Website chonmuacanho.com là sân đùa giải trí cho tất cả những người yêu technology và loài kiến thức. Là nơi mang lại những đọc biết, đa số tin tức tiên tiến nhất về công nghệ điện tử, năng lượng điện tự động, công nghệ thông tin, viễn thông với thông tin lẫn nhau những thành quả kỹ thuật mới nhất. Để né những hiểu nhầm đáng tiếc họ sẽ :

Không bàn vấn đề liên quan tiền đến bao gồm trị.
Không bàn vấn đề liên quan mang đến tôn giáo.
Không đả kích cá nhân hay tổ chức nào.
Không làm chỗ trao đổi mua bán các sản phẩm không thuộc những phạm trù website.
Bài viết hoặc tư liệu nhằm viết bài xích phải bao gồm nguồn dẫn nếu không hẳn là sáng tác của bạn..