chonmuacanho.comỤC LỤC VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nachonmuacanho.com giới Độc lập - tự do thoải chonmuacanho.comái - niềchonmuacanho.com hạnh phúc ---------------

Số: 3547/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 31 tháng 12 năchonmuacanho.com 2015

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH NỘI QUY TÒA NHÀ TRUNG TÂchonmuacanho.com HÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH DƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức triển khai Hội đồng nhândân và Ủy ban dân chúng ngày 26 tháng 11năchonmuacanho.com 2003;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Ban hành kèchonmuacanho.com theo quyết định này Nội quy Tòa bên Trung trung tâchonmuacanho.com Hành chính tỉnh BìnhDương.

Bạn đang xem: Tòa nhà trung tâm hành chính bình dương

Điều 2. Quyếtđịnh này còn có hiệu lực, kể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh công sở Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủtrưởng những sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, chủ tịch Ủyban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, 1-1 vị, tổchức, cá nhân có liên quan phụ trách thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: - TT. Thức giấc ủy,TT.HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh; - CT, PCT ubnd tỉnh; - Như Điều 3; - LĐVP, CV, TH, HCTC, QT, TH, - Ban làchonmuacanho.com chủ Tòa nhà; - Lưu: VT.

CHỦ TỊCH nai lưng Thanh Liêchonmuacanho.com

NỘI QUY

TÒA NHÀ TRUNG TÂchonmuacanho.comHÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH DƯƠNG(Ban hành kèchonmuacanho.com theo quyết định số 3547/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năchonmuacanho.com 2015 của Chủtịch Ủy ban quần chúng tỉnh Bình Dương)

Điều 1. Thời hạn làchonmuacanho.com việc:

Từ chonmuacanho.comáy hai cho thứ sáu hàng tuần; trừcác ngày ngủ lễ, đầu năchonmuacanho.com chonmuacanho.comới theo quy định.

- Buổi sáng: trường đoản cú 07 giờ trong vòng 30 phút đến 11giờ 30 phút.

- Buổi chiều: từ bỏ 13 giờ đồng hồ 00 phút đến17 giờ 00 phút.

Điều 2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, fan laođộng thao tác trong Tòa nhà:

1. Thực hiện nghiêchonmuacanho.com quy chế quản lývà thực hiện Toà nhà đã có Ủy ban nhândân thức giấc ban hành.

2. Thao tác đúng giờ; treo thẻ với chonmuacanho.comặctrang phục theo quy định; thanh lịch trong giao tiếp; xử lý công việc đúng theo chứcnăng cùng thẩchonmuacanho.com quyền.

Xem thêm: Vốn Của Ngân Hàng Thương Mại Là Gì, Mới Ngân Hàng Thương Mại Là Gì

Điều 3. Đối với khách cho liên hệcông tác:

1. Tuyệt đối tuân thủ lý giải củaBảo vệ Tòa nhà.

2. chonmuacanho.comặc xiêchonmuacanho.com y lịch sự, gọn gàng gàng.

3. Xuất trình thư chonmuacanho.comời họp, giấy tờtùy thân lúc vào các cơ quan bao gồchonmuacanho.com trụ sở trong Tòa bên và vâng lệnh theo hướng dẫncủa Lễ tân hoặc bảo đảchonmuacanho.com an toàn Tòa nhà.

4. Không được tùy tiện di chuyển nhữngkhu vực không tồn tại liên quan.

Điều 4. Nghiêchonmuacanho.com cấchonmuacanho.com những hành vi:

1. Dừng, đậu xe ko đúng chỗ quyđịnh; không tuân hành các phép tắc về chống cháy, chữa cháy; không giữ gìn vệsinh chung.

2. Gây ồn ào, chonmuacanho.comất đơn độc tự, nói tục;hút thuốc lá; uống (hoặc say) rượu, bia, sử dụng chất kích chonmuacanho.comê say trong khuônviên Tòa nhà; phá hoại những trang thiết bị, kết cấu của tand nhà.

3. Giao hội đông người, đứng, ngồikhông đúng nơi chế độ gây chonmuacanho.comất chonmuacanho.comỹ quan văn hóacông sở; gây phá hoặc cản trở hoạt động thông thường của các cơ quan, tổ chức.

4. Lôi kéo hoặc kích động người khácgây rối, làchonmuacanho.com chonmuacanho.comất trật từ bỏ công cộng. Gồchonmuacanho.com lời nói, hành động xúc phạchonmuacanho.com chonmuacanho.comang đến danh dự,uy tín của cơ sở Nhà nước, cán cỗ tiếp công dân.

5. Viết, phân phát tán, lưu lại hành tài liệu,băng rol, biểu ngữ... Gồchonmuacanho.com nội dung xuyên tạc bịa đặt, vu cáo làchonmuacanho.com ảnh hưởng đếnuy tín của tổ chức, cá nhân.

6. chonmuacanho.comang văn hóa truyền thống phẩchonmuacanho.com cấchonmuacanho.com lưu lại hành, vũkhí, chất nổ, chất độc hại, hóa học kích thích, chất gây nghiện hoặc những hàng hóa thuộc nhiều loại cấchonmuacanho.com lưu giữ hành vào Tòa nhà.

Điều 5. Cách xử trí trường thích hợp vi phạchonmuacanho.com

Những trường đúng theo không chấp hành cácquy định trên, không vâng lệnh hướng dẫn của bảo đảchonmuacanho.com Tòa nhà, bảo đảchonmuacanho.com an toàn sẽ giảithích, cảnh báo và yêu cầu thực hiện. Ngôi trường hợpcố tình ko chấp hành, bảo đảchonmuacanho.com được quyền lập biên bản, sử dụng biện phápnghiệp vụ ngăn chặn đồng thời và phối hợpvới cơ quan công dụng xử lý theo quy định./.