hiện nay nay, khối hệ thống các văn bản QPPL luôn luôn có sự đổi khác theo thời gian. Vì thế, để tiện lợi trong câu hỏi tra cứu các văn phiên bản và áp dụng những quy định lao lý về khu đất đai, Thư Ký cơ chế xin trân trọng gửi mang đến Quý người tiêu dùng và Thành viên toàn cục các văn bạn dạng hướng dẫn luật Đất đai 2013 (còn hiệu lực hiện hành thi hành) trên bảng dưới đây.


*
Mục lục bài viết

 Toàn cỗ văn phiên bản hướng dẫn cơ chế đất đai 2013

Loại văn bản

STT

Văn bản hướng dẫn Luật Đất đai 2013

Ngày gồm hiệu lực

Nghị định

1

Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê phương diện nước

2

Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền thực hiện đất

3

Nghị định 43/2014/NĐ-CP gợi ý thi hành phương tiện Đất đai

4

Nghị định 44/2014/NĐ-CP dụng cụ về giá chỉ đất

5

Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi bên nước tịch thu đất

6

Nghị định 35/2015/NĐ-CP về cai quản lý, thực hiện đất trồng lúa

7

Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định chế độ về thu tiền thực hiện đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

8

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa thay đổi nghị lý thuyết dẫn nguyên lý đất đai

9

Nghị định 35/2017/NĐ-CP luật về thu tiền thực hiện đất, thu tiền mướn đất, thuê phương diện nước vào Khu tởm tế, Khu công nghệ cao

10

Nghị định 123/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về thu tiền áp dụng đất, thu tiền mướn đất, thuê mặt nước

11

Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

12

Nghị định 96/2019/NĐ-CP biện pháp về khung giá đất

Thông tư

13

Thông bốn 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa do tại Bộ trưởng bộ Tài nguyên và môi trường ban hành

14

Thông tứ 23/2014/TT-BTNMT về Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn sát với khu đất do bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường thiên nhiên ban hành

15

Thông bốn 34/2014/TT-BTNMT nguyên lý về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai do bộ trưởng liên nghành Bộ tài nguyên và môi trường thiên nhiên ban hành

16

Thông tư 35/2014/TT-BTNMT về điều tra, review đất đai do bộ trưởng liên nghành Bộ khoáng sản và môi trường xung quanh ban hành

17

Thông tư 47/2014/TT-BTNMT chính sách kỹ thuật thành lập bạn dạng đồ hành chính những cấp do bộ trưởng liên nghành Bộ khoáng sản và môi trường xung quanh ban hành

18

Thông bốn 02/2015/TT-BTNMT trả lời Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP do bộ trưởng liên nghành Bộ tài nguyên và môi trường thiên nhiên ban hành

19

Thông bốn 60/2015/TT-BTNMT hiện tượng về chuyên môn điều tra, reviews đất đai do bộ trưởng liên nghành Bộ khoáng sản và môi trường ban hành

20

Thông tư 33/2016/TT-BTNMT Định mức tài chính - nghệ thuật điều tra, reviews đất đai do bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường ban hành

21

Thông tư 33/2017/TT-BTNMT về phía dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị lý thuyết dẫn vẻ ngoài đất đai cùng sửa đổi thông tư hướng dẫn thi hành phương pháp đất đai do bộ trưởng liên nghành Bộ khoáng sản và môi trường thiên nhiên ban hành

22

Thông tứ 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa do vì Bộ trưởng cỗ Tài nguyên và môi trường ban hành

23

Thông tư 27/2018/TT-BTNMT quy định về thống kê, kiểm kê đất đai cùng lập bản đồ thực trạng sử dụng đất.