(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ Lê Văn Thành vừa ký phát hành Quyết định số 10/2022/QĐ-TTg lao lý về trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục tiêu sử dụng đất trồng lúa nước trường đoản cú 02 vụ trở lên trên với bài bản dưới 500 ha; đất rừng quánh dụng, khu đất rừng chống hộ đầu nguồn dưới 50 ha nằm trong thẩm quyền của Thủ tướng cơ quan chính phủ ủy quyền mang lại HĐND 4 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Thanh Hóa, nghệ an và đề nghị Thơ tại các Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua.


*

Quyết định này nguyên lý trình tự, giấy tờ thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng khu đất thuộc thẩm quyền của Thủ tướng chính phủ ủy quyền đến Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnh, rõ ràng như sau:

Quyết định quy định ví dụ điều kiện đồng ý chấp thuận chuyển mục tiêu sử dụng khu đất để triển khai dự án đầu tư:

1- Dự án chi tiêu có nhu cầu chuyển mục tiêu sử dụng đất thuộc một trong những trường phù hợp nêu trên.

Bạn đang xem: Thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất

2- tương xứng với quy hoạch, kế hoạch thực hiện đất được cấp gồm thẩm quyền quyết định, phê thông qua và các quy hoạch không giống có tương quan theo cơ chế của pháp luật.

3- Đã được chấp thuận chi tiêu theo phương tiện của lao lý mà văn bạn dạng chấp thuận còn hiệu lực hiện hành đến thời gian đề xuất; đối với dự án phải thu hồi đất theo phương tiện tạikhoản 3 Điều 62 giải pháp Đất đai thì đề nghị được Hội đồng nhân dân cấp cho tỉnh thông qua.

4- gồm Phương án trồng rừng thay thế sửa chữa và đảm bảo kinh giá thành trồng rừng thay thế được xác minh trong tổng mức chi tiêu của dự án đối với dự án tất cả chuyển mục tiêu sử dụng rừng theo chế độ của luật pháp về lâm nghiệp hoặc văn bạn dạng hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế sửa chữa hoặc phương án sử dụng tầng đất mặt theo khí cụ của luật pháp về trồng trọt.

Thủ tục chấp thuận chuyển mục tiêu sử dụng đất trồng lúa, đất rừng

Căn cứ quy định đk chấp thuận chuyển mục đích sử dụng khu đất để triển khai dự án đầu tư chi tiêu nêu trên, công ty đầu tư, chủ đầu tư dự án mong muốn chuyển mục đích sử dụng đất đăng ký nhu cầu sử dụng đất tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi triển khai dự án, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổng đúng theo gửi Sở khoáng sản và môi trường để triển khai các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. Đối với trường phù hợp dự án tiến hành trên địa phận từ 2 huyện trở lên thì nhà đầu tư, nhà chi tiêu đăng cam kết trực tiếp với Sở tài nguyên và môi trường nơi thực hiện dự án.

Trường đúng theo hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 3 ngày tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ, Sở khoáng sản và môi trường trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá thể đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất.

Trong thời hạn 15 ngày tính từ lúc ngày nhận đủ hồ nước sơ hòa hợp lệ để triển khai thủ tục chuyển mục tiêu sử dụng đất, Sở tài nguyên và môi trường xung quanh phối hợp với các tổ chức có nhu cầu sử dụng đất, Ủy ban nhân dân cung cấp huyện, cấp xã nơi gồm đất lấy ý kiến theo quy định.

Xem thêm: Nhiệt Điện Tiếng Anh Là Gì, Nhà Máy Nhiệt Điện Tiếng Anh Là Gì


Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh gồm có: Tờ trình Hội đồng dân chúng về câu hỏi chuyển mục tiêu sử dụng đất; hạng mục dự án mong muốn chuyển mục tiêu sử dụng đất; trích lục bản đồ quanh vùng chuyển mục đích sử dụng khu đất có xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trong thời hạn không quá 10 ngày tính từ lúc ngày nhận ra hồ sơ hòa hợp lệ, Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thẩm định và đánh giá việc chuyển mục tiêu sử dụng đất. Trường hòa hợp hồ sơ không phù hợp lệ, trong thời hạn không thật 2 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh gồm trách nhiệm thông tin cho Sở Tài nguyên với Môi trường.

Trong thời hạn không quá 10 ngày tính từ lúc ngày dấn được ý kiến thẩm định, Sở khoáng sản và môi trường thiên nhiên có trách nhiệm giải trình, tiếp thu, triển khai xong hồ sơ trình Hội đồng nhân dân cấp cho tỉnh coi xét, chấp thuận.

Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnh chấp thuận đồng ý chuyển mục đích sử dụng đất.

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh coi xét, quyết định chấp thuận có thể chấp nhận được chuyển mục tiêu sử dụng đất theo Quy chế thao tác làm việc của Hội đồng nhân dân cấp cho tỉnh.

Sau khi tất cả văn phiên bản chấp thuận của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh coi xét, quyết định giao đất, cho mướn đất, có thể chấp nhận được chuyển mục đích sử dụng khu đất theo hình thức của quy định về đất đai và quy định khác gồm liên quan.