Các khoản nợ phải nộp nhà nước? bí quyết hạch toán tài khoản 333? Trình tự triển khai các số tiền nợ ra sao?,…Đó là những thắc mắc thiết yếu đuối của kế toán tài chính nhằm giao hàng cho nghiệp vụ. Ngày hôm nay, MISA sẽ cung ứng đầy đủ các thông tin cần thiết và không hề thiếu về các nội dung vừa đề cập.Bạn đang xem: Thuế và những khoản đề xuất thu công ty nước là gì

Bạn đã xem: Thuế và các khoản nên thu đơn vị nước

1. Thông tin tài khoản 333 là gì?

Tài khoản 333 dùng để làm phản ánh quan hệ tình dục giữa doanh nghiệp lớn với nhà nước về những khoản thuế, phí, lệ giá tiền và các khoản khác nên nộp, đã nộp, còn bắt buộc nộp vào chi tiêu Nhà nước vào kỳ kế toán năm.


Bạn đang xem: Thuế và các khoản phải thu nhà nước

*

2. Kết cấu TK 333


Xem thêm: Bảng Giá Dịch Vụ Bảo Mẫu Tại Nhà, Chăm Sóc Bé Tại Nhà Từ 0

*

Tài khoản 3331 gồm 2 tài khoản cấp 3:

+ tài khoản 33311 - Thuế giá bán trị tăng thêm đầu ra: dùng làm phản ánh số thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ, số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại, bị giảm giá, số thuế GTGT phải nộp, vẫn nộp, còn buộc phải nộp của sản phẩm, sản phẩm hoá, dịch vụ tiêu thụ trong kỳ.+ thông tin tài khoản 33312 - Thuế GTGT hàng nhập khẩu: dùng làm phản ánh số thuế GTGT của mặt hàng nhập khẩu bắt buộc nộp, vẫn nộp, còn yêu cầu nộp vào giá cả Nhà nước.

Tài khoản 3338 bao gồm 2 tài khoản cấp 3:+ thông tin tài khoản 33381 - Thuế bảo vệ môi trường: đề đạt số thuế đảm bảo môi trường bắt buộc nộp, vẫn nộp với còn nên nộp;+ tài khoản 33382 - những loại thuế khác: phản ảnh số bắt buộc nộp, đã nộp, còn phải nộp các loại thuế khác. Doanh nghiệp được chủ động mở các TK cung cấp 4 chi tiết cho từng loại thuế tương xứng với yêu mong quản lý.- tài khoản 3339 - Phí, lệ chi phí và các khoản nên nộp khác: đề đạt số đề xuất nộp, sẽ nộp với còn yêu cầu nộp về những khoản phí, lệ phí, các khoản đề xuất nộp khác cho Nhà nước ngoài các khoản đã ghi vào những tài khoản tự 3331 mang đến 3338. Thông tin tài khoản này còn làm phản ánh những khoản bên nước trợ cấp cho bạn (nếu có) như những khoản trợ cấp, trợ giá.

3. Lí giải hạch toán định khoản thông tin tài khoản 333

Tính thuế theo phương pháp khấu trừTính thuế theo phương pháp trực tiếp

1. Thuế GTGT buộc phải nộp (TK 3331).- Khi phân phối sản phẩm, hàng hóa, dịch vụNợ TK 111, 112, 131: Tổng thanh toánCó TK 511: lợi nhuận bán hàngCó TK 3331: Thuế GTGT đề xuất nộp.Nợ TK 111,112,131:Có TK 511: lợi nhuận bán hàng

2. Thuế tiêu thụ đặc biệt (TK 3332).- Khi bán sản phẩm hoá, cung ứng dịch vụ thuộc đối tượng người dùng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và đồng thời chịu đựng thuế GTGT, kế toán phản chiếu doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ bao hàm cả thuế tiêu thụ quan trọng đặc biệt tính trong giá bán nhưng không có thuế GTGT:Nợ TK 111, 112, 131: Tổng giá thanh toánCó TK 3331: Thuế GTGT đề xuất nộpCó TK 511: Doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ (Giá cung cấp có thuế TTĐB nhưng không có thuế GTGT)Nợ TK 111, 112, 131…:Có TK 511: / Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ (Giá cung cấp đã bao gồm thuế TTĐB và thuế GTGT)- Khi khẳng định số thuế TTĐB nên nộp của mặt hàng hóa, thương mại dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ, ghi:Nợ TK 511: Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụCó TK 3332: Thuế TTĐB.- Khi đưa ra tiền nộp chi phí thuế TTĐB vào giá cả nhà nước, ghi:Nợ TK 3332: Thuế TTĐBCó TK 111, 112,…

3. Thuế xuất nhập vào (TK 3333).a. Khi bán sản phẩm hóa, dịch vụ thương mại chịu thuế xuất khẩu, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ bao hàm cả thuế tính trong giá thành (tổng giá bán thanh toán), ghi:- Nợ TK 111,112,131,…


*

Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.- Khi khẳng định số thuế xuất khẩu nên nộp:Nợ TK 511: Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ.Có TK 3333: Thuế xuất khẩu- Khi chi tiền nộp tiền thuế xuất khẩu vào ngân sách chi tiêu nhà nước, ghi:Nợ TK 3333: Thuế xuất khẩuCó TK 111, 112,…

b. Khi nhập khẩu thứ tư, sản phẩm hóa, kế toán đề đạt số thuế nhập khẩu phải nộp, tổng cộng tiền đề nghị trả, hoặc đang thanh toán cho những người bán và cực hiếm vật tư, hàng hóa nhập khẩu ( giá chỉ đã tất cả thuế nhập khẩu), ghi:Nợ TK 152,156,…: giá chỉ đã có thuế nhập khẩuCó TK 3333: Thuế nhập khẩuCó TK 111,112,331,…- lúc nộp thuế nhập vào vào giá thành nhà nước, ghi:Nợ TK 3333: Thuế nhập khẩuCó TK 111,112,…

4. Các loại thuế khác.a, xác định số thuế đề nghị nộp:- Thuế thu nhập cá nhân (TK 3335): mặt hàng tháng, số thuế thu nhập cá nhân phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế của công nhân viên cấp dưới và fan lao cồn khác, ghi:Nợ TK 334: yêu cầu trả người lao độngCó TK 3335: Thuế thu nhập cá nhân- Thuế tài nguyên (TK 3336): xác minh số thuế tài nguyên nên nộp tính vào giá thành sản xuất:Nợ TK 154: ngân sách sản xuất, sale dở dangCó TK 3336: Thuế tài nguyên- Thuế bên đất, tiền thuê khu đất (TK 3337): xác định số thuế nhà đất, tiền mướn đất nên nộp tính vào chi phí làm chủ doanh nghiệp, ghi:Nợ TK 6422: đưa ra phí thống trị doanh nghiệpCó TK 3337: Thuế đơn vị đất, tiền mướn đất.- những khoản thuế khác (TK 3338), Phí, lệ chi phí và các khoản bắt buộc nộp không giống (TK 3339):+, xác minh số lệ tầm giá trước bạ tính trên giá trị gia sản mua về, ghi:Nợ TK 211: tài sản cố địnhCó TK 3339: Lệ mức giá trước bạ.+, khi có ra quyết định về khoản trợ cấp, trợ giá ở trong nhà nước, kế toán phản chiếu trợ cấp, trợ giá bán được công ty nước cấp, ghi:Nợ TK 3339: Thuế và các khoản cần nộp nhà nướcCó TK 5118: doanh thu khác+, Khi nhận ra tiền trợ cấp, trợ giá của phòng nước, ghi:Nợ TK 111,112,…Có TK 3339: Thuế và các khoản yêu cầu nộp đơn vị nước.b, lúc nộp các loại thuế vào ngân sách chi tiêu nhà nước, ghi:Nợ TK 3335: Thuế thu nhập cá nhân cá nhânNợ TK 3336: Thuế tài nguyênNợ TK 3337: Thuế nhà đât, tiền mướn đấtNợ TK 3338: những loại thuế khácNợ TK 3339: Khí lệ tầm giá và các khoản buộc phải nộp khácCó TK 111, 112,…