 04/ĐK;

(2) Một trong những loại sách vở về quyền thực hiện đất (bản sao) như sau:

a) sách vở và giấy tờ về quyền được thực hiện đất trước thời điểm ngày 15 mon 10 năm 1993 vì chưng cơ quan tất cả thẩm quyền cấp cho trong quá trình thực hiện chính sách đất đai ở trong nhà nước vn dân công ty Cộng hòa, cơ quan chính phủ Cách mạng lâm thời cùng hòa miền nam bộ Việt Nam và Nhà nước cùng hòa xóm hội công ty nghĩa Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời điểm tạm thời được ban ngành nhà nước gồm thẩm quyền cấp cho hoặc mang tên trong Sổ đk ruộng đất, Sổ địa chính trước thời gian ngày 15 mon 10 năm 1993;

c) sách vở hợp pháp về quá kế, bộ quà tặng kèm theo cho quyền áp dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; sách vở giao công ty tình nghĩa, bên tình thương nối sát với đất;

d) sách vở và giấy tờ chuyển nhượng quyền áp dụng đất, mua bán nhà ở nối liền với khu đất ở trước thời gian ngày 15 mon 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 mon 10 năm 1993;

đ) giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở nối sát với đất ở; giấy tờ mua đơn vị ở thuộc sở hữu nhà nước theo mức sử dụng của pháp luật;

e) sách vở và giấy tờ về quyền thực hiện đất bởi vì cơ quan tất cả thẩm quyền thuộc chính sách cũ cấp cho tất cả những người sử dụng đất, gồm:

- bằng khoán điền thổ.

- Văn từ bỏ đoạn mãi bất động sản nhà đất (gồm nhà tại và đất ở) có ghi nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ.

- Văn tự giao thương mua bán nhà ở, tặng ngay cho bên ở, đổi nhà ở, thừa kế nhà ở mà gắn liền với đất ở có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ.

- bản di chúc hoặc giấy thỏa thuận tương phân di tích về nhà ở được cơ sở thuộc chế độ cũ hội chứng nhận.

- bản thảo cho xây dựng nhà làm việc hoặc giấy tờ hợp thức hóa phong cách xây dựng của phòng ban thuộc chế độ cũ cấp.

- bạn dạng án của cơ quan tòa án nhân dân của chính sách cũ vẫn có hiệu lực thực thi thi hành.

g) 1 trong các giấy tờ lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 mang tên người thực hiện đất, bao gồm:

- Sổ mục kê đất, sổ con kiến điền lập trước ngày 18 mon 12 năm 1980.

- 1 trong các các giấy tờ được lập trong quy trình thực hiện đăng ký ruộng đất theo chỉ thị số 299-TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980 của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ về công tác làm việc đo đạc, phân hạng và đk thống kê ruộng khu đất trong toàn quốc do cơ quan nhà nước vẫn quản lý, mang tên người sử dụng đất, bao gồm:  Biên phiên bản xét duyệt y của Hội đồng đk ruộng đất cấp xã xác minh người đang thực hiện đất là đúng theo pháp; phiên bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất thích hợp pháp bởi vì Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Hội đồng đăng ký ruộng đất cung cấp xã hoặc cơ quan cai quản đất đai cấp cho huyện, cung cấp tỉnh lập; Đơn xin đăng ký quyền thực hiện ruộng (trường hòa hợp trong đối chọi xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất gồm sự khác biệt giữa thời điểm làm đơn và thời điểm xác thực thì thời điểm xác lập đơn được xem theo thời điểm sớm nhất ghi trong đơn); sách vở về việc ghi nhận đã đk quyền sử dụng đất của Ủy ban nhân dân cấp cho xã, cung cấp huyện hoặc cấp tỉnh cấp cho những người sử dụng đất; sách vở về câu hỏi kê khai đk nhà cửa ngõ được Ủy ban nhân dân cấp cho xã, cấp huyện hoặc cấp tỉnh xác thực mà trong số đó có ghi diện tích đất gồm nhà ở; sách vở của đơn vị chức năng quốc chống giao đất cho cán bộ, chiến sĩ làm nhà tại trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo chỉ thị số 282/CT-QP ngày 11 tháng 7 năm 1991 của cục trưởng bộ Quốc phòng mà việc giao đất đó cân xứng với quy hoạch thực hiện đất làm nhà ở của cán bộ, đồng chí trong quy hoạch khu đất quốc phòng đã làm được cơ quan tất cả thẩm quyền phê duyệt.”

- dự án hoặc danh sách hoặc văn phiên bản về câu hỏi di dân đi xây dựng khu kinh tế mới, di dân tái định cư được Ủy ban nhân dân cung cấp huyện, cung cấp tỉnh hoặc phòng ban nhà nước tất cả thẩm quyền phê duyệt.

- sách vở của nông trường, lâm trường quốc doanh về vấn đề giao đất cho tất cả những người lao cồn trong nông trường, lâm trường để triển khai nhà sinh sống (nếu có).

- giấy tờ có nội dung về quyền sở hữu nhà ở, công trình; về vấn đề xây dựng, thay thế nhà ở, dự án công trình được Ủy ban nhân dân cung cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, xây dựng ghi nhận hoặc mang lại phép.

- giấy tờ tạm giao đất của Ủy ban nhân dân cung cấp huyện, cấp tỉnh; Đơn ý kiến đề xuất được thực hiện đất được Ủy ban nhân dân cấp xã, bắt tay hợp tác xã nntt phê duyệt, chấp thuận trước ngày 01 tháng 7 năm 1980 hoặc được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cung cấp tỉnh phê duyệt, chấp thuận.

- sách vở của cơ sở nhà nước có thẩm quyền về câu hỏi giao đất đến cơ quan, tổ chức triển khai để bố trí đất được cho cán bộ, công nhân viên tự làm nhà ở hoặc xây dựng nhà ở để phân (cấp) được cho cán bộ, công nhân viên bằng vốn ko thuộc chi phí nhà nước hoặc bởi vì cán bộ, công nhân viên tự góp sức xây dựng. Trường thích hợp xây dựng nhà tại bằng vốn chi phí nhà nước thì phải chuyển nhượng bàn giao quỹ nhà ở đó mang lại cơ quan cai quản nhà ngơi nghỉ của địa phương nhằm quản lý, marketing theo khí cụ của pháp luật.

- phiên bản sao sách vở và giấy tờ quy định tại Điều 100 của phương pháp Đất đai và các sách vở nêu trên có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp cho huyện, cấp cho tỉnh hoặc cơ quan cai quản chuyên ngành cấp huyện, cấp cho tỉnh đối với trường hợp phiên bản gốc giấy tờ này đã biết thành thất lạc và phòng ban nhà nước không còn lưu giữ lại hồ sơ cai quản việc cấp loại sách vở đó.

h) phiên bản sao các giấy tờ lập trước thời gian ngày 15 mon 10 năm 1993 mang tên người thực hiện đất nêu tại điểm g có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp cho huyện, cung cấp tỉnh hoặc cơ quan thống trị chuyên ngành cấp cho huyện, cấp tỉnh đối với trường hợp bạn dạng gốc giấy tờ này đã bị thất lạc và cơ quan nhà nước không thể lưu giữ lại hồ sơ quản lý việc cung cấp loại sách vở đó.

i) một trong các sách vở và giấy tờ về quyền sử dụng đất nêu tại các điểm a, b, c, d , đ, e, g cùng h trên đây mà trên giấy tờ đó ghi tên tín đồ khác, kèm theo sách vở về câu hỏi chuyển quyền áp dụng đất có chữ ký của những bên tất cả liên quan.

Xem thêm: Rạp Phim Nhà Văn Hóa Sinh Viên Thủ Đức, Lịch Chiếu Phim Cinestar Sinh Viên

(3) bệnh từ tiến hành nghĩa vụ tài chính; sách vở và giấy tờ liên quan tới việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chủ yếu về khu đất đai, tài sản gắn liền với đất - nếu tất cả (bản sao).

(4) Trường vừa lòng có đk quyền thực hiện hạn chế so với thửa đất gần cạnh phải bao gồm hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của tòa án nhân dân nhân dân về bài toán xác lập quyền sử dụng tiêu giảm thửa đất liền kề, cố nhiên sơ đồ mô tả vị trí, form size phần diện tích thửa đất mà người tiêu dùng thửa đất gần kề được quyền áp dụng hạn chế.

*. Số lượng: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 18 ngày thao tác làm việc (Không tính thời hạn xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất tất cả vi phi pháp luật, thời gian trưng ước giám định.

Đối với những xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng bao gồm điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng tất cả điều kiện kinh tế tài chính - làng mạc hội đặc biệt khó khăn thì thời hạn thực hiện được tạo thêm 10 ngày).

e. Đối tượng tiến hành thủ tục hành chính: Tổ chức, cửa hàng tôn giáo; người việt nam định cư ngơi nghỉ nước ngoài, doanh nghiệp có vốn chi tiêu nước ngoài triển khai dự án đầu tư; tổ chức quốc tế có tính năng ngoại giao.

f. Cơ quan triển khai thủ tục hành chính:

- Cơ quan tất cả thẩm quyền quyết định: văn phòng công sở Đăng cam kết đất đai Ninh Thuận.

- cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: văn phòng công sở Đăng ký đất đai Ninh Thuận.

- Cơ quan phối kết hợp (nếu có): Cơ quan thống trị về xây dựng, nông nghiệp.

g. Công dụng thực hiện thủ tục hành chính:  Ghi vào sổ địa thiết yếu và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý; thông tin về việc update hồ sơ địa chính. 

h. Phí, lệ phí: không quy định.

i. Tên chủng loại đơn, chủng loại tờ khai:

- mẫu mã số 04a/ĐK: Đơn đăng ký, cấp Giấy ghi nhận quyền áp dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và gia tài khác gắn sát với đất.

- mẫu mã số 04b/ĐK: Danh sách người sử dụng chung thửa đất, công ty sở hữu chung tài sản nối sát với đất.

- mẫu số 04c/ĐK: Danh sách những thửa đất nntt của thuộc một fan sử dụng, fan được giao làm chủ đất.

- mẫu mã số 08a/ĐK: báo cáo kết trái rà soát thực trạng sử dụng khu đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo.

- mẫu mã số 08b/ĐK: Thống kê các thửa đất (kèm theo report rà soát thực trạng quản lý, sử dụng đất).

k. Yêu thương cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành thiết yếu (nếu có): Không.

m. Căn cứ pháp luật của giấy tờ thủ tục hành chính:

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 mon 5 năm 2014 của chính phủ quy định cụ thể một số điều của pháp luật Đất đai;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 sửa đổi, bổ sung cập nhật một số nghị định quy định cụ thể thi hành phép tắc đất đai;

- Thông bốn 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường thiên nhiên quy định về hồ sơ địa chính;