MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự vị – Hạnh phúc --------------

Số: 108/2008/TT-BTC

Thành Phố Hà Nội, ngày 18 tháng 1một năm 2008

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ NGÂN SÁCHCUỐI NĂM VÀ LẬPhường, BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HÀNG NĂM

I. CÔNG TÁC XỬ LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CUỐI NĂM:

1. Thời hạn đưa ra, trợ thì ứng ngân sách:

Thờihạn chi, nhất thời ứng ngân sách (của cả nhất thời ứng vốn đầu tư thi công cơ bản) đối vớicác trọng trách được sắp xếp trong dự tân oán ngân sách bên nước thường niên được thựchiện nay chậm nhất đến khi xong ngày 31 tháng 12.

Bạn đang xem: Thông tư hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm

Thờihạn đơn vị thực hiện túi tiền (gồm cả nhà đầu tư) gửi hồ sơ, chứng từ rút ít dựtân oán bỏ ra chi phí, tạm bợ ứng ngân sách mang đến Kho bạc Nhà nước chỗ thanh toán chậmtuyệt nhất cho đến khi kết thúc ngày 30 tháng 12.

Trườngthích hợp sẽ bao gồm trọng lượng, quá trình tiến hành đến khi kết thúc ngày 31 mon 12, thì thờihạn bỏ ra ngân sách được thực hiện đến khi xong ngày 31 tháng 01 năm sau; thời hạn đơnvị sử dụng chi phí (bao gồm cả công ty đầu tư) gửi làm hồ sơ, hội chứng từ bỏ đưa ra ngân sách (kểcả thanh hao toán thù những khoản nhất thời ứng) theo chế độ chính sách cho Kho bạc Nhà nước nơigiao dịch thanh toán muộn nhất đến khi kết thúc ngày 25 mon 01 năm sau.

2. Xử lý số dư thông tin tài khoản chi phí gửi:

Sốdư tài khoản chi phí gửi kinh phí đầu tư túi tiền đến khi kết thúc ngày 31 tháng 12 được xử lýnhỏng sau:

a)Số dư tài khoản chi phí gửi của các cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam; những đối chọi vịthuộc Sở Quốc chống, Bộ Công an; các đơn vị không giống được hình thức trong số vănphiên bản quy phi pháp qui định, được thường xuyên áp dụng đến khi hết ngày 31 tháng 0một năm sauvới quyết toán thù vào túi tiền năm trước.

Trườnghợp không còn ngày 31 mon 0một năm sau, những thông tin tài khoản chi phí gửi của những cơ quan, đơnvị nêu trên còn dư với buộc phải áp dụng tiếp mang lại năm tiếp theo, thì muộn nhất đến khi xong ngày10 mon 0hai năm sau, đơn vị chức năng thực hiện túi tiền nên đối chiếu số dư tài khoảnchi phí gửi với Kho bạc Nhà nước địa điểm thanh toán giao dịch và chi tiết theo Loại, Khoản, Mục,Tiểu mục số tiền còn dư theo Biểu số 01/ĐVDT ban hành hẳn nhiên Thông tứ này đểlàm địa thế căn cứ hạch toán dịch số dư sang năm tiếp theo. Căn uống cứ đọng tác dụng đối chiếu số dưthông tin tài khoản tiền gửi, Kho bạc Nhà nước tiến hành hạch tân oán bớt đưa ra (nếu như sẽ hạchtân oán chi) hoặc hạch toán thù bớt tạm ứng (giả dụ sẽ hạch toán thù tạm thời ứng) chi phí thời gian trước,tăng số sẽ cấp ngân sách năm sau; đôi khi thực hiện chuyển số dư dự toán ngânsách năm ngoái (khớp ứng cùng với số dư tài khoản chi phí gửi được chuyển sang trọng ngânsách năm sau) thanh lịch dự tân oán túi tiền năm tiếp theo.

Khobạc Nhà nước lập report chi tiết theo đơn vị dự tân oán cấp I gửi ban ngành tàithiết yếu cùng cung cấp nhằm theo dõi và quan sát. Lúc sử dụng, hạch toán, quyết tân oán vào ngân sáchnăm tiếp theo theo cơ chế luật pháp.

b)Số dư tài khoản tiền gửi hiện tượng trên Tiết a Điểm này không phải thực hiện tiếp vàsố dư tài khoản tiền gửi của những cơ sở, đơn vị không giống (nếu như có) buộc phải nộp lạichi phí công ty nước. Kho bạc Nhà nước địa điểm thanh toán giao dịch kinh nghiệm đơn vị thực hiện ngânsách report chi tiết số dư theo Mục lục ngân sách nhà nước để Kho bạc thựchiện nộp lại ngân sách với hạch tân oán giảm bỏ ra hoặc sút trợ thời ứng túi tiền.

c)Số dư tài khoản tiền gửi của túi tiền cấp làng (giả dụ có) được đưa lịch sự ngânsách năm sau thực hiện theo chế độ nguyên lý.

3. Xử lý số dư dự tân oán ngân sách:

a) Hết ngày 31 mon 01 năm sau, dự toán ngân sáchgiao đến đơn vị chức năng, dự án, công trình xây dựng chưa thực hiện hoặc sử dụng chưa không còn (Gọi làsố dư dự toán) ko được bỏ ra tiếp cùng bị diệt bỏ; trừ những ngôi trường hợp quy địnhtrên Tiết b Điểm 3, Mục I Thông tứ này cùng những trường đúng theo được Bộ trưởng Bộ Tàichính (so với chi phí Trung ương), Chủ tịch Ủy ban dân chúng hoặc thủ trưởngcơ hậu sự thiết yếu được ủy quyền (so với túi tiền địa phương) đưa ra quyết định chođưa ra tiếp. Các trường thích hợp trực thuộc diện được xem xét, quyết định mang lại chi tiết vàonăm tiếp theo gồm:

-Các trách nhiệm bỏ ra được bổ sung cập nhật vào quý IV.

-Các nhiệm vụ chi hạn chế và khắc phục bệnh dịch lây lan, hỏa hoạn, thiên tai (đê, ktrằn, cống, cáccông trình tdiệt lợi vượt bè cánh, bay bạn bè, khu trú bão đến tàu thuyền đánh cá, cácdự án đảm bảo an toàn bình yên giao thông vận tải, trường học tập, khám đa khoa, …).

-Vốn đối ứng các dự án công trình ODA, viện trợ ko hoàn lại.

-Vốn chi tiêu của những dự án đầu tư xây dừng cơ bản không giống tất cả các ĐK sau:

+Các dự án được bố trí nhằm mua sắm đồ vật nhập khẩu, đang đấu thầu, cam kết thích hợp đồng,mlàm việc L/C, đặt cọc hoặc thanh khô toán thù 1 phần tiền theo đúng theo đồng cơ mà mặt hàng ko vềkịp nhằm thanh khô toán đúng thời gian phương tiện.

+Các dự án được sắp xếp đầy đủ vốn theo đưa ra quyết định chi tiêu sẽ phê chăm chút nhằm trả thànhđi vào sử dụng (dự tân oán năm tiếp theo sau ko bố trí vốn).

+Các dự án bố trí vốn đền bù, giải phóng mặt bằng mà giải pháp và dự toán đềnbù, GPMB đã làm được cơ quan có thđộ ẩm quyền phê để ý.

+Các dự án chi tiêu cơ sở đại diện VN sống nước ngoài đang đầy đủ giấy tờ thủ tục đầu tư.

-Các trường hòa hợp cần thiết khác.

Việcxét chuyển số dư dự tân oán thực hiện nlỗi sau:

Cácđơn vị chức năng sử dụng ngân sách (tất cả cả nhà đầu tư) bao gồm văn bản ý kiến đề xuất, tất nhiên tàiliệu tương quan (đối với chi liên tiếp còn dĩ nhiên xác nhận của Kho bạc Nhànước vị trí giao dịch – bạn dạng chủ yếu, theo Biểu số 02/ĐVDT phát hành đương nhiên Thông tưnày) gửi đơn vị chức năng dự toán cung cấp trên trực tiếp; đơn vị dự tân oán cấp I tổng đúng theo gửicơ cỗ ván bao gồm cùng cấp cho để xét gửi (kèm theo tư liệu tương quan, bảngtổng đúng theo số dư dự toán của từng đơn vị sử dụng chi phí và phiên bản chứng thực củaKho bạc Nhà nước nơi thanh toán – phiên bản chính).

Thờihạn đơn vị dự toán thù cung cấp I ở trong túi tiền TW gửi làm hồ sơ đề xuất xétđưa về Sở Tài thiết yếu chậm nhất đến khi kết thúc ngày 15 mon 02 năm sau; thời hạn BộTài chủ yếu xét gửi xong trước ngày 01 tháng 3 năm sau. Thời hạn gửi hồ sơ đềnghị xét đưa và thời hạn xét đưa đối với những đơn vị dự toán nằm trong ngânsách địa phương thơm vày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mức sử dụng, nhưng lại nên đảmbảo xét chuyển xong trước ngày 01 tháng 3 năm sau. Riêng đối với túi tiền cấplàng, Ủy ban quần chúng cấp cho xóm bao gồm vnạp năng lượng phiên bản gửi Kho bạc Nhà nước chỗ thanh toán chậm trễ nhấtđến khi hết ngày 15 tháng 0hai năm sau.

Việctriển khai dịch số dư dự toán thù quý phái túi tiền năm tiếp theo được tiến hành như sau:

Trườnghợp được ban ngành gồm thđộ ẩm quyền chấp nhận bằng văn uống bản mang lại dịch số dư dự toánquý phái chi phí năm tiếp theo bỏ ra tiếp (gồm cả đưa ra tiếp tục cùng bỏ ra đầu tư chi tiêu pháttriển), căn cứ văn bạn dạng của cơ sở có thđộ ẩm quyền, cơ săng bao gồm (đối vớingân sách trung ương, ngân sách cung cấp tỉnh giấc, ngân sách cung cấp huyện), Kho bạc Nhànước chỗ thanh toán (so với ngân sách cấp xã) tiến hành dịch số dư dự toánngân sách năm ngoái sang trọng dự tân oán túi tiền năm tiếp theo. Trường vừa lòng Kho bạc Nhà nướcchỗ thanh toán không tiến hành cơ chế kế toán vận dụng mang đến hệ thống thông báo quảnlý túi tiền với ngân khố (TABMIS), địa thế căn cứ văn bản của cơ quan tất cả thđộ ẩm quyền, Khobạc Nhà nước khu vực giao dịch thanh toán triển khai chuyển số dư dự toán túi tiền năm trướcsang trọng dự toán túi tiền năm tiếp theo.

Sốdư dự toán thù sau khi gửi sang dự toán thù năm sau, Lúc thực hiện, hạch toán thù, quyếttoán vào chi phí năm sau theo cơ chế pháp luật.

Hếtngày 15 tháng 3 năm sau, những ngôi trường hòa hợp không tồn tại vnạp năng lượng bản của cơ quan bao gồm thẩmquyền gật đầu đồng ý mang lại chuyển số dư dự tân oán sang trọng chi phí năm sau bỏ ra tiếp thì sốdư dự toán thù bị bỏ bỏ.

b) Số dư dự toán thù của những trường hợp được đưa sangchi phí năm tiếp theo chi tiếp theo sau chính sách khí cụ (ban ngành có thẩm quyền khôngyêu cầu xét chuyển) gồm:

-Kinc chi phí giao từ công ty của những phòng ban công ty nước tiến hành chính sách từ chủ, tự chịutrách rưới nhiệm về áp dụng biên chế với kinh phí đầu tư cai quản hành chính;

-Kinch phí vận động liên tiếp của những đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơchế trường đoản cú nhà tài chính;

-Kinch giá thành tiến hành những công tác, dự án công trình, chủ đề nghiên cứu và phân tích nằm trong lĩnh vựckỹ thuật technology vào thời gian triển khai lịch trình, dự án, chủ đề đượccấp có thẩm quyền giao hoặc hợp đồng ký kết cùng với Chủ nhiệm chương thơm trình;

-Kinh mức giá hoạt động vui chơi của cơ sở Đảng Cộng sản toàn quốc những cấp;

-Kinh giá thành cung cấp hoạt động sáng tạo tác phđộ ẩm, công trình văn hóa truyền thống – nghệ thuật và thẩm mỹ,báo chí (không gồm ngân sách đầu tư cung cấp vận động hay xuyên);

-Kinc phí tổn triển khai chế độ đối với người dân có công với giải pháp mạng bởi vì ngành laorượu cồn tmùi hương binc cùng thôn hội quản ngại lý; ngân sách đầu tư khám trị căn bệnh mang đến trẻ em bên dưới 6tuổi; kinh phí đầu tư đi khám trị dịch cho người nghèo.

-Kinc chi phí phân giới, cải tạo cùng cắm mốc biên giới;

-Kinh giá tiền tiến hành cách tân tiền lương;

-Kinc mức giá hỗ trợ tạo văn bạn dạng quy phi pháp luật;

-Kinh giá thành giải báo chí truyền thông quốc gia;

-Các khoản kinh phí đầu tư không giống được phnghiền thường xuyên sử dụng theo cơ chế cách thức.

Việcnhảy số dư dự tân oán của các trường thích hợp trên thực hiện như sau:

Chậmnhất đến hết ngày 10 tháng 02 năm sau, đơn vị áp dụng ngân sách so sánh số dưdự tân oán với Kho bạc Nhà nước thanh toán theo Biểu số 03/ĐVDT phát hành kèm theoThông tứ này.

Căncđọng công dụng đối chiếu số dư dự toán thù, Kho bạc Nhà nước vị trí giao dịch thanh toán gồm tráchnhiệm triển khai nhảy số dư dự toán thù chi phí thời gian trước quý phái dự tân oán ngân sáchnăm tiếp theo.

Khobạc Nhà nước lập báo cáo chi tiết theo đơn vị chức năng dự tân oán cung cấp I gửi cơ quan tàichính cùng cung cấp để quan sát và theo dõi. Lúc sử dụng, hạch toán, quyết toán vào ngân sáchnăm sau theo cơ chế phép tắc.

c)Số dư dự tân oán của các cấp ngân sách được cung cấp tất cả thđộ ẩm quyền có thể chấp nhận được hoặc theocơ chế vẻ ngoài được đưa lịch sự ngân sách năm tiếp theo như: Dự phòng, dự toán chưaphân chia (giả dụ có), nguồn vốn desgin trái phiếu Chính phủ chưa áp dụng với sốtăng thu so dự toán thù của những cấp túi tiền thì được gửi thanh lịch dự toán ngânsách năm sau. Cơ áo quan chính, Kho bạc Nhà nước chỗ giao dịch thực hiệnnhảy số dư dự toán thù túi tiền năm ngoái sang trọng dự tân oán ngân sách năm sau theomức sử dụng trên Tiết a, Điểm 3 Mục I Thông tứ này.

4. Thời gian chỉnh lý quyết toán thù ngân sách:

Thờigian chỉnh lý quyết tân oán túi tiền các cung cấp (gồm túi tiền TW, ngân sáchcấp thức giấc, túi tiền cấp thị xã, túi tiền cấp xã) đến hết ngày 31 mon 01 nămsau.

5. Xử lý số dư nhất thời ứng sau thời gian chỉnh lý quyếttân oán ngân sách:

Hếtngày 31 mon 12, những khoản lâm thời ứng (bao gồm cả tạm thời ứng vốn đầu tư xuất bản cơ bản)vào dự toán theo chế độ, nếu như chưa thanh khô toán thù thì được liên tục thanh hao toánvào thời hạn chỉnh lý quyết toán với hạch tân oán, quyết tân oán vào túi tiền nămtrước. Đơn vị sử dụng chi phí (gồm cả công ty đầu tư) gồm trách nhiệm tkhô giòn toánsố tạm bợ ứng với Kho bạc Nhà nước trước lúc hết thời hạn chỉnh lý quyết toánngân sách. Kho bạc Nhà nước các cấp có trách nát nhiệm đôn đốc những đơn vị thanhtoán thù nhất thời ứng kinh phí đầu tư theo thời hạn phép tắc.

Sauthời gian chỉnh lý quyết toán thù, số nhất thời ứng sót lại (gọi là số dư lâm thời ứng) đượccách xử trí nhỏng sau:

a)Số dư lâm thời ứng của các trường hợp hình thức tại Tiết b Điểm 3, Mục I Thông bốn nàyvới tạm ứng vốn đầu tư chi tiêu desgin cơ phiên bản theo chính sách quy định chưa tịch thu, đượcđưa sang trọng chi phí năm tiếp theo thanh hao toán thù, cơ săng chính chưa hẳn xétđưa.

Chậmtốt nhất cho đến khi xong ngày 10 tháng 0hai năm sau, đơn vị áp dụng túi tiền (gồm cả công ty đầutư) so sánh số dư trợ thì ứng với Kho bạc Nhà nước giao dịch theo Biểu số 03/ĐVDTphát hành cố nhiên Thông tư này.

Xem thêm: Hướng Dẫn Xem Tuổi Sửa Nhà Năm 2017 Phát Tài Cực Hay, Tuổi Nào Hợp Để Xây Nhà Năm 2017

Căncđọng hiệu quả so sánh số dư tạm bợ ứng, Kho bạc Nhà nước địa điểm thanh toán giao dịch hạch toánsút tạm ứng chi phí thời gian trước, tăng trợ thì ứng túi tiền năm sau: đồng thờitiến hành dịch số dư dự toán túi tiền năm trước (tương xứng với số dư tạmứng) lịch sự dự toán thù ngân sách năm sau.

Khobạc Nhà nước lập report chi tiết theo đơn vị chức năng dự tân oán cung cấp I gửi cơ quan tàichính thuộc cấp cho nhằm quan sát và theo dõi. Khi thực hiện, hạch toán thù, quyết toán vào ngân sáchnăm sau theo chế độ hình thức.

b)Số dư nhất thời ứng chi liên tiếp không đủ triệu chứng trường đoản cú tkhô nóng toán vào thời gianchỉnh lý quyết toán của những ngôi trường hợp không được phxay gửi sang trọng năm tiếp theo theochế độ phép tắc thì ko được thanh khô tân oán tiếp; trừ những ngôi trường thích hợp nằm trong diệnđược xét đưa dụng cụ trên Tiết a điểm 3 Mục I Thông bốn này và yêu cầu được cơsăng chính gật đầu bằng văn uống bản cho chuyển thanh lịch ngân sách năm tiếp theo.

Việcxét dịch số dư nhất thời ứng so với các trường đúng theo nằm trong diện xét chuyển thực hiệnnhỏng sau:

Đơnvị thực hiện túi tiền tất cả vnạp năng lượng bạn dạng đề xuất đơn vị dự toán cấp trên thẳng kèmtheo các tài liệu tương quan, bạn dạng xác nhận số dư tạm bợ ứng của Kho bạc Nhà nướckhu vực giao dịch – phiên bản chủ yếu (theo biểu số 02/ĐVDT phát hành đương nhiên Thông tưnày); đơn vị chức năng dự toán thù cấp I tổng hòa hợp, gửi cơ cỗ ván thiết yếu cùng cung cấp (kèm theonhững tài liệu liên quan, bảng tổng vừa lòng số dư tạm ứng kinh phí của từng đơn vị sửdụng ngân sách cùng phiên bản xác thực số dư lâm thời ứng của Kho bạc Nhà nước chỗ giao dịch– bạn dạng chính) nhằm cơ hòm chủ yếu cùng cấp cho xét gửi.

Thờihạn đơn vị dự tân oán cung cấp I trực thuộc túi tiền TW gửi làm hồ sơ ý kiến đề xuất xétgửi về Bộ Tài thiết yếu chậm nhất hết ngày 15 mon 02 năm sau; thời hạn Bộ Tàichính xét chuyển ngừng trước thời gian ngày 01 mon 03 năm sau. Thời hạn gửi làm hồ sơ đềnghị xét chuyển và thời hạn xét chuyển so với những đơn vị dự tân oán ở trong ngânsách địa pmùi hương bởi vì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh giấc giải pháp, cơ mà yêu cầu đảmbảo xét đưa chấm dứt trước ngày 01 tháng 03 năm sau. Riêng so với ngân sách cấpthôn, Ủy ban quần chúng. # cấp buôn bản tất cả vnạp năng lượng bản gửi Kho bạc Nhà nước chỗ giao dịch chậmđộc nhất vô nhị hết ngày 15 tháng 0hai năm sau.

Trườnghợp cơ cỗ áo chủ yếu gật đầu bằng vnạp năng lượng bạn dạng mang lại dịch số dư lâm thời ứng sang ngânsách năm tiếp theo, địa thế căn cứ văn phiên bản đồng ý của cơ quan tài bao gồm cùng Ủy ban nhân dâncấp cho làng mạc, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch thanh toán hạch toán thù giảm trợ thời ứng ngân sách nămtrước, tăng trợ thời ứng chi phí năm sau; đôi khi triển khai dịch số dư dự toántúi tiền năm kia (khớp ứng với số dư trợ thì ứng) sang trọng dự toán ngân sách nămsau.

Khobạc Nhà nước lập report chi tiết theo đơn vị dự toán thù cấp I gửi phòng ban tàichủ yếu thuộc cấp cho để theo dõi. Lúc áp dụng, hạch toán thù, quyết tân oán vào ngân sáchnăm sau theo cơ chế nguyên tắc.

Hếtngày 15 mon 3 năm tiếp theo, các trường vừa lòng không có sự gật đầu bằng văn uống bạn dạng củacơ quan tài chính cho chuyển số dư nhất thời ứng lịch sự túi tiền năm tiếp theo, Kho bạc Nhànước thực hiện tịch thu trợ thời ứng bằng cách ghi sút tạm ứng chi phí năm trước;mặt khác ghi lâm thời ứng theo Loại, Khoản tương xứng trực thuộc dự toán ngân sách nămsau giao đến đơn vị, nếu dự toán thù ngân sách năm tiếp theo không bố trí hoặc sắp xếp ítrộng số yêu cầu tịch thu tạm ứng, Kho bạc Nhà nước thông tin mang đến cơ áo quan chínhcùng cấp cho để có biện pháp cách xử trí.

6. Thông báo tác dụng xét gửi kinh phí đầu tư cuối năm chođơn vị dự toán các cấp:

Vănphiên bản thông tin của cơ sở bao gồm thđộ ẩm quyền về số dư dự tân oán và số dư tạm bợ ứng ngânsách được đưa sang trọng ngân sách năm tiếp theo theo phương tiện trên Tiết a Điểm 3 với Tiếtb Điểm 5 Mục I Thông tứ này mang đến đơn vị chức năng dự toán thù cấp cho I đề nghị cụ thể ví dụ từngđơn vị sử dụng ngân sách (cụ thể theo Loại, Khoản của Mục lục túi tiền nhànước), đồng gửi Kho bạc Nhà nước cùng cung cấp để phối kết hợp tiến hành. Cnạp năng lượng cứ đọng vào vănbạn dạng thông báo của cơ sở tất cả thẩm quyền, đơn vị dự toán cấp I thông tin chotừng đơn vị sử dụng túi tiền theo mẫu mã biểu nguyên tắc về phân bổ, giao dự toán(ko gộp chung với dự toán năm sau nhằm phân chia lại).

7. Xử lý số dư thông tin tài khoản tiền gửi kinh phí ủy quyền:

Sốdư tài khoản tiền gửi kinh phí đầu tư ủy quyền đến khi kết thúc ngày 31/12 (trường hợp có), Kho bạcNhà nước yêu cầu nộp trả đến chi phí cung cấp ủy quyền và hạch toán thù sút chi ngânsách thời gian trước của ngân sách cung cấp ủy quyền, trừ trường phù hợp được phnghiền gửi sangnăm sau theo cơ chế dụng cụ. Trường thích hợp yêu cầu áp dụng tiếp, đơn vị chức năng dìm khiếp phíủy quyền báo cáo phòng ban ủy quyền (kèm hồ sơ tài liệu tương quan và xác nhận củaKho bạc Nhà nước chỗ giao dịch thanh toán về số dư tài khoản ngân sách đầu tư ủy quyền đã nộp trảchi phí cấp cho ủy quyền) nhằm tổng hòa hợp gửi cơ áo quan thiết yếu cùng cung cấp xem xét, xửlý theo trình trường đoản cú với thời hạn lý lẽ tại Tiết b, Điểm 5 (riêng rẽ bạn dạng đối chiếuvới hạch toán thù theo cơ chế trên Tiết a, Điểm 2) Mục I Thông bốn này. Trường hợpđược phxay đưa sang năm tiếp theo theo chế độ chính sách (phòng ban tất cả thđộ ẩm quyền khôngbuộc phải xét), bài toán cách xử lý theo trình từ với thời hạn mức sử dụng tại Tiết a, Điểm 2,Mục I Thông tư này.

8. Ghi thu, ghi chi vào ngân sách công ty nước:

a)Các khoản thu ngân sách nhà nước từ mức giá, lệ giá thành với thu sự nghiệp phần phải hạchtoán thù ghi thu, ghi bỏ ra vào chi phí đơn vị nước thì đề nghị làm thủ tục ghi thu, ghichi vào chi phí đơn vị nước theo chế độ quy định; cơ quan tài chủ yếu hoàn thànhgiấy tờ thủ tục ghi thu ghi đưa ra gửi Kho bạc Nhà nước chậm nhất đến khi xong ngày 30 tháng 01năm sau. Số ghi chi vào túi tiền bên nước là số vẫn thực chi theo chính sách quyđịnh; số ghi thu vào ngân sách công ty nước đề xuất tương xứng với số ghi bỏ ra. Số thuchưa ghi thu vào túi tiền bên nước, được liên tục theo dõi làm chủ để ghi thuvào túi tiền đơn vị nước lúc đơn vị đã thực đưa ra theo cơ chế lao lý.

b)Vốn vay mượn nợ, viện trợ quanh đó nước nên có tác dụng thủ tục ghi thu, ghi đưa ra vào ngân sáchđơn vị nước theo chế độ quy định; cơ cỗ ván bao gồm chấm dứt giấy tờ thủ tục ghi thu,ghi bỏ ra và gửi Kho bạc Nhà nước muộn nhất cho đến khi kết thúc ngày 30 mon 0một năm sau.Trường thích hợp bổ sung cập nhật mang lại chi phí cấp cho bên dưới thì cơ cỗ ván bao gồm đề xuất trả thànhgiấy tờ thủ tục ghi thu, ghi đưa ra gửi Kho bạc Nhà nước chậm nhất hết ngày 15 tháng 01năm sau đối với chi phí TW, ngày 20 mon 1 năm sau đối với ngân sáchcung cấp tỉnh giấc, ngày 25 tháng một năm sau đối với ngân sách cấp thị xã.

Cơhòm chủ yếu Khi có tác dụng giấy tờ thủ tục ghi thu, ghi bỏ ra yêu cầu hẳn nhiên thông tri chăm sóc ydự toán, bảng kê số tiền theo từng đơn vị chức năng áp dụng, từng dự án dự án công trình, theoCmùi hương, Loại, Khoản, Mục cùng Tiểu mục theo lý lẽ của Mục lục ngân sách nhànước gửi cho đơn vị chức năng dự toán thù cấp cho I trực nằm trong hoặc cơ cỗ áo thiết yếu cung cấp dưới(trong ngôi trường đúng theo bổ sung cho ngân sách cung cấp dưới) cùng Kho bạc Nhà nước thuộc cấpđể tiến hành hạch toán, quyết tân oán khá đầy đủ, kịp thời vào ngân sách theo đúng chếđộ hiện tượng.

c)Các khoản ghi thu, ghi bỏ ra vào ngân sách năm làm sao thì quyết toán vào thu, chitúi tiền năm đó.

9. Chi chuyển nguồn vốn với quyết toán chi theoniên độ ngân sách:

Sốquyết tân oán đưa ra chi phí theo niên độ hàng năm là số thực đưa ra đang đủ thủ tụctkhô giòn toán thù vào niên độ ngân sách theo chế độ cơ chế và số đưa ra gửi nguồnsang ngân sách năm sau:

a)Chi chuyển nguồn quý phái chi phí năm tiếp theo theo khí cụ gồm:

-Số dư dự tân oán được gửi lịch sự túi tiền năm sau;

-Số dư lâm thời ứng được chuyển sang túi tiền năm sau;

-Số dư thông tin tài khoản chi phí gửi kinh phí ngân sách (tất cả cả thông tin tài khoản tiền gửi khiếp phíủy quyền – giả dụ có) được chuyển quý phái ngân sách năm sau;

-Số dư dự toán thù của các cấp túi tiền được cấp cho gồm thđộ ẩm quyền có thể chấp nhận được hoặc theocơ chế hiện tượng được gửi sang trọng túi tiền năm tiếp theo như: Dự phòng, dự toán chưaphân chia (ví như có), nguồn ngân sách xây cất trái khoán nhà nước không thực hiện với sốtăng thu so dự toán của những cấp cho ngân sách.

b)Việc hạch toán thù chuyển nguồn vốn năm sau triển khai như sau:

Căncứ đọng các trọng trách với toàn bô kinh phí được chuyển sang trọng túi tiền năm tiếp theo theo quyđịnh trên Điểm 2, Điểm 3, Điểm 5 với Điểm 7, Mục I Thông tư này, ban ngành tàithiết yếu (Ủy ban nhân dân cấp xã so với túi tiền cấp xã) tất cả văn bản gửi Kho bạcNhà nước chỗ thanh toán giao dịch để Kho bạc Nhà nước hạch toán thù chuyển nguồn sang trọng ngânsách năm sau theo Mục lục Chi tiêu bên nước: bỏ ra chuyển mối cung cấp sang trọng năm sauhạch toán thù Mục 0950, Tiểu mục tương ứng; thu trường đoản cú mối cung cấp của thời gian trước gửi sanghạch toán Mục 0900, Tiểu mục tương ứng; hạch toán thù vào Cmùi hương “những quan hệ giới tính kháccủa ngân sách”, Loại 340, Khoản 369 (quan hệ nam nữ tài chủ yếu khác).

10. Xử lý kết dư ngân sách:

Căncứ đọng nghị quyết phê chuẩn quyết tân oán ngân sách công ty nước của Quốc hội (đối vớitúi tiền trung ương), của Hội đồng quần chúng. # (so với túi tiền địa phương) đểgiải pháp xử lý kết dư ngân sách (ví như có) theo biện pháp của Luật Chi phí bên nước. Cơáo quan chính cùng cung cấp (Ủy ban quần chúng. # cấp cho xóm đối với túi tiền cấp cho xã) cóvăn phiên bản gửi Kho bạc Nhà nước vị trí giao dịch để làm giấy tờ thủ tục hạch toán gửi vàoquỹ dự trữ tài bao gồm, đưa vào thu chi phí năm tiếp theo theo cơ chế phép tắc.

II. CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN VÀ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂNSÁCH NHÀ NƯỚC HÀNG NĂM:

1. Hạch tân oán, quyết tân oán mối cung cấp tiến hành cải cách tiềnlương:

a)Nguồn triển khai cải tân chi phí lương thuộc chi phí nhà nước được cấp có thẩmquyền giao năm nào thì được chi cùng quyết tân oán vào năm ngân sách đó. Trường hợpchưa đưa ra hoặc chưa chi hết thì được giải pháp xử lý theo nguyên tắc trên Tiết b Điểm 3 Mục IThông tứ này.

b)Nguồn thực hiện cải tân tiền lương từ bỏ thu nhập sự nghiệp của đơn vị khôngcần là nguồn thu của ngân sách nhà nước (nlỗi thu nhập cá nhân trường đoản cú vận động các dịch vụ củađơn vị chức năng sự nghiệp tất cả thu sau khi vẫn nộp thuế theo chính sách quy định) thì khôngđược hạch toán thù, quyết toán thù vào túi tiền bên nước.

2. Đối chiếu số thu, đưa ra ngân sách:

Cơhòm chính, Kho bạc Nhà nước và cơ quan thu (Thuế và Hải quan) thuộc cấp đônđốc các cơ sở liên quan xử lý hoặc cách xử lý theo thđộ ẩm quyền số trợ thời thu, tạm thời giữđể nộp vào ngân sách đơn vị nước theo chính sách quy định; tiến hành đối chiếu số thungân sách công ty nước tạo ra trên địa phận và số thu, bỏ ra túi tiền những cấpthuộc phạm vi cai quản (của cả số thu, bỏ ra bổ sung thân chi phí các cung cấp và sốgây ra với thanh toán trái khoán, tín phiếu – nếu có) đảm bảo an toàn khớp đúng cả vềtổng cộng và chi tiết theo Cmùi hương, Loại, Khoản, Mục với Tiểu mục của Mục lục ngânsách bên nước trước lúc lập, báo cáo quyết toán thù chi phí bên nước hàng năm.

3. Quyết toán bỏ ra chi phí đối với những chương trình,đề tài nghiên cứu khoa học technology và những dự án không giống (Hotline là dự án) bao gồm thờigian tiến hành trên 12 tháng:

a)Trường hòa hợp dự án được làm chủ theo nguyên tắc đưa ra tiếp tục thì quyết toán theochính sách quy định về đưa ra tiếp tục.

b)Trường phù hợp dự án công trình được làm chủ theo hiệ tượng chi đầu tư tạo cơ bạn dạng thì quyếttoán thù theo chính sách pháp luật về đưa ra đầu tư thi công cơ bạn dạng.

c)Số kinh phí đang quyết toán thù theo niên độ chi phí hàng năm được theo dõi riêngvà lũy kế hàng tồn kho năm làm các đại lý quyết tân oán tổng thể dự án lúc hoàn thành theo quyđịnh.

4. Trách rưới nhiệm lập, report quyết toán chi phí củađơn vị dự toán:

Cácđơn vị dự tân oán cấp I lập quyết tân oán đầy đủ số kinh phí đầu tư ngân sách đơn vị nước cấpnhưng các đơn vị chức năng dự toán thù trực ở trong vẫn chi (bao gồm cả vốn vay mượn, viện trợ khônghoàn lại, kinh phí đầu tư ủy quyền mang đến cơ quan, đơn vị chức năng thuộc đơn vị hành bao gồm cấpdưới với các khoản đang ghi thu, ghi bỏ ra trong niên độ ngân sách theo chế độ quyđịnh), gửi cơ cỗ áo bao gồm cùng cung cấp trong thời hạn theo chính sách dụng cụ.Quyết toán thù của những đơn vị dự toán cấp cho I cần khớp đúng cùng với số liệu của những đơnvị dự toán thù trực ở trong được ban ngành tất cả thẩm quyền cẩn thận, thông báo về tổng số vàchi tiết theo Mục lục chi phí đơn vị nước. Quyết toán của các đơn vị chức năng sử dụngngân sách công ty nước cần khớp cùng với số thực đưa ra theo kết quả điều hành và kiểm soát bỏ ra trên Khobạc đơn vị nước khu vực thanh toán giao dịch.

5. Xử lý sai phạm được vạc hiện nay trong quá trình xétchú ý, đánh giá, tkhô nóng tra, kiểm toán quyết tân oán ngân sách:

Khichăm sóc, đánh giá và thẩm định, tkhô giòn tra, kiểm toán thù báo cáo quyết toán túi tiền bên nướcthường niên, nếu phân phát hiện nay các khoản bỏ ra không đúng chế độ hoặc không đủ điều kiện quyếttoán, thì giải pháp xử lý hoặc đề nghị giải pháp xử lý nhỏng sau: Nếu chi sai thì bắt buộc thu hồi đủđến ngân sách; nếu chưa đủ điều kiện quyết toán thù thì nên hoàn chỉnh thủ tụcquyết toán thù theo lý lẽ. Các đơn vị chức năng dự toán cung cấp I tất cả trách nhiệm tổng đúng theo kếttrái xét chăm nom quyết tân oán gửi cơ áo quan chủ yếu cùng cấp theo chính sách lao lý.

6. Xử lý cùng report hiệu quả cách xử lý những đề xuất của cơquan thanh tra, kiểm toán:

7. Báo cáo ttiết minh quyết toán thù ngân sách:

Báocáo thuyết minh quyết toán thù túi tiền bên nước thường niên của các đơn vị dự toánvới ngân sách những cấp chính quyền địa phương thơm nên giải trình rõ, cụ thể nguyênnhân tăng, giảm thu, đưa ra so với từng trách nhiệm, từng lĩnh vực đối với dự toánđược phòng ban tất cả thẩm quyền giao, tình hình tiết kiệm chi và thực hiện nguồn tiếtkiệm kia. Đối cùng với ngân sách các cung cấp cơ quan ban ngành địa phương thơm còn buộc phải tngày tiết minhchi tiết: thu khác ngân sách, chi không giống ngân sách; áp dụng dự phòng; sử dụng sốtăng thu của chi phí địa phương; thực hiện ttận hưởng thừa thu trường đoản cú ngân sách cấptrên; tình trạng thực hiện những trách nhiệm quan trọng đặc biệt theo ra quyết định của Thủ tướngnhà nước đương nhiên quyết toán thù thu, chi túi tiền địa phương. Các Bộ, cơ quanngang Bộ report nhận xét công dụng, hiệu quả sử dụng túi tiền đơn vị nước thuộcngành, lĩnh vực được giao cai quản trên phạm vi toàn nước và thêm cùng với công dụng thựchiện những phương châm nhiệm vụ tài chính - xã hội bởi những số liệu, tiêu chí ví dụ.

8. Quyết toán ngân sách đầu tư ủy quyền

Trườngthích hợp kinh phí ủy quyền cho cấp dưới được giao trong dự toán thù của đơn vị chức năng dự toáncấp I thủ túc túi tiền ủy quyền, thì đơn vị chức năng dự toán cung cấp I lập và báo cáoquyết toán thù chi phí bên nước phần kinh phí đầu tư ủy quyền tầm thường cùng với phần gớm phíđược giao thẳng cai quản gửi cơ hòm thiết yếu thuộc cấp cho theo quy định; đơnvị nhấn ủy quyền không quyết tân oán ngân sách đầu tư ủy quyền với cơ thùng bao gồm cùngcung cấp.

9. Quyết tân oán chi tự nguồn ngân sách xây dừng công tráidạy dỗ, nguồn trái phiếu Chính phủ;

a)Chi chi tiêu xuất bản cơ bản tự nguồn vốn công trái giáo dục (nếu còn) được tổnghợp vào quyết toán ngân sách của đơn vị chức năng dự toán thù và chi phí địa phương thơm theoquy định; đồng thời những địa pmùi hương tất cả báo cáo cụ thể riêng biệt gửi Bộ Tài chínhtheo mức sử dụng.

b)Chi chi tiêu xuất bản cơ phiên bản từ bỏ mối cung cấp trái phiếu nhà nước, các chủ chi tiêu, cácđơn vị dự toán thù, Kho bạc Nhà nước cùng cơ hòm bao gồm các cung cấp tất cả báo cáo riêng biệt,không tổng thích hợp phổ biến vào quyết toán thù túi tiền của đơn vị chức năng, của địa phương thơm.

c)Các nhà chi tiêu báo cáo cơ quan chủ yếu, phòng ban chủ chốt cùng Kho bạc Nhà nướccó trách nhiệm tổng hợp, report cơ quan tài thiết yếu thuộc cung cấp, cơ săng chínhcấp bên dưới có trách nát nhiệm tổng thích hợp, report cơ hậu sự chính cấp bên trên bỏ ra tiếtsố quyết toán thù đưa ra kiên cố hóa ngôi trường, lớp học tập, bệnh viện, dự án công trình giaothông, thủy lợi … từ mối cung cấp công trái giáo dục (nếu còn) cùng trái khoán Chính phủtheo chế độ lý lẽ, gửi dĩ nhiên quyết tân oán chi phí đơn vị nước hàng năm; BộTài bao gồm tổng hòa hợp vào quyết tân oán theo phương tiện.

10. Gửi báo cáo quyết toán thù ngân sách bên nước được Hộiđồng dân chúng phê chuẩn:

11. Mẫu biểu quyết tân oán ngân sách: