(Chinhphu.vn) - luật pháp về khu đất đai vẫn quy định cụ thể về đk chuyển mục tiêu sử dụng đất; phép tắc về trình tự, thủ tục chất nhận được chuyển mục tiêu và công cụ về hồ sơ chuyển mục tiêu sử dụng đất.

Bạn đang xem: Quy định chuyển mục đích sử dụng đất


Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Thịnh (tỉnh Vĩnh Phúc), Luật Đất đai quy định việc chuyển mục đích sử dụng đất chỉ căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và nhu cầu thể hiện trong đơn. Hiện nay ở tỉnh Vĩnh Phúc vào kế hoạch sử dụng đất ghi còn bình thường chung, buôn bản này được chuyển mục đích sang đất ở ở khu dân cư là 10ha nhưng ko ghi vị trí cụ thể (không ghi tờ thửa cụ thể), dẫn đến nhiều người ko thực sự tất cả nhu cầu xây nhà ở ở vẫn xin chuyển mục đích để phân phối nhằm chuộc lợi (như chuyển từ đất rừng quý phái đất ở, đất ao, vườn,... Lịch sự đất ở)...

Xem thêm: Ký Hiệu Mục Đích Sử Dụng Đất T Ký Hiệu Chữ “T” Trên Sổ Đỏ Nghĩa Là Gì?

Từ thực trạng trên bà Thịnh mang đến rằng cơ quan lại chức năng cần quy định điều kiện cụ thể để chuyển mục đích sử dụng đất? sau khi chuyển không nhiều nhất 5 năm, 10 năm… mới được bán; hoặc chậm nhất sau 3 năm, 5 năm phải xây nhà, không thực hiện được thì hủy quyết định có thể chấp nhận được chuyển mục đích.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 52; Điểm d, Khoản 1, Điều 57 Luật Đất đai 2013 thì việc chuyển mục đích đất nông nghiệp sang trọng đất phi nông nghiệp phải được phép của cơ quan đơn vị nước tất cả thẩm quyền cùng phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan bên nước tất cả thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, còn căn cứ vào quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan đơn vị nước tất cả thẩm quyền phê duyệt; nội dung kế hoạch sử dụng đất mặt hàng năm cấp huyện được phê duyệt để có tác dụng căn cứ chuyển mục đích sử dụng đất, trong đó: Đã xác định nhu cầu sử dụng đất của những tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, bên trên địa bàn cấp huyện; xác định loại đất cần chuyển mục đích; xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án.

Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, mướn đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Như vậy, pháp luật về đất đai đã quy định cụ thể về điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất; quy định về trình tự, thủ tục được cho phép chuyển mục đích với quy định về hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất.