Furthermore, legislation that governed women"s work, from the restriction of hours lớn provisions for maternity benefits, made them burdensome employees.

Bạn đang xem: Nhà hộ sinh tiếng anh là gì

Postcodes và occupational data were taken from medical records or if these were missing, from the maternity record.
In the case of a third or subsequent birth, a substantial sum is forfeited, ostensibly to lớn pay for maternity services.
In late 1980s this figure started to lớn decrease slowly, primarily due khổng lồ new legislation that allowed women maternity leave sầu of up to lớn 3 years.
The sample distribution by the health services" indexes suggests greater ease of physical accessibility lớn maternity clinics than to dispensaries và hospitals.
Các quan điểm của các ví dụ ko biểu đạt ý kiến của những chỉnh sửa viên chonmuacanho.com chonmuacanho.com hoặc của chonmuacanho.com University Press tốt của các công ty trao giấy phép.
*

Xem thêm: Thuê Chung Cư Mini Tại Hà Đông, Cho Thuê Chung Cư Quận Hà Đông Giá Rẻ

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp loài chuột Các ứng dụng kiếm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn chonmuacanho.com English chonmuacanho.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ ghi nhớ với Riêng tư Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

*

Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
#verifyErrors

message