1. Xếp các từ sau đây vào nhóm thích hợp : đất nước, dựng xây, nhà nước, giữ gìn, non sông, gìn giữ, kiến thiết, giang sơn.. Luyện từ và câu – Tuần 20 Trang 7 Vở bài tập (VBT) Tiếng việt 3 tập 2 – Luyện từ và câu – Tuần 20 – Vở bài tập Tiếng việt 3 tập 2

1.Bạn đang xem: Từ cùng nghĩa với xây dựng

Xếp các từ sau đây vào nhóm thích hợp : đất nước, dựng xây, nhà nước, giữ gìn, non sông, gìn giữ, kiến thiết, giang sơn. 

Những từ cùng nghĩa với Tố quốc

………………………………………………………………………………………………………………………………

Những từ cùng nghĩa với bảo vệ

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Đang xem: Những từ cùng nghĩa với xây dựng

Những tù cùng nghĩa với xây dựng

…………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Hãy viết vắn tắt những điều em biết vể một vị anh hùng có công lao to lớn trong sự nghiệp bảo vệ đất nước (để chuẩn bị cho bài nói về vị anh hùng đó).

Tên các vị anh hùng : Trưng Trắc, Trưng Nhị, Triệu Thị Trinh, Lý Bí (Lý Nam Đế), Triệu Quang Phục (Triệu Việt Vương), Phùng Hưng, Ngô Quyền, Lê Hoàn (Lê Đại Hành), Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn (Trần Hưng Đạo), Lê Lợi, Nguyễn Huệ (Quang Trung), Hồ Chí Minh.

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………….

*

3. Đặt thêm dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong những câu in nghiêng :Quảng cáo

Lê Lai cứu chúa

TRẢ LỜI:

1.

Xem thêm:

Xếp các từ sau đây vào nhóm thích hợp : đất nước, dựng xây, nước nhà, giữ gìn, non sông, giữ gìn, kiến thiết, giang sơn.

Những từ cùng nghĩa với Tổ quốc

Đất nước, nước nhà, non sông, giang sơn, ….

Những từ cùng nghĩa với bảo vệ

Gìn giữ, giữ gìn, ….

Những từ cùng nghĩa với xây dựng

Kiến thiết, dựng xây, ….

2. Hãy viết vắn tắt những điều em biết về một vị anh hùng có công lao to lớn trong sự nghiệp bảo vệ đất nước (để chuẩn bị cho bài nói về anh hùng đó).

Triệu Thị Trinh quê ở Thanh Hóa. Từ thời thiếu nữ bà đã bộc lộ tính cách mạnh mẽ, thích võ nghệ. Bà bắn cung rất giỏi, có lần đã bắn hạ một con báo hung dữ trước sự thản phục của trai tráng trong làng. Chứng kiến cảnh nhân dân bị giặc Ngô đánh đập, cướp bóc, Triệu Thị Trinh nung nấu ý chí trả thù nhà. Năm 248, bà cùng anh là Triệu Quốc Đạt lãnh đạo binh sĩ chống quân xâm lược. Tuy cuộc khởi nghĩa thất bại nhưng tấm lòng anh dũng của bà sáng mãi với trang sử vàng của nước nhà.

 3.

Xem thêm:

Đặt thêm dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu in nghiêng:

Lê Lai cứu chúa

Giặc Minh xâm chiếm nước ta. Chúng làm nhiều điều bạo ngược khiến lòng dân vô cùng căm giận. Bấy giờ, ở Lam Sơn, có ông Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa. Trong những năm đầu, nghĩa quân còn yếu, thường bị giặc vây. Có lần, giặc vây rất ngặt, quyết bắt bằng được chủ tướng Lê Lợi. Ông Lê Lai liền đóng giả làm Lê Lợi, đem một toán quân phá vòng vây. Giặc bẳt được ông, nhờ vậy mà Lê Lợi và số quân còn lại được cứu thoát.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *