Chiết khấu thương mại là gì? Cách viết hóa đơn và cách hạch toán thương mại như thế nào? Bài viết dưới đây kế toán Đức Minh xin chia sẻ với bạn đọc bài viết những nội dung về “Kế toán chiết khấu thương mại” để bạn đọc tham khảo nhé!!!


*

1. Khái niệm chiết khấu thương mại

Chiết khấu thương mại là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua với số lượng lớn.Hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Bạn đang xem: Ví dụ về chiết khấu thương mại

Việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào ( Theo TT 39/2014/TT-BTC )

2.Chiết khấu thương mại theo từng lần mua

– Hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trênhóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mạidành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

=> Như vậy trường hợp này: Trên hoá đơn GTGT là giá đã chiết khấu rồi. (không thể hiện khoản chiết khấu trên hoá đơn)

Bên bán hạch toán:

Nợ TK 111, 112, 131: Tổng số tiền trên hoá đơn

Có 511: Tổng số tiền(chưa có Thuế)

Có 3331: Thuế GTGT

Bên mua hạch toán:

Nợ TK: 156: Giá trị trên hoá đơn

Nợ TK: 1331: Thuế GTGT

Có TK: 111, 112, 331:

*
*

3. Cách hạch toán

Trường hợp người mua hàng nhiều lần mới đạt được lượng hàng mua được hưởng chiết khấu thì khoản chiết khấu thương mại này được ghi giảm trừ vào giá bán trên “hóa đơn GTGT” hoặc “hóa đơn bán hàng” lần cuối cùng. Kế toán hạch toán như sau:

Trường hợp này khi kế toán bên bán lập hóađơn sẽ có dòng ” Chiết khấu thương …%) , có số tiền ( vẫn ghi dương).

Bên Bán

Bên Mua

– Phản ánh số chiết khấu thương mại thực tế phát sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 521 : số tiền Chiết khấu thương mại

Nợ TK 3331: giảm số thuế GTGT phải nộp

Có TK 131:Tổng số tiền chiết khấu

– Phản ảnh doanh thu

Nợ TK 131: Tổng số tiền chưatrừchiết khấu

Có TK 511: Doanh thu chưa chiết khấu.

Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp theo DT chưa chiết khấu.

– Khi nhậnđược số tiền trên hóađơn kế toán hạch toán: Nợ 111, 112: Tổng số tiềnđã trừ chiết khấu Có 131:Tổng số tiềnđã trừ chiết khấu

Nợ TK 156: Giáđãgiảm CK Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ Có TK 111,112,331: Tổng thanh toán (đã trừ chiết khấu)

Công ty kế toán Đức Minhhạch toán:

Nợ 112: 33.000.000

Có 511: 30.000.000

Có 3331: 3.000.000

Công ty ABC hạch toán:

Nợ 156: 30.000.000

Nợ 1331: 3.000.000

Có 112: 33.000.000

Công ty kế toán Đức Minhhạch toán:

– Phản ánh số chiết khấu thương mại thực tế phát sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 521 : 5.000.000

Nợ TK 3331: 500.000

Có TK 131:5.500.000

– Phản ảnh doanh thu:

Nợ TK 131: 22.000.000

Có TK 511:4 x 5.000.000 = 20.000.000

Có TK 3331: 2.000.000

Nợ 156: 15.000.000

Nợ 1331: 1.500.000

Có 331: 16.500.000

Để cho tương ứng với bên bán thì công ty ABC có thể hạch toán ra làm hai bút toán như sau:

+ Hạch toán hàng hóa

Nợ TK 156 20.000.000

Nợ TK 1331 2.000.000

Có TK 331 22.000.000

+ Và hạch toán khoản chiết khấu thương mại

Nợ TK 331 5.500.000

Có TK 1331 500.000

Có TK 156 5.000.000

*
*

Nếu kết thúc chương trình (kỳ) khuyến mãi mới lập hoá đơn

– Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì đượclập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

Bên bán hạch toán:

– Phản ánh số chiết khấu thương mại phát sinh trong kỳ:

Nợ TK 521: Số tiền chiết khấu thương mại.

Xem thêm: Chi Phí Trông Giữ Xe Tại Chung Cư : Những Quy Định, Lưu Ý Mà Cư Dân Cần Biết

Nợ TK 3331: Số tiền thuế GTGT phải nộp

Có TK 131, 111, 112 …

– Cuối kỳ, kết chuyển số chiết khấu thương mại sang tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:

Nợ TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 521: Chiết khấu thương mại.

Bên mua hạch toán:

Nợ TK131, 111, 112….: số tiền chiết khấu thương mại

Có TK: 156: giảm giá trị hàng mua vào.

Có TK: 1331: giảm số thuế đã được khấu trừ.

Chú ý:

– Chiết khấu thương mại, không có số dư cuối kỳ.

– Chiết khấu thương mại là tính trên giá bán. Nếu giá bán đã bao gồm thuế GTGT (công ty kinh doanh mặt hàng chịu thuế GTGT theo pp Trực tiếp) thì chiết khấu này tính trên giá đã có thuế. Nếu giá bán chưa bao gồm thuế GTGT (công ty kinh doanh mặt hàng chịu thuế GTGT theo pp khấu trừ) thì chiết khấu này tính trên giá chưa có thuế.


Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH