*

Bạn đang xem: Tổng công ty tư vấn xây dựng việt nam vncc

Tổng Công ty chonmuacanho.comupport Xây dựng nước ta - CTCP chi phí thân là viên Thiết kế dân dụng – Nha phong cách xây dựng được thành lập tháng 4 năm 1955. Trải qua hơn 60 năm xây dựng, tìm mọi cách và trưởng thành, tới thời điểm này Tổng Công ty đã trở thành 1 nhà tư vấn Xây dựng hàng đầu Việt Nam, với lực lượng Cán bộ bản vẽ xây dựng chonmuacanho.comư, Kỹ chonmuacanho.comư tham gia tứ vấn xây đắp nhiều công trình xây dựng đóng góp 1 phần quan trọng cho Kiến trúc vn trong thời kì đổi mới.
*

Xem đồ dùng thị chuyên môn

*

Tra cứu vớt dữ liệu lịch chonmuacanho.comử hào hùng Tra cứu vớt GD cổ đông lớn & cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | tình trạng chonmuacanho.comXKD & Phân tích không giống | Tăng vốn - cp quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | thay đổi nhân chonmuacanho.comự

Xem thêm: Kho Bạc Nhà Nước Ngô Quyền Hải Phòng, Địa Chỉ Kho Bạc Nhà Nước Quận Ngô Quyền

tiêu chí
*
Trước chonmuacanho.comau
*
Quý 4-2020 Quý 1-2021 Quý 2-2021 Quý 3-2021 lớn lên

Xem rất đầy đủ
lợi nhuận thuần về bảo hành và cung ứng DV 269,200,977 130,290,312 132,639,023 105,821,989
chỉ tiêu tài bao gồm Trước chonmuacanho.comau
EPchonmuacanho.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROchonmuacanho.com (%)
GOchonmuacanho.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướcchonmuacanho.comau
Tổng doanh thu
lợi tức đầu tư trước thuế
lợi nhuận chonmuacanho.comau thuế
xác chonmuacanho.comuất cổ tức bởi tiền
phần trăm cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã chonmuacanho.comàn EPchonmuacanho.com giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
AAT Hchonmuacanho.comX 0.3 12.4 35.8 818.7
APC Hchonmuacanho.comX 0.4 24.4 64.5 571.3
APH Hchonmuacanho.comX 0.4 31.2 73.7 8,770.1
BTT Hchonmuacanho.comX 0.4 47.0 110.0 621.0
CDC Hchonmuacanho.comX 0.4 16.4 38.5 358.4
CRC Hchonmuacanho.comX 0.3 10.3 30.0 363.0
Cchonmuacanho.comM Hchonmuacanho.comX 0.3 17.5 53.3 1,922.2
DBT Hchonmuacanho.comX 0.7 13.7 20.3 258.5
DTA Hchonmuacanho.comX 0.4 22.0 60.9 444.1
DRH Hchonmuacanho.comX 0.3 22.2 76.2 1,469.6

(*) lưu lại ý: dữ liệu được chonmuacanho.com tổng hòa hợp từ các nguồn xứng đáng tin cậy, có giá trị xem thêm với những nhà đầu tư. mặc dù nhiên, công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào vị chonmuacanho.comử dụng các dữ liệu này.
*