*
*
*
*
*

*

hướng dẫn giấy tờ thủ tục hành chính Tên thủ thủ tục: 26. Thủ tục đăng ký, cấp Giấy ghi nhận quyền áp dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường phù hợp đã chuyển quyền áp dụng đất trước thời gian ngày 01 mon 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền vẫn được cấp cho Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục gửi quyền theo quy định. Lĩnh vực: nghành đất đai Lệ phí: (1) Phí:- Phí đăng ký biến động về QSDĐ (trừ trường hợp ủy quyền quyền thực hiện đất, tài sản nối sát với đất):- nấc độ trở ngại 1: 260.000 đồng/giấy;- nấc độ khó khăn 2: 270.000 đồng/giấy;- nấc độ trở ngại 3: 274.000 đồng/giấy.- Hoặc phí đánh giá và thẩm định hồ sơ (đối với ngôi trường hợp ủy quyền quyền áp dụng đất, tài sản nối sát với đất): 950.000 đồng/hồ sơ.(2) Lệ phí ghi nhận đăng ký biến động về khu đất đai: 20.000 đồng/lần.* chi tiêu đăng tin vì chưng người ý kiến đề xuất cấp Giấy ghi nhận quyền thực hiện đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn sát với khu đất trả. Thời gian chào đón và hoàn trả hồ sơ: 10 ngày thao tác làm việc (Không tính thời gian 30 ngày để thông tin bằng văn bạn dạng cho bên chuyển quyền cùng niêm yết trên trụ sở Ủy ban nhân dân cấp cho xã nơi bao gồm đất; hoặc viết bài trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương ba số tiếp tục về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền thực hiện đất, quyền sở hữu nhà tại và gia tài khác nối sát với đất cho những người nhận gửi quyền; thời gian thực hiện nhiệm vụ tài chủ yếu của người sử dụng đất; thời gian xem xét xử lý so với trường hợp áp dụng đất gồm vi bất hợp pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng tất cả điều kiện kinh tế - làng hội cực nhọc khăn, vùng tất cả điều kiện kinh tế tài chính - buôn bản hội đặc biệt quan trọng khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày). Quy trình thủ tục:

a. Trình từ bỏ thực hiện: Chia có tác dụng 3 giai đoạn.

Bạn đang xem: Thông tư hướng dẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

*. Quy trình 1: 03 ngày thao tác (Kể từ bỏ khi mừng đón hồ sơ đúng theo lệ cho đến khi Văn chống Đăng cam kết đất đai thông báo bằng văn bản cho bên chuyển quyền với niêm yết trên trụ sở Ủy ban nhân dân cung cấp xã nơi bao gồm đất hoặc viết bài trên phương tiện thông tin đại bọn chúng của địa phương bố số liên tiếp về việc làm giấy tờ thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền thực hiện đất, quyền sở hữu nhà tại và tài sản khác nối liền với đất cho người nhận chuyển quyền).

- phần tử Tiếp nhận và trả công dụng kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ nước sơ; nếu chưa đầy đủ, không hợp lệ thì phía dẫn, đề nghị bổ sung cập nhật hoàn chỉnh hồ nước sơ; nếu hồ sơ thích hợp lệ, đúng luật pháp thì viết giấy biên nhận, hứa ngày trả kết quả, đưa ngay hồ nước sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai giải quyết:

- văn phòng công sở Đăng ký kết đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; thông báo bằng văn phiên bản cho mặt chuyển quyền và niêm yết trên trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi gồm đất về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn sát với đất cho tất cả những người nhận gửi quyền (trong thời hạn 30 ngày); Trường vừa lòng không rõ showroom của người chuyển quyền để thông tin thì yêu cầu đăng tin bên trên phương tiện thông tin đại bọn chúng của địa phương bố số liên tiếp.

Trường vừa lòng có đối chọi đề nghị xử lý tranh chấp thì văn phòng và công sở Đăng ký kết đất đai hướng dẫn các bên nộp solo đến phòng ban nhà nước có thẩm quyền giải quyết và xử lý tranh chấp theo quy định.

*. Quy trình 2: 04 ngày thao tác (Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo hoặc post bài lần trước tiên trên phương tiện thông tin đại bọn chúng của địa phương mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp)

Văn chống Đăng cam kết đất đai kiểm tra thực trạng sử dụng đất và tài sản nối liền với đất; trích lục hồ sơ địa chính; chuyển tin tức đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; Dự thảo đưa ra quyết định hủy Giấy ghi nhận đã cấp (đối với ngôi trường hợp mặt chuyển quyền không nộp Giấy bệnh nhận); in dự thảo Giấy hội chứng nhận.

*. Giai đoạn 3: 03 ngày thao tác làm việc (Kể từ bỏ khi người tiêu dùng đất nộp chứng từ chứng tỏ đã hoàn thành nghĩa vụ tài chủ yếu đến khi nhấn kết quả):

- bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả mừng đón chứng từ bỏ do tổ chức nộp minh chứng đã chấm dứt nghĩa vụ tài chính, ghi phiếu chào đón và hứa trả kết quả;

- văn phòng công sở Đăng ký kết đất đai trình Sở Tài nguyên với Môi trường ban hành quyết định diệt Giấy chứng nhận đã cung cấp (đối với ngôi trường hợp mặt chuyển quyền không nộp Giấy bệnh nhận), đồng thời cam kết Giấy ghi nhận mới: 1,5 ngày có tác dụng việc;

- công sở Đăng ký đất đai cập nhật biến đụng vào cơ sở tài liệu địa chính; thông báo về câu hỏi cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính: 01 ngày làm việc;

- phần tử Tiếp nhận cùng trả tác dụng vào sổ theo dõi, giao trả tác dụng cho tổ chức: 0,5 ngày làm việc.

Thành phần mừng đón hồ sơ:

c. Thành phần, con số hồ sơ:

*. Thành phần:

c1. Trường đúng theo nhận đưa nhượng, thừa nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền thực hiện đất, tài sản nối liền với đất mà gồm hợp đồng hoặc văn bạn dạng về gửi quyền theo phép tắc nhưng mặt chuyển quyền không trao Giấy chứng nhận cho mặt nhận gửi quyền, hồ sơ gồm:

(1). Đơn đăng ký biến rượu cồn đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu mã số 09/ĐK;

(2). Vừa lòng đồng hoặc văn phiên bản về gửi quyền vẫn lập theo quy định;

(3). Tờ khai lệ tổn phí trước bạ, nhà đất – Theo chủng loại 01/LPTB.

(5). Tờ khai thuế thu nhập cá nhân – Theo mẫu 11/KK-TNCN (trong trường hợp người ủy quyền là hộ gia đình, cá nhân);

(6). Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp – Theo mẫu 02/TNDN (trong trường thích hợp người chuyển nhượng là tổ chức).

c2. Trường phù hợp nhận chuyển nhượng, nhận khuyến mãi cho quyền áp dụng đất dẫu vậy không lập đúng theo đồng, văn bản chuyển quyền theo quy định, hồ sơ tất cả có:

(1).  Đơn đk biến hễ đất đai, tài sản gắn sát với khu đất theo mẫu số 09/ĐK;

(2). Phiên bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

(3). Sách vở và giấy tờ về vấn đề chuyển quyền thực hiện đất, tài sản nối sát với đất tất cả đủ chữ ký kết của bên chuyển quyền và bên nhận gửi quyền.

(4). Tờ khai lệ mức giá trước bạ, bất động sản nhà đất – Theo chủng loại 01/LPTB;

(5). Tờ khai thuế thu nhập cá nhân – Theo chủng loại 11/KK-TNCN (trong trường vừa lòng người ủy quyền là hộ gia đình, cá nhân);

(6). Tờ khai thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp – Theo mẫu 02/TNDN (trong trường hợp người chuyển nhượng ủy quyền là tổ chức).

*. Số lượng: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc (Không tính thời gian 30 ngày để thông tin bằng văn phiên bản cho bên chuyển quyền cùng niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp cho xã nơi bao gồm đất; hoặc post bài trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương bố số thường xuyên về việc làm thủ tục cấp Giấy ghi nhận quyền áp dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và gia tài khác nối liền với đất cho những người nhận gửi quyền; thời gian thực hiện nhiệm vụ tài thiết yếu của người tiêu dùng đất; thời hạn xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất bao gồm vi phi pháp luật, thời hạn trưng cầu giám định.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng gồm điều kiện kinh tế - làng hội cạnh tranh khăn, vùng bao gồm điều kiện kinh tế tài chính - làng mạc hội quan trọng đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện tại được tăng lên 10 ngày).

Xem thêm: Mua Bán Nhà Cấp 4 Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng Mới Nhất 8/2021, Bán Nhà Cấp 4 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Tháng 08/2021

e. Đối tượng tiến hành thủ tục hành chính: Tổ chức, đại lý tôn giáo; người nước ta định cư sinh hoạt nước ngoài, doanh nghiệp gồm vốn chi tiêu nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức quốc tế có công dụng ngoại giao.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan tất cả thẩm quyền quyết định:

+ Sở Tài nguyên với Môi trường đối với trường hợp cấp phát mới Giấy triệu chứng nhận;

+ Văn phòng đăng ký đất đai Ninh Thuận so với trường phù hợp xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận.

- cơ quan hoặc người dân có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: văn phòng và công sở Đăng cam kết đất đai Ninh Thuận.

- Cơ quan kết hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp cho xã, Cơ quan làm chủ nhà nước về bên ở, công trình xây dựng xây dựng, nông nghiệp, phòng ban thuế.

g. Kết quả thực hiện giấy tờ thủ tục hành chính:

- Ghi vào sổ địa thiết yếu và lập hồ sơ nhằm Nhà nước cai quản lý. 

- Giấy chứng nhận.

h. Phí, lệ phí:

(1) Phí:

- Phí đăng ký biến cồn về QSDĐ (trừ trường hợp chuyển nhượng quyền thực hiện đất, tài sản nối sát với đất):

- mức độ khó khăn 1: 260.000 đồng/giấy;

- nấc độ khó khăn 2: 270.000 đồng/giấy;

- mức độ trở ngại 3: 274.000 đồng/giấy.

- Hoặc phí đánh giá hồ sơ (đối với trường hợp ủy quyền quyền thực hiện đất, tài sản gắn liền với đất): 950.000 đồng/hồ sơ.

(2) Lệ phí ghi nhận đăng ký dịch chuyển về khu đất đai: 20.000 đồng/lần.

* chi phí đăng tin vày người ý kiến đề xuất cấp Giấy chứng nhận quyền áp dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác nối sát với khu đất trả.

i. Tên chủng loại đơn, chủng loại tờ khai:

- Đơn đk biến động đất đai, tài sản nối sát với đất theo mẫu số 09/ĐK;

- Tờ khai lệ giá thành trước bạ, bất động sản nhà đất – Theo mẫu 01/LPTB;

- Tờ khai thuế thu nhập cá thể – Theo mẫu mã 11/KK-TNCN;

- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp – Theo mẫu mã 02/TNDN.

k. Yêu thương cầu, điều kiện triển khai thủ tục hành chính: Không

l. Căn cứ pháp luật của giấy tờ thủ tục hành chính:

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của hình thức Đất đai;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày thứ 6 tháng 01 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành lý lẽ đất đai;

- Thông tứ 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 mon 5 năm năm trước của bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường quy định về làm hồ sơ địa chính;

- Thông tứ số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 mon 01 năm 2015 của bộ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên quy định cụ thể một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm năm trước của bao gồm phủ.

- Thông bốn số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22 tháng 6 năm năm 2016 của cỗ Tài chính và bộ Tài nguyên và môi trường xung quanh quy định về hồ nước sơ và trình tự thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ khẳng định nghĩa vụ tài chủ yếu về đất đai của người tiêu dùng đất;